contact zoeken wedstrijden

NK 50+ en de Jong-Feinte Partij 2022

Exmorra wint Jong-Feite Partij

NK 50 + terechte winnaars Sint Jacobiparochie

alle

Winnaars Jong Feinte

1e prijs: Exmorra 1, Christiaan Stremler, Gerben de Boer, Pieter Jan Leijenaar
2e prijs: Dronryp 1, Mark Minnesma, Jorn Lars van Beem, Rick Minnesma
3e prijs: Ingelum, Menno Osinga, Remco Osinga, Jurrit Osinga
              Witmarsum, Jari Visser, Redmer Zaagemans, Colin Baarda

St.-Jabik Nederlands kampioen 50+

St.-Jabik met de kaatsers Piet Machiela, Jarig Katsma en Piet Machiela is in Tzum Nederlands kampioen heren 50+ geworden. In de finale werd Easterein (Tjeerd Dijkstra, Roel Sijbesma en Simon Kingma) met 5-3 6-2 verslagen. Op die stand sloeg voorinse Katsma de partij uit met een ferme bovenslag. 

Anjum (Jan Visser, Jan Pieter Hovinga en Jelle Visser) werd in Tzum verrassend derde.

1. St.-Jabik, Piet Machiela, Jarig Katsma en Dirk Machiela
2. Easterein, Tjeerd Dijkstra, Roel Sijbesma en Simon Kingma
3. Anjum, Jan Visser, Jan Pieter Hovinga en Jelle Visser

 

De laatste slag van de finale NK 50+

NK 50+ halve finale

06. Anjum - 12. St.-Jabik 4-5 4-6
23. Easterein staand nummer

NK 50+ 3e omloop

02. Goënga - 06. Anjum 3-5 2-6 
12. St.-Jabik - 14. Witmarsum 5-2 6-6
20. Sexbierum-Pietersbierum - 23 Easterein 2-5 6-6

NK 50+ 2e omloop

02. Goënga - 03. St.-Annaparochie 5-3 6-4
06. Anjum - 07. Bitgum 5-2 6-0
09. Wommels - 12. St.-Jabik 3-5 4-6
14. Witmarsum - 15. Franeker 5-4 6-4
18. Mantgum - 20. Sexbierum-Pietersbierum 5-5 2-6
22. Baard - 23. Easterein 2-5 6-6

NK 50+ 1e omloop

01. Berltsum - 02. Goenga 0-5 0-6
03. St.-Annaparochie - 04. Winsum 5-4 6-0
05. Easterein 2 - 06. Anjum 0-5 2-6
07. Bitgum - 08. Jorwert  5-5 6-4
09. Wommels - 10. Leeuwarden 5-4 6-6
11. Goutum - 12.St.-Jabik 0-5 0-6 (Goutum afwezig)
13. Heerenveen - 14. Wintmarsum 3-5 4-6
15. Franeker - 16. St.-Annaparochie 5-1 6-4
17. Minnertsga - 18. Mantgum 2-5 4-6
19. Stiens - 20. Sexbierum Pietersbierum 3-5 6-6
21. Dronryp - 22. Baard 4-5 4-6
23. Easterein - 24 Harlingen 5-0 6-4

Jong Feinte 1e Omloop

01. Reduzum - 02. Wommels 2 5-4 6-0
03. Spannum - 04. Wommels 1 2-5 4-6
05 Ingelum - 06. Tzum 5-2 6-6
07.Goutum - 08. Dronryp 1 2-5 2-6
09. Niawier Metselawier Oosternijkerk - 10. Morra Lioessens 2-5 2-6
11. Arum - 12. Dronryp 2  4-5 2-6
13. Baard - 14. Harlingen 5-1 6-2 
15. Winsum - 16. Mantgum 5-0 6-2
17. Mantgum - 18. Berltsum 5-5 6-2
19. Exmorra 1 - 20. Bitgum 2 5-0 6-4
21. Sexbierum-Pietersbierum - 22. Franeker 3-5 4-6
23. Menaam - 24. Bitgum 1 3-5 4-6
25. Wytmarsum - 26. Exmorra 2 5-0 6-2
27. Sint Jabik - 28. Bolsward 2-5 4-6
29. Sint Annaparochie - 30. Makkum 5-5 6-6
31. Hommerts Jutryp
 

Jong Feinte 2e omloop

31. Hommerts Jutryp - 1. Reduzum 5 - 4 6 - 4
4. Wommels - 5. Ingelum 4-5 4-6
8. Dronryp 1 - 10. Morra Lioessens 5-4 6-6
12. Dronryp 2 - 13. Baard 3-5 2-6
15. Winsum - 17. Mantgum 5 -1 6 - 6
19. Exmorra - 22. Franeker 5 -1 6 - 6
24. Bitgum - 25. Witmarsum 5-5 4-6
28. Bolsward - 29. St. Annaparochie 4-5 0-6
 

Jong Feinte 3e omloop

31. Hommerts Jutryp - 5. Ingelum 2-5 6-6
8. Dronryp 1- 13. Baard 5-2 6-4
15. Winsum - 19. Exmorra 5-5 4-6
25. Witmarsum - 28. Bolsward 5-4 6-4

Halve finale Jong Feinte

5. Ingelum - 8. Dronryp 1 5-5 4-6
19. Exmorra - 25. Witmarsum 5-3 6-4

Finale Jong Feinte

8. Dronryp - 19. Exmorra 5 - 5 6-6

1e prijs: Exmorra 1, Christiaan Stremler, Gerben de Boer, Pieter Jan Leijenaar
2e prijs: Dronryp 1, Mark Minnesma, Jorn Lars van Beem, Rick Minnesma
3e prijs: Ingelum, Menno Osinga, Remco Osinga, Jurrit Osinga
              Witmarsum, Jari Visser, Redmer Zaagemans, Colin Baarda

St.Jabik: Jarig Katsma, Piet Machiela en Dirk Machiela
St.Jabik: Jarig Katsma, Piet Machiela en Dirk Machiela
Easterein: Tjeerd DIjkstra, Simon Kingma en Roel Sijbesma
Easterein: Tjeerd DIjkstra, Simon Kingma en Roel Sijbesma
Anjum: Jan Visser, Jan Pieter Hovinga en Jelle Visser
Anjum: Jan Visser, Jan Pieter Hovinga en Jelle Visser
jongfeintefamme
2e prijs: Dronryp 1, Mark Minnesma, Jorn Lars van Beem, Rick Minnesma
2e prijs: Dronryp 1, Mark Minnesma, Jorn Lars van Beem, Rick Minnesma
3e prijs: Ingelum, Menno Osinga, Remco Osinga, Jurrit Osinga
3e prijs: Ingelum, Menno Osinga, Remco Osinga, Jurrit Osinga
3e prijs Witmarsum, Jari Visser, Redmer Zaagemans, Colin Baarda
3e prijs Witmarsum, Jari Visser, Redmer Zaagemans, Colin Baarda

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers