contact zoeken wedstrijden

Dubbel feest voor Gert-Anne van der Bos in Holwert!

Tekst: Klaas Postma
Foto: Henk Bootsma (archief)

Voor Gert-Anne van der Bos was het zaterdag in Holwert dubbel feest. Van der Bos vierde zijn verjaardag en hij won in zijn geboortedorp Holwerd de eerste prijs op de door VvV Concordia georganiseerde heren hoofdklasse door-elkaar-loten partij. Dylan Drent en Hendrik Kootstra completeerden het winnende partuur. De premie was voor Haye-Jan Nicolay, Renze-Pieter Hiemstra en Menno van Zwieten. Gert-Anne van der Bos werd tot koning uitgeroepen. In Holwert stonden 8 parturen op de lijst zodat er deze keer geen derde prijs was.

Van der Bos, Drent en Kootstra stapten als favoriet de finale binnen en ze maakten die favorietenrol ook waar. Met maar 2 punten tegen werd een voorsprong van twee om niks genomen. In het derde eerst miste Van der Bos op 6-4 het perk maar vervolgens liet de maestro uit Mantgum op 6-6 zijn klasse zien met een zitbal. Het werd 4 om niks en toen Haye-Jan Nicolay daarna op 6-6 het perk miste kon zijn partuur het helemaal schudden. Het eer reddende bordje kwam nog wel aan de telegraaf maar op 5-1 en 6-4 sloeg Dylan Drent zijn partuur in de kransen door de kaats te passeren.

Zo makkelijk als het voor de winnaars in de finale ging zo moeizaam ging het in de twee partijen daarvoor. Men had er ook zo maar afgekund bijvoorbeeld in de eerste omloop tegen Marten Bergsma, Gabe-Jan van Popta en Hans Wassenaar. Bergsma begint langzaam maar zeker weer kleur op de opslagerswangen te krijgen. Sterk opslagwerk van Bergsma en goed kaatsen door Van Popta en Wassenaar leverde dat partuur een 3 om 1 voorsprong op.
 
De vliegende bovenslag van Dylan Drent op 6-6 was een belangrijke. Op de volgende 6-6 miste Van der Bos het perk en de achterstand bedroeg opnieuw twee eersten. Van der Bos kwam steeds beter in de rol waar Bergsma wat meer fouten begon te maken. Het was de kentering in de partij. Op 4-2 en 6-6 dwong Van der Bos een kwaadslag af om op de volgende 6-6 een zitbal te plaatsen.
 
Bergsma c.s. kwamen voor het eerst in de partij op achterstand maar een verre klap van Hans Wassenaar op 6-0 hield vijf eersten gelijk in. De partij verdiende een einde met 'alles aan de hang' maar dat gebeurde net niet. Op 5-5 en 6-4 sloeg Dylan Drent zijn partuur naar de tweede omloop door de kaats voorbij te slaan. Een partij die bijna 75 minuten duurde met 18 opslagmissers maar daar stonden 15 zitballen en 9 bovenslagen tegenover.

In de tweede omloop waren Enno Kingma, Taeke Triemstra en Pieter-Jan Leijenaar de opponenten. Opnieuw een langdurige partij en opnieuw een partij waarin Van der Bos en zijn maten er zo maar af hadden gekund. Zo moest een 5 om 3 achterstand worden goedgemaakt. Taeke Triemstra stond vorstelijk uit te slaan (8 bovenslagen) en Enno Kingma liet voor het eerst sinds lange tijd zien wel degelijk te kunnen opslaan.
 
Dat zal zijn zelfvertrouwen wellicht wat hebben opgekrikt. Het partuur van Kingma stond op één bordje van de winst maar in het zicht van de haven ging het toch nog mis. Op 5-3 en 4-6 kon Leijenaar de kaats niet nemen en op de volgende 4-6 miste Kingma het perk. Op 5-5 en 6-2 sloeg Dylan Drent de bal 'oer alles hinne' waarmee de finale was bereikt.

Voor de premiewinnaars Haye-Jan Nicolay, Renze-Pieter Hiemstra en
Menno van Zwieten had de eerste omloop ook het eindstation kunnen zijn. Youri de Groot, Allard Hoekstra (bijgeloot voor Kees van der Schoot) en Gerben de Boer kwamen met 4 om 2 voor te staan. Op 6-6 moest het partuur van Nicolay een kleine kaats verdedigen. Menno van Zwieten mocht de klus klaren maar deed dat niet door het perk te missen: 5 om 2 achter.

Die ruime achterstand werd helemaal ingelopen. Allard Hoekstra die de partij met sterk uitslagwerk was begonnen moest het antwoord steeds vaker schuldig blijven. De Groot en De Boer begonnen te vaak het perk te missen en die combinatie werd hen fataal. Het werd vijf eersten gelijk waarna Menno van Zwieten de bal op 6-2 tot in het perk retourneerde.
 
In de strijd om de plaats in de finale moest worden gekaatst tegen Peter van Zuiden, Jelte Visser en Erwin Zijlstra. De partij bleef lang in evenwicht maar toen Jelte Visser op 3-3 en 6-4 de kaats niet voorbij sloeg ging het snel. Op 5-3 en 6-6 sloeg Menno van Zwieten zijn partuur naar de eindstrijd door de bovenlijn te passeren.

De kaatsaanmerkers die in Holwert de hele dag op het veld stonden kregen complimenten van zowel de kaatsers als van scheidsrechter Astrid Kooistra voor hun snelle en attente optreden. Astrid Kooistra is bezig aan haar laatste jaar als scheidsrechter. Zij gaat in de toekomst verder als jurylid in het turnen. Voor de kaatssport is dat jammer want Astrid Kooistra leidde vandaag uitstekend. Een aantal malen werd een keurmeester (terecht) 'overruled' maar dat gebeurde altijd op een
correcte manier. Er zijn kaatsers met 'in fin mear as in bears ha’. Als scheidsrechter geldt dat zeker voor Astrid Kooistra die vandaag als dame haar mannetje stond.
 
Uitslag Holwert: 1. Gert-Anne van der Bos (Mantgum) (koning) Dylan Drent (Harlingen) en Hendrik Kootstra (Minnertsga); 2. Haye-Jan Nicolay (Britsum), Renze Pieter Hiemstra (Deinum) en Menno van Zwieten (Heerenveen)
 
Cijfers Holwert. Eerste omloop: 1. Tjisse Steenstra, Allard Hoekstra en Klaas Pier Folkertsma – 2. Enno Kingma, Taeke Triemstra en Pieter Jan Leijenaar 1-5 en 4-6; 3. Marten Bergsma, Gabe Jan van Popta en Hans Wassenaar – 4. Gert-Anne van der Bos, Dylan Drent en Hendrik Kootstra 5-5 en 4-6; 5. Peter van Zuiden, Jelte Visser en Erwin Zijlstra – 6. Jelle Attema, Sjoerd de Jong en Laas Pieter van Straten 5-4 en 6-2; 7. Haye Jan Nicolay, Renze Pieter Hiemstra en Menno van Zwieten – 8. Youri de Groot, Allard Hoekstra (voor Kees van der Schoot) en Gerben de Boer 5-5 en 6-2; Halve finale: 2. Enno Kingma c.s. – 4. Gert-Anne van der Bos c.s. 5-5 en 2-6; 5. Peter van Zuiden c.s. - 7. Haye Jan Nicolay c.s. 3-5 en 6-6. Finale: 4. Gert-Anne van der Bos c.s. - 7. Haye Jan Nicolay c.s. 5-1 en 6-2.

DSC_9782

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers