contact zoeken wedstrijden

NK Dames, Schooljongens, Schoolmeisjes 2022, uitslagen reportages

Dames: Goutum
Schooljongens: Scharnegoutum
Schoolmeisjes: Lollum-Waaxens
Foto: Romy Postma Fotografie

NK DAMES, 1e omloop

1. Heerenveen - 2. Groningen 0-5 6-6
3. Leeuwarden - 4. Hijum-Finkum 5-2 6-0
5. Wjelsryp - 6. Marsum 1-5 0-6
7. Mantgum - 8. Goënga 5-1 6-0
9. Berltsum - 10. Huizum 2-5 2-6
11. Easterein - 12. Wommels 1-5 4-6
13. Ried - 14. Goutum 0-5 6-6
15. Den Haag - 16. Minnertsga 5-0 6-0 Minnetsga afwezig
17. Makkum - 18. Easterein 2 5-5 6-6
19. Bolsward - 20. Grou 5-5 4-6
21. Dronryp 1 - 22. Dronryp 2 5-5 6-4
23. Jirnsum -  

​NK Dames | 2e omloop 23. Jirnsum - 2. Groningen 2- 5 4-6
3. Leeuwarden - Marsum 5-4 6-6
7. Mantgum - 10. Huizum 1-5 2-6
12. Wommels - 14. Goutum 2-5 2-6
15. Den Haag - Easterein 5-5 6-6 Easterein wint
20. Grou - Dronryp 1 0-5 4-6
NK Dames | 3e omloop 2. Groningen - 3. Leeuwarden 5-3 6-2 
10. Huizum - 14. Goutum 4-5 6-6
18. Easterein - 21. Dronryp 1 4-5 2-6

Halve finale / Finale

2. Groningen - 14. Goutum 5-2 6-6
21. Dronryp staand nummer

Finale 
21. Dronryp - 14. Goutum 2-5 4-6

De prijswinnaars van het Nederlands kampioenschap dames
1. Goutum: Judith Wieling Nynke Sijbrandij Manon Scheepstra
2. Dronryp: Inge Jansma Mintje Meintema Senne Idsardi
3. Groningen: Andrea Kroes Anne Monfils Fiera de Vries

NK Schooljongens, 1e omloop

1. Franeker - 2. Folsgare    5-5 0-6  
3. Donryp 1 - 4. Exmorra 5-5 6-6
5. Lollum /  Waaxens - 6. Tzum 5-5 6-4
7. Dokkum - 8. Stiens 0-5 4-6 
9. St.-Annaparochie- 10. Achlum 3-5 0-6
11. Witmarsum 1 - 12. Dronryp 2 4-5 6-6
13. Winsum - 14. Arum 2 5-4 6-4
15. Mantgum - 16. Makkum 4- 5 6 4-6
17. Witmarsum 2 - 18. Scharnegoutum 3-5 2-6 
19. Bitgum - 20. Wommels 5-3 6-0
21. Sexbierum / Pietersbierum - 22. Grou 5-4 6-0
23. Raerd - 24. Blije 5-3 6-2
25. Anjum - 26. Bolsward 1-5 2-6
27. Oude Bildtzijl - 28. Reduzum 5-5 6-2 
29. Arum 1 - 30. Menaam 2-5 2-6 

NK schooljongens 2e omloop Uitslagen NK schooljongens 2e lijst
2. Folsgare - 3. Dronryp 2-5 2-6
5. Lollum / Waaxens - 8. Stiens 1-5 6-6
10. Achlum - 12. Dronryp 2 5-3 6-2
13. Winsum - 16. Makkum 5-5 0-6
18. Scharnegoutum - 19. Bitgum 5-4 6-2
21. Sexbierum / Pietersbierum - 23. Raerd 1-5 0-6
26. Bolsward - 27. Oude Bildtzijl 5-1 6-6
30. Menaam staand nummer

NK schooljongens 3e omloop

30. Menaam - 3. Dronryp 0-5 2-6
8. Stiens - 10. Achlum 5-4 6-6
6. Makkum - 18. Scharnegoutum  
23. Raerd - 26. Bolsward 5-5 6-0
 

NK schooljongens HALVE FINALE

3. Dronryp - 8. Stiens 5-2 6-0
18. Scharnegoutum - 23. Raerd 5-4 6-2

NK schooljongens FINALE

3. Dronryp - 18. Scharnegoutum 5-5 4-6

1e prijs: Scharnegoutum: Frans Oosterbaan, Ruurd Oosterbaan, Thijs Lanting
2e prijs: Dronryp: Brent Jesse van Beem, Kort de Kroon, Dennis Bida
3e prijs: Stiens: Pieter Miedema, Bouke Janse, Bauke Jetze Kalsbeek
              Raerd: Sylvan Verhoef, Jelke Veldhuis, Daan Kooistra

3
2e
3e

1e omloop Schoolmeisjes

1. Exmorra - 2. Berltsum 1-5 2-6
3. St.-Annaparochie - 4. Arum 5-3 6-4
5. Makkum - 6. Reahûs/Tûrns 5-1 6-4
7. Dronryp - 8. Mantgum 5-0 6-2
9. St.-Annaparochie 2 - Lollum-Waaxens 0-5 6-6
11. Morra-Lioessens - 12. Ee 5-5 6-2
13. Dronryp - 14. Sexbierum/Pietersbierum 5-3 6-0
15. Wommels - 16. Niawier/Metslawier/Easternijtsjerk 0-5 4-6
17. Witmarsum - 18. Mantgum 2 5-3 6-4
19. Stiens - 20. Easterein 5-5 6-2
21. Goënga - 22. Bolsward 3-5 2-6 

2e omloop Schoolmeisjes

2. Berltsum - 3. St.-Annaparochie 3-5 2-6
5. Makkum - 7. Dronryp 3-5 6-6
10. Lollum-Waaxens -  11. Morra-Lioessens 5-1 6-0 
13. Dronryp - 16. Niawier/Metslawier/Easternijtsjerk 5-0 4-6-4
17. Witmarsum - 19. Stiens 5-2 6-6
22. Bolsward

3e omloop schoolmeisje

22. Bolsward - 3. St.-Annaparochie 5-5 6-4
7. Dronryp - 10. Lollum-Waaxens 3-5 4-6
13. Dronryp - 17. Witmarsum - 5-2 6-6

NK schoolmeisjes HALVE finale

22. Bolsward - 10. Lollum Waaxens 0-5 2-6
13. Dronryp

NK schoolmeisjes FINALE

13. Dronryp - 10. Lollum Waaxens 2-5 4-6

RPF-4

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers