contact zoeken wedstrijden

Woensdag 13 juli: ontknoping Speedbooks NK Senioren

(restant) Speedbooks NK Senioren
Woensdag 13 juli vanaf 16:00 uur
Voetbalvelden aan de Hertog van Saxenlaan te Franeker

Foto: Lieuwe Bosch

 

Helaas kon het Speedbooks NK senioren (Bond) op Pinkstermaandag, vanwege het slechte weer en daarbij de kans op blessures, niet worden uitgespeeld. Zoals eerder gecommuniceerd is de nieuwe datum woensdag 13 juli. Het restant van deze wedstrijd wordt vanaf 16:00 uur uitgespeeld op de voetbalvelden aan de Hertog van Saxenlaan (Jan Rodenhuisplein 1-3) te Franeker.

De wedstrijd wordt hervat met nog één partij in de tweede omloop en vervolgens de derde omloop. Het partuur van Bitgum dient hierop te wachten. Om de voortgang erin te houden wordt er gespeeld in een veld met 3 perken en een veld met 4 perken.


3. Minnertsga - 7. Easterlittens

Winnaar (9. Makkum/11. Dronryp 2) - 16. Bitgum

17. Franeker - 21. Harlingen

27. Easterein 1 - 32. Mantgum

33. Grou - 39. Heerenveen

42. Stiens 1 - 47. St.-Jacobiparochie 1

52. Franeker 2 - 55. Niawier/Metslawier/Oosternijkerk

21

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers