contact zoeken wedstrijden

Menno van Zwieten koning in Exmorra

Tekst: Rynk Bosma
Foto: Henk Bootsma (archief)

De kans dat Van Zwieten senior zou blijven zitten met zijn anderhalve treetje bier vlak na afloop van de finale in Exmorra was net zo gering als de kans dat iemand anders dan Menno van Zwieten koning zou worden. Samen met Jelle Attema als opslager en Taeke Triemstra als voorperkspeler kende de tengere, maar ook atletische Van Zwieten bijna geen inzinkingen. Vaak aan de eerste opslag en een glimlachende Attema vond het allemaal best zolang die eretekens van Glasblazerij het Quakeltje maar in beeld bleven.
 
Nu heeft de door blessures geplaagde Attema natuurlijk goede ervaringen met maat Triemstra. In 2018 won hij de Oldehove samen met Taeke – lijstenmakers het is echt  met ae - Triemstra en Haye Jan Nicolay. Ook toen toonde Triemstra zich een begenadigd leider die de ‘mindere’ goden beter maakt. Triemstra kon zich zelfs enkele malen een frivoliteit permitteren die herinneringen opriep aan de jaren zeventig. Machtsvertoon aan de boven en in het achterperk, zo zou je kunnen zeggen. In die jaren waren het Reitse Mienstra en Dirk Talsma die zich af en toe bezondigden aan een dergelijke krachtmeting.
 
Een krachtmeting van wie kan het verst slaan met het begrip kaatstactiek op de eerste rij in de feesttent. Af en toe mag dat, om het publiek te vermaken en zo dachten Triemstra en Tolsma er in de finale ook over. Triemstra won op punten aan de boven met als begeleidende tekst ‘Do bist ek wolris fierder west’ van Van der Bos. Invloed op de finale tussen het trio Jelle Attema tegen Gert-Anne van der Bos, Gabe Jan van Popta en Evert Pieter Tolsma had die slagenwisseling evenwel niet.
 
Menno van Zwieten wist in die eindstrijd zijn vakbroeder Van der Bios te overtreffen in zitballen en dat is bepaald niet iedereen gegeven. Want dankzij de opslag van Van der Bos stond zijn partuur in de finale. En dan te bedenken dat Erwin Zijlstra de derde maat op papier was. Zijlstra meldde zich geblesseerd af en ook Kees van der Schoot was er niet. Wat restte was het muurbloempje partuur nummer 10. Dylan Drent en Bauke Dijkstra als twee voorperkspelers bij elkaar zonder een roerganger op de lijst.
 
In principe mag dat niet maar dat zal elders wel uitvergroot rondgebazuind worden, dus kan het hier een ongelukkige keus genoemd worden. Tjisse Steenstra mocht zijn geluk een tweede keer beproeven, net als in Holwert. Het leverde een punt op met als halte de halve finale tegen de latere winnaars. Misschien qua kabaal wel de meest levendige partij van de dag en dat was vooral te danken aan Drent die vol goede moed de tweede opslag hanteerde.
 
Die opslag gaf de doorslag met het perk van Van Zwieten-Triemstra dat maar liefst acht ballen boven sloegen, elk vier. Dat dit mogelijk was zei ook veel over de opslag van Steenstra die qua verwachtingen meer van adel had moeten zijn dan de opslag van Drent. Beslissend was de stand 4-2 en 6-6 toen Drent vanuit het achterperk de bal kwaad sloeg. Dijkstra snoepte met een bovenslag op 5-2 en 2-6 nog een eerst binnen maar toen was de glazen pot met snoep echt leeg. Op 5-3 en 6-4 miste Steenstra voor de zesde maal het perk. 
 
De finale was een feestje van de opslag. Van de negen eersten werden er zes beslist door een buitenslag. Van der Bos miste vier keer op de zes en Van Zwieten miste twee keer op de zes. Daar stond echter tegenover dat Van Zwieten met zijn fameuze ‘dûkende’ opslag veel succes had bij Tolsma in het achterperk. En uiteindelijk gaf dat samen met de drie missers op 6-6 van Van der Bos de doorslag.
 
Menno van Zwieten dus koning op een door-elkaar-loten-partij die aantoont dat de top van de vrije formatieparturen nog op zoek is naar de juiste vorm. Met uitzondering dus van de ‘oudgedienden’ Van der Bos en Triemstra en Van Zwieten.
 
Uitslag Exmorra: 1. Jelle Attema (Makkum), Taeke Triemstra (Sint Jacobiparochie) en Menno van Zwieten (Heerenveen) (koning); 2. Gert-Anne van der Bos (Mantgum), Gabe-Jan van Popta (Lollum) en Evert Pieter Tolsma (Winsum); 3. Tjisse Steenstra (Bitgummole), Bauke Dijkstra (Easterein) en Dylan Drent (Harlingen).
 
Uitslag Exmorra:
 
Cijfers Exmorra. Eerste omloop: 1. Jelle Attema, Taeke Triemstra en Menno van Zwieten – 2.  Tjisse Steenstra, René de Haan en Gerben de Boer 5-5 en 6-4; 3. Youri de Groot, Renze Hiemstra en Hendrik Kootstra – 4. Enno Kingma, Allard Hoekstra en Evert Pieter Tolsma 5-5 en 6-4; 5. Peter van Zuiden, Kees van der Schoot en Klaas Pier Folkertsma – 6. Marten Bergsma, Kevin Jordi Hiemstra en Hans Wassenaar 5-4 en 6-0; 7. Paul Dijkstra, Jelte Visser en Laas Pieter van Straten - 8. Gert-Anne van der Bos, Gabe-Jan van Popta en Evert Pieter Tolsma (voor Erwin Zijlstra); 1-5 en 0-6; 9. Bauke Triemstra, Hendrik Jan van der Velde en Pieter Jan Leijenaar – 10. Tjisse Steenstra (bijgeloot) Dylan Drent en Bauke Dijkstra 3-5 en 0-6. Tweede omloop: 1. Jelle Attema c.s. – 3. Youri de Groot c.s. 5-2 en 6-4; 10. Tjisse Steenstra c.s. staand nummer. Halve finale: 10. Tjisse Steenstra c.s. - 1. Jelle Attema c.s. 3-5 en 4-6; 8. Gert-Anne van der Bos c.s. staand nummer. Finale: 8. Gert-Anne van der Bos c.s. – 1. Jelle Attema c.s. 3-5 en 2-6.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers