contact zoeken wedstrijden

​Jong-Feinte Partij nu wel voor Exmorra

Tekst: Klaas Postma
Foto's: Henk Bootsma

Het afdelingspartuur van Exmorra stond vorig jaar in de finale van de Jong-Feinte Partij een aantal malen op twee punten van de winst. Uiteindelijk verloor men met alle hout aan de telegraaf van Berltsum. Hetzelfde partuur van Exmorra (Christiaan Stremler, Gerben de Boer en Pieter-Jan Leijenaar) stond vandaag opnieuw in de finale van de Jong Feinte en weer kwam alle hout aan de telegraaf. De tegenstander heette deze keer Dronryp 1, Mark Minnesma, Jorn-Lars van Beem en Rick Minnesma. De overwinning was deze keer wel voor Exmorra omdat Rick Minnesma op 5-5 en 6-6 het perk miste. De derde prijzen waren voor Ingelum (Menno Osinga, Remco Osinga en Jurrit Osinga) en Witmarsum (Colin Baarda, Redmer Zaagemans en Jari Visser).

De finale was een herhaling van de finale van de Jong-Nederland partij eerder dit jaar. Toen trok Dronryp aan het langste eind, deze keer ging Exmorra met de kransen en de wisselprijs naar huis. De finale kende een hoog foutengehalte maar was boeiend en spannend en spanning vergoedt een hoop bij het kaatspubliek.
 
De eerste vier bordjes werden allemaal op 6-6 verkaatst. Dronryp pakte de eerste twee eersten maar een zitbal van Gerben de Boer op de derde 6-6 en het niet voorbij slaan van de kaats door Rick Minnesma op andermaal 6-6 betekende spellen gelijk. Via twee snelle eersten liep Exmorra uit naar een 4 om 2 voorsprong. Retour perk door Rick Minnesma op 6-4 betekende 4 om 3.
 
Het werd voor de vijfde keer 6-6 waarop Rick Minnesma de kaats niet kon nemen. Dronryp gaf niet op en vooral door krachtig optreden door Jorn-Lars van Beem zowel vanaf de stuit als vanuit het perk kwamen de Rypsters langszij. In het laatste eerst werden de punten om-en-om verdeeld. Op 4-4 sloeg Pieter-Jan Leijenaar boven maar kwaad uit door Gerben de Boer betekende 'alles aan de hang'. 'It sil toch net wer lykas ferline jier? Op twa punten fan de winst en ferlieze', verzuchtte een supporter van Exmorra. Even later kon alles wat Exmorra was juichen toen Rick Minnesma de bal buiten sloeg.
 

Actie

Exmorra kwam in de eerste (tegen Bitgum 2) en tweede (tegen Franeker) omloop niet in de problemen. Dat veranderde in de derde omloop tegen Winsum met Jelke Greidanus, Hessel Postma en Wessel Hilverda. Een lange partij die op 5 eersten gelijk zou eindigen. Exmorra won uiteindelijk nipt op 5-5 en 6-4.
 
In de halve finale wachtte Witmarsum (Colin Baarda, Redmer Zaagemans en Jari Visser). Witmarsum stond in de tweede omloop tegen Bitgum 1 een heel eind achter. De mannen van Pim Mulier stonden zelfs 'op de dea' maar wisten de partij toch nog winnend af te sluiten.

In de derde omloop tegen Bolsward was het van hetzelfde laken een pak. Witmarsum kwam een heel eind achter te staan en tot overmaat van ramp raakte Jari Visser ook nog eens geblesseerd. Bolsward begon aan de opslag enorm te knoeien en die reddingsboei pakte Witmarsum graag aan. Jari Visser werd weer opgelapt en pakte met zijn partuur de waarschijnlijk niet meer verwachte winst.
 
Twee slopende partijen eisten hun tol in de partij tegen Exmorra. Witmarsum bleef lang bij maar toen Redmer Zaagemans op 4-3 en 6-0 de kaats niet voorbij wist te slaan was het snel gebeurd. Op 5-3 en 6-4 plaatste Gerben de Boer een zitbal. Witmarsum derde en Exmorra naar de finale.

Dronryp 1 kreeg de finaleplaats ook niet cadeau. Goutum werd vrij makkelijk verslagen maar in de tweede omloop tegen Morra-Lioessens ging het een stuk moeizamer. Op 5-4 en 6-6 was de winst voor Dronryp. Baard kwam er in de derde omloop niet aan te pas (5-2 en 6-4) maar in de halve finale tegen Ingelum werd het een dubbeltje op zijn kant.
Dronryp kwam steeds met een eerst voor te staan maar zag Ingelum ook iedere keer weer op gelijke hoogte komen. Dronryp pakte een 5 om 3 voorsprong waarna Ingelum tot twee keer toe op 6-6 het bordje pakte: vijf eersten gelijk. In het laatste eerst sloeg Rick Minnesma twee keer boven en perkmaat Jorn-Lars van Beem deed dat één keer op 5-5 en 6-4 zijn partuur daarmee de finaleplaats bezorgend. Ingelum moest na overwinningen op Tzum, Wommels 1 en Hommerts-Jutrijp tevreden zijn met de derde prijs.

Kaatsvereniging 'Easterein' had de zaken op alle gebieden dik voor elkaar. De Jong-Feinte Partij is sinds vorig jaar verplaatst van een woensdag naar een zaterdag wellicht in de hoop dat dat voor meer publiek zal zorgen. Helaas hield de publieke belangstelling niet over. Daar doet niemand wat aan maar deze kaatsvereniging had wat dat betreft beter
verdiend.

Uitslag:  1. Exmorra 1 (Christiaan Stremler, Gerben de Boer en Pieter-Jan Leijenaar)
2. Dronryp 1 (Mark Minnesma, Jorn-Lars van Beem en Rick Minnesma); 3. Witmarsum (Colin Baarda, Redmer Zaagemans en Jari Visser); 3. Ingelum (Menno Osinga, Remco Osinga en Jurrit Osinga)
 
Cijfers Jong-Feinte Partij. Eerste omloop: 1. Reduzum - 2. Wommels 2  5-4 en 6-0; 3. Spannum - 4. Wommels 1  2-5 en 4-6; 5. Ingelum - 6. Tzum  5-2 en 6-6; 7. Goutum - 8. Dronrijp 1  2-5 en 2-6; 9. Niawier-Metslawier-Oosternijkerk - 10. Morra-Lioessens  2-5 en 2-6; 11. Arum - 12. Dronrijp 2  4-5 en 4-6; 13. Baard  - 14. Harlingen  5-1 en 6-2; 15. Winsum - 16. Hantum  5-0 en 6-2; 17. Mantgum - 18. Berltsum  5-5 en 6-2; 19. Exmorra 1 - 20. Bitgum 2  5-0 en 6-4; 21. Sexbierum-Pietersbierum - 22. Franeker  3-5 en 0-6; 23. Menaam - 24. Bitgum 1  3-5 en 4-6; 25. Witmarsum - 26. Exmorra 2  5-0 en 6-2; 27. St. Jacobiparochie - 28. Bolsward  2-5 en 4-6; 29. St. Annaparochie - 30. Makkum 5-5 en 6-6 (St. Anna wint); 31. Hommerts-Jutrijp staand nummer. Tweede omloop: 31. Hommerts-Jutrijp - 1. Reduzum  5-4 en 6-4; 4. Wommels 1 - 5. Ingelum  4-5 en 0-6; 8. Dronrijp 1  - 10. Morra-Lioessen  5-4 en 6-6; 12. Dronrijp 2 - 13. Baard  3-5 en 2-6; 15. Winsum - 17. Mantgum  5-1 en 6-6; 19. Exmorra 1 - 22. Franeker  5-1 en 6-6; 24. Bitgum 1 - 25. Witmarsum  5-5 en 4-6; 28. Bolsward - 29. St. Annaparochie  5-4 en 6-0. Derde omloop: 31. Hommerts-Jutrijp - 5. Ingelum  2-5 en 6-6; 8. Dronrijp 1 - 13. Baard  5-2 en 6-4; 15. Winsum - 19. Exmorra 1  5-5 en 4-6; 25. Witmarsum - 28. Bolsward  5-4 en 6-2. Hallve finales: 5. Ingelum - 8. Dronrijp 1  5-5 en 4-6; 19. Exmorra 1 - 25. Witmarsum  5-3 en 6-4. Finale: 8. Dronrijp 1 - 19. Exmorra 1  5-5 en 6-6 (Exmorra wint).
 

Krans

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers