contact zoeken wedstrijden

​Trio Bergsma op herhaling in Bolsward

Foto: Henk Bootsma
Video: KNKB MEDIA

Trio Bergsma op herhaling in Bolsward
 
De finale van de heren hoofdklassepartij in Bolsward was een reprise van de finale afgelopen vrijdag in Heerenveen. Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra tegen Tjisse Steenstra, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar. Net als vrijdag won het partuur van Marten Bergsma en net als vrijdag werd Marten Bergsma uitgeroepen tot koning. Er was ook een verschil, vrijdag was het nog uitermate spannend maar van spanning was deze keer geen sprake. Steenstra c.s. kregen niet meer dan het eer reddende bordje aan de telegraaf. Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten werden derde.

'Wie van de drie' was ooit een populair televisieprogramma. Het is ook van toepassing op het huidige kaatsen bij de heren hoofdklassers. Alleen als de parturen van Bergsma, Steenstra en Van der Bos elkaar vóór de halve finale tegenkomen maakt de rest van het kaatspeloton kans om in de prijzen te vallen. Voor alle andere parturen is het op voorhand al een kansloze missie. Het krachts- en kwaliteitsverschil is domweg te groot.

In de finale werden de eerste twee bordjes op 6-6 verkaatst. Eerst plaatste Marten Bergsma een zitbal om daarna op dezelfde stand het perk te missen: 1-1. Het publiek ging er eens goed voor zitten want een spannende eindstrijd leek aanstaande. Dat gebeurde niet. Toen Renze Pieter Hiemstra op 2-1 achter en 6-6 de bal kwaad uitsloeg liep het partuur van Bergsma razendsnel naar de eindzege.
 
Marten Bergsma worstelde vanaf het begin van het seizoen met de vorm. Het lukte
allemaal net niet en meestal helemaal niet bij de opslager uit Minnertsga. Die vormcrisis lijkt Marten Bergsma helemaal te boven te zijn. Bergsma stond sterk op te slaan met als gevolg dat het perk Hiemstra-Wassenaar begon te 'zoeken'. Eerst werd van positie gewisseld maar dat leverde niets op. Toen de achterstand was opgelopen tot 5-1 en 2-0 probeerde Tjisse Steenstra het zowaar nog als achterinse. Steenstra
kreeg prompt de bal van Bergsma en miste volledig. Op 5-1 en 6-2 sloeg Dylan Drent zijn partuur in de kransen door de bovenlijn te passeren.

De latere winnaars hadden het in de eerste omloop 'dreech' tegen Peter van Zuiden, Kevin-Jordi Hiemstra en Gerben de Boer. Die bleven lang in de race maar zoals zo vaak wint het op papier sterkste partuur toch. De zitbal van Marten Bergsma op 4-4 en 6-0 was in wezen beslissend. Op 5-4 en 6-0 maakte Bergsma het karwei vanaf de stuit definitief af.
 
Een staand nummer betekende een plek in de halve finale met Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten als opponenten. Het werd twee keer 6-6 en beide keren lag Enno Kingma met de juiste richting overhoop. Daarmee was de toon gezet. Kingma en zijn maten boekten af en toe een succesje maar een zege zat er geen seconde in. Op 5-2 en 6-2 sloeg Hendrik Kootstra de kaats voorbij waarmee de finale was bereikt.

Het partuur van Tjisse Steenstra stond vlot op een 3-0 voorsprong tegen Johannes van der Veen, Jorn-Lars van Beem en Rick Minnesma. De concentratie verslapte en de tegenstanders kwamen wat dichterbij maar spannend werd het niet. Op 5-3 en 6-0 sloeg Johannes van der Veen buiten.
In de strijd om de 'preemje of neat' mochten de degens worden
gekruist met Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra. Het werd een partij met het nodige verbale geweld over en weer waarbij de onderlinge irritaties bij tijd en wijle hoog opliepen. Van der Bos liet op 1-0 en 6-6 Hiemstra en Wassenaar naar lucht happen: 2-0. Van der Bos stond ijzersterk op te slaan maar had de pech dat zijn perk het liet afweten. Met name Taeke Triemstra raakte geen bal goed en grossierde in kwaadslagen.
 
Op 2-0 en 6-6 raakte Triemstra de bal niet goed waarna Hans Wassenaar in het tussenspel razendsnel reageerde en de bal tot in het perk retourneerde. Het was het kantelpunt in de partij. Toen Van der Bos op 3-2 achter en 6-6 het perk miste en Steenstra op de volgende 6-6 een zitbal plaatste werd de achterstand voor Van der Bos en zijn maten te groot. Die kwamen nog terug tot 5-3 maar op 5-3 en 6-0 gooide Tjisse Steenstra de partij definitief in het slot door een zitbal te plaatsen.

Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten worstelden in de
eerste omloop tegen Youri de Groot, Allard Hoekstra en Laas-Pieter van Straten maar kwamen uiteindelijk wel boven. In de tweede omloop was er hetzelfde beeld tegen Paul Dijkstra, René de Haan en Hendrik Bouwhuis. Die hadden wel degelijk kansen maar toen het perk De Haan-Bouwhuis op 4-4 een aantal malen kleine kaatsen niet wisten te nemen drukten Kingma c.s. door. Op 5-4 en 6-2 miste Paul Dijkstra het perk en daarmee was het partuur van Enno Kingma zeker van minimaal een derde prijs. Bij die derde prijs bleef het want in de halve finale was het partuur van Marten Bergsma veel te sterk.
 
Uitslag Bolsward: 1. Marten Bergsma (Minnertsga) (koning), Dylan Drent (Harlingen) en Hendrik Kootstra (Minnertsga); 2. Tjisse Steenstra (Bitgummole), Renze Pieter Hiemstra (Deinum), Hans Wassenaar (Bitgummole); 3. Enno Kingma (Leeuwarden), Kees van der Schoot (Sexbierum) en Menno van Zwieten (Heerenveen)
 
 
 
 
Cijfers Bolsward. Eerste omloop: 1. Gerrit Jan Duiven, Hendrik Jan van der Velde en Riemer Hoekstra – 2. Paul Dijkstra, Rene de Haan en Hendrik Bouwhuis 1-5 en 2-6; 3. Youri de Groot, Allard Hoekstra en Laas Pieter van Straten – 4. Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten 4-5 en 2-6; 5. Haye Jan Nicolay, Gabe Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar – 6. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra 2-5 en 2-6; 7. Johannes van der Veen, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma – 8. Tjisse Steenstra, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar 3-5 en 0-6; 9. Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra – 10. Peter van Zuiden, Kevin Jordi Hiemstra en Gerben de Boer 5-4 en 6-0. Tweede omloop: 2. Paul Dijkstra c.s. - 4. Enno Kingma c.s. 4-5 en 2-6; 6. Gert-Anne van der Bos c.s. - 8. Tjisse Steenstra c.s. 3-5 en 0-6; 9. Marten Bergsma staand nummer. Halve finale: 9. Marten Bergsma c.s. - 4. Enno Kingma c.s. 5-2 en 6-2; 8. Tjisse Steenstra c.s. staand nummer. Finale: 8. Tjisse Steenstra c.s.  - 9. Marten Bergsma c.s. 1-5 en 2-6.
 
 

DSC_2763

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers