contact zoeken wedstrijden

Trio Gert-Anne van der Bos onverslaanbaar in Berltsum!

Tekst: Klaas Postma
Foto's: Henk Bootsma
Video: KNKB Media

De geschiedenis herhaalde zich vandaag in Berltsum. Net als in Menaam zaten de drie op papier sterkste vrije formatieparturen bij elkaar in een blokje op de lijst en net als in Menaam stonden Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra op het eind van de dag met de kransen om de nek voor de bestuurstent. De concurrentie, voor zover daar vandaag al sprake van was, werd ongenadig teruggewezen. Youri de Groot, Allard Hoekstra en Laas Pieter van Straten kwamen er in de finale niet aan te pas. Dat gold in de halve finale ook voor Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten die dus tevreden moesten zijn met de derde prijs. Voor Gert-Anne van der Bos kon het dit weekend op kaatsgebied niet beter met twee overwinningen en twee koningstitels.

De publieke belangstelling was vanaf het begin van de wedstrijd al groot en dat had alles te maken met de loting. Van der Bos, Triemstra en Zijlstra mochten direct aantreden tegen Tjisse Steenstra, Renze-Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar. Die pakten nog wel het eerste bordje maar daarna kaatsten Van der Bos en zijn maten zich naar betere tijden. Van der Bos en Zijlstra zetten vanaf de opslag druk op het perk Hiemstra-Wassenaar en dat leverde veel directe en indirecte winst op.

Andersom was dat met het duo Steenstra-Wassenaar veel minder het geval. Daar kwam nog bij dat Triemstra en Zijlstra bijna geen steken lieten vallen. In de partij deed zich een uniek moment voor. Een opslager mag in een kaatswedstrijd de bal tijdens de aanloop één keer laten vallen om het daarna opnieuw te proberen. Gebeurt het in dezelfde partij nog een keer dan kost dat twee punten. Tjisse Steenstra had de primeur. Hij had de bal al een keer laten vallen omdat de opgooi niet goed was.
 
Op 3 om 2 achter maar met een 6-4 voorsprong in punten gebeurde het nog een keer. Scheidsrechter Hendrik Sweering nam Steenstra daarom de punten af: 6-6. Voor zover bekend de eerste keer dat zoiets in een officiële wedstrijd gebeurde. Of het invloed had op de daarop volgende opslag is niet duidelijk maar Steenstra miste het perk: 4 om 2 achter. Na een snel eerst werd het nog wel 4 om 3 waarna de bovenslag van Erwin Zijlstra op 6-6 de deur naar de overwinning open zette. Op 5-3 en 6-0 was die overwinning een feit toen Tjisse Steenstra het perk miste.

Van der Bos c.s. kregen in de tweede omloop opnieuw een tegenstander van formaat: Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra. Op papier een kraker maar de praktijk was anders. Bergsma en zijn maten werden in een sneltreinvaart van het veld gespeeld. De superioriteit straalde vanaf de eerste slag van de oranjebrigade af.
 
De eerste omloop was al een indicatie van wat zou komen. Het partuur van Van der Bos had al een sterke tegenstander verslagen waar het partuur van Bergsma in diezelfde omloop met de grootst mogelijke moeite had gewonnen van Jelle Attema, Jelte Visser en Klaas Pier Folkertsma. Marten Bergsma miste 11 keer het perk. Jelle Attema kwam tot 10 missers. Met pijn en moeite trokken Bergsma, Drent en Kootstra de partij over de streep.
 
 'Se hawwe de minne partij no al hân' werd door iemand opgemerkt wellicht in de hoop dat het in partij twee beter zou gaan. Niet dus. Bergsma miste op 6-6 het perk. Daarna kreeg zijn partuur kaatsles. Nog 14 punten waren hen gegund. Op 5-0 en 6-6 besliste Marten Bergsma de partij in stijl door het perk te missen.

Daarmee lag de weg naar de overwinning open voor het partuur van Van der Bos. Men kwam geen seconde meer in de problemen. Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten moesten in de halve finale op 5-0 en 6-4 diep buigen. Dat gold in de finale ook voor Youri de Groot, Allard Hoekstra en Laas Pieter van Straten. Met 16 punten tegen wees de telegraaf een voorsprong van vijf eersten om niks aan. Kwaad uit door Erwin Zijlstra op 6-6 betekende 5 om 1 wat een deel van het publiek met gejuich begroette. De uitkomst stond uiteraard al lang vast. Op 5-1 en 6-2 sloeg Erwin Zijlstra de bal boven.
 
De muzikale omlijsting kwam deze middag van 'OpMaat'. 'Simply the best' werd niet ten gehore gebracht maar het was vandaag absoluut van toepassing op Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra.

De premiewinnaars Youri de Groot, Allard Hoekstra en Laas Pieter van Straten begonnen hun kaatsdag met een simpele overwinning op Paul Dijkstra, René de Haan en Hendrik Bouwhuis die niet meer dan een spel aan de telegraaf kregen. In de strijd op de 'preemje of neat' tegen Bauke Triemstra, Sjoerd de Jong en Patrick Scheepstra deed zich een bijzonder naar incident voor. Sjoerd de Jong lag opeens krimpend van de pijn op het veld en werd na enige tijd naar de kleedkamers gebracht. Eerste diagnose: gescheurde achillespees en daar staat naar verluidt een herstelperiode van 9 maanden voor. Einde seizoen voor Sjoerd de Jong en dat lot gun je niemand. De plek van De Jong werd ingenomen door Pier Piersma maar de 'wille' was er bij Triemstra en zijn maten wel vanaf. Op 5-3 en 6-2 miste Bauke Triemstra het perk.

Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten kaatsten een lange
partij tegen Haye-Jan Nicolay, Gabe-Jan van Popta en Pieter-Jan Leijenaar. Die stonden lang aan de goede kant van de score maar konden niet doordrukken. Vliegend boven door Kees van der Schoot op 4-4 en 6-4 bracht zijn partuur op één bordje van de winst. Die winst werd binnengehaald toen Menno van Zwieten op 6-6 een zitbal plaatste. Een staand nummer op de tweede lijst betekende een prijs winnen. Dat werd de derde prijs want de halve finale bleek het eindstation.

Uitslag: 1. Gert-Anne van der Bos (Mantgum) (koning), Taeke Triemstra (Sint Jacobiparochie) en Erwin Zijlstra (Easterlittens); 2. Youri de Groot (Menaam), Allard Hoekstra (Franeker) en Laas Pieter van Straten (Feinsum); 3. Enno Kingma (Leeuwarden), Kees van der Schoot (Sexbierum) en Menno van Zwieten (Heerenveen)
 
Cijfers Berltsum
Eerste omloop: 1. Jelle Attema, Jelte Visser en Klaas Pier Folkertsma – 2. Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra 4-5 en 4-6; 3. Tjisse Steenstra, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar – 4. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra 3-5 en 0-6;  5. Youri de Groot, Allard Hoekstra en Laas Pieter van Straten – 6. Paul Dijkstra, René de Haan en Hendrik Bouwhuis 5-2 en 6-6; 7. Peter van Zuiden, Kevin Jordi Hiemstra en Gerben de Boer – 8. Bauke Triemstra, Pier Piersma (voor Sjoerd de Jong) en Patrick Scheepstra; 9.  Haye-Jan Nicolay, Gabe-Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar  - 10.  Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten 4-5 en 6-6. Tweede omloop: 2. Marten Bergsma c.s. - 4. Gert-Anne van der Bos c.s. 0-5 en 6-6; 5. Youri de Groot c.s. – 8. Bauke Triemstra c.s. 5-3 en 6-2;10. Enno Kingma c.s. staand nummer. Halve finale: 10. Enno Kingma c.s. – 4. Gert-Anne van der Bos c.s. 0-5 en 4-6; 5. Youri de Groot c.s. staand nummer. Finale: 5. Youri de Groot c.s. – 4. Gert-Anne van der Bos c.s. 1-5 en 2-6.
 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers