contact zoeken wedstrijden

​Partuur Patrick van Dellen wint heren 1e klasse v.f. in Stiens

foto vlnr Steven Koster, Thomas Dijkstra en Patrick van Dellen
(foto: Lijkle Spijksma)

Patrick van Dellen (Berltsum), Thomas Dijkstra (Berltsum) en Steven Koster (Tzum) zijn in Stiens winnaar geworden bij de eerste klasse vrije formatie voor heren. Op 5-4 6-0 versloegen zij hun tegenstanders Bauke Triemstra
(Sint Jacobiparochie), Daniël Iseger (Goutum) en Patrick Scheepstra (Franeker).

Het partuur Bauke Triemstra c.s. wist de halve finale op 5-3 6-0 te winnen van
Rutger Torensma (Oosternijkerk), Harold de Boer (Jellum) en Jurrit Osinga
(Ingelum). Er waren 20 parturen deze partij.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers