contact zoeken wedstrijden

​Derde formatiewinst van partuur Marten Bergsma

Verslag: Klaas Postma
VIDEO: KNKB MEDIA
Foto: Henk Bootsma

Klasse verloochent zich niet. Dat bleek maar weer eens tijdens de vrije formatie partij die de heren hoofdklassers afwerkten in St. Jacobiparochie. De parturen van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra, van Tjisse Steenstra, Renze-Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar en van Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra maken in principe de dienst uit. Deze parturen mochten aan het eind van de kaatsdag dan ook voor de bestuurstent verschijnen om hun prijs in ontvangst te nemen. Van der Bos c.s. werden derde, Steenstra c.s. tweede
en Bergsma c.s. eerste met Hendrik Kootstra als terechte koning.

Kaatsvereniging 'het Noorden' had voor een mooie smûke kaatsarena gezorgd. Het ruim opgekomen publiek moest wel enig geduld hebben want pas vanaf de halve finale kon men genieten van vrij goed kaatsen en spannende partijen. In de zeven daarvoor gespeelde partijen was het kommer en kwel. De verliezers kregen in die zeven partijen met elkaar twaalf eersten aan de telegraaf. Het krachts- en kwaliteitsverschil tussen de drie beste parturen en de rest is gewoon te groot.

Tjisse Steenstra, Renze-Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar hadden in de eerste omloop geen enkele moeite om Youri de Groot, Allard Hoekstra en Laas-Pieter van Straten te verslaan: 5-1 en 6-2. Door een staand nummer was de halve finale al bereikt en daarin wachtte een tegenstander van veel zwaarder kaliber: Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra.
 
Van der Bos stond al vanaf de eerste partij sterk op te slaan. Dat was ook wel nodig want het perk Triemstra-Zijlstra had wel eens betere tijden gekend. Met name Erwin Zijlstra kon zijn draai maar niet vinden. Steenstra en zijn maten namen een 3 om 1 voorsprong. Buiten van Steenstra op 6-4 betekende drie eersten om een spel. Met maar vier punten tegen liep het partuur van Steenstra uit naar een veilig lijkende
5 om 2 voorsprong.
 
Die voorsprong verdween als de bekende sneeuw voor de zon. Van der Bos draaide vanaf de stuit de duimschroeven nog wat verder aan en dat leidde tot een bijna geslaagde inhaalrace. Bijna want de ultieme beloning in de vorm van een overwinning bleef uit. Op 5-5 en 6-0 miste Van der Bos op een kleine kaats het perk.

Steenstra, Hiemstra en Wassenaar mochten in de finale aantreden tegen Bergsma, Drent en Kootstra. Na de halve finale was ook de finale het aanzien wel waard. Er werden dan wel de nodige fouten gemaakt maar onderhoudend en spannend was het zeker. Bergsma (7) en Kootstra (5) misten 12 keer het perk. Die missers werden gecompenseerd door sterk uitslagwerk.
 
Hendrik Kootstra sloeg 8 ballen over 'it kleedsje' en Dylan Drent deed dat 3 keer. Steenstra (3 missers) en Wassenaar (geen enkele buitenslag) sloegen minder buiten maar het perk Hiemstra (2 bovenslagen) en Wassenaar (geen enkele bovenslag) trad beduidend minder krachtdadig op. Er werd 'dreech' gekaatst en tot twee spellen gelijk hielden beide parturen elkaar in evenwicht.
 
Daarna sloegen Bergsma en zijn maten toe. Op 4-4 en 6-4 kon Hans Wassenaar de kaats niet nemen. Vervolgens sloegen Drent en Kootstra de beide kaatsen voorbij, knalde Kootstra maar weer eens boven waarna Tjisse Steenstra het perk miste.

Bergsma c.s bereikten de finale door twee makkelijke overwinningen. Paul
Dijkstra, René de Haan en Hendrik Bouwhuis moesten tevreden zijn met één
bordje. Enno Kingma, de voor Kees van der Schoot ingevallen Jacob Wassenaar en Menno van Zwieten wachtte hetzelfde lot. Op 5-1 en 6-2 was de klus geklaard. Een staand nummer betekende een finaleplaats.

Van der Bos, Triemstra en Zijlstra hadden van de prijswinnende parturen nog de meeste tegenstand te overwinnen. In de eerste omloop kwamen ze tegen Peter van Zuiden, Kevin-Jordi Hiemstra en Gerben de Boer met 5 om 2 voor te staan. Die zetten het duo Triemstra- Zijlstra nog even onder druk maar echt spannend werd het niet. Op 5-4 en 6-2 sloeg Gerben de Boer de bal kwaad uit.
 
In de tweede omloop tegen Haije-Jan Nicolaij, Gabe-Jan van Popta en Pieter-Jan Leijenaar was het van hetzelfde laken een pak. Na spellen gelijk stonden Van der Bos en zijn maten steeds aan de goede kant van de score. Na 5 om 3 werd het nog wel 5 om 4 maar ook hier had het publiek nooit het idee dat er een verrassing aan zat te komen. Die verrassing kwam er dan ook niet. Op 5-4 en 6-4 kon Gabe-Jan van Popta de kaats niet voorbij slaan. Halve finale bereikt en dat was voor hen het eindstation.
 
Uitslag: 1. Marten Bergsma (Minnertsga), Dylan Drent (Harlingen) en Hendrik Kootstra (Minnertsga) (koning); 2. Tjisse Steenstra, (Bitgummole); Renze Pieter Hiemstra (Deinum) en Hans Wassenaar (Bitgummole) 3. Gert-Anne van der Bos (Mantgum), Taeke Triemstra (Sint Jacobiparochie) en Erwin Zijlstra (Easterlittens).
 
 
Cijfers Sint-Jacobiparochie
 
Eerste omloop: 1. Haye-Jan Nicolay, Gabe-Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar  - 2. Bauke Triemstra, Sjoerd de Jong en Patrick Scheepstra 5-1 en 6-6; 3. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra – 4. Peter van Zuiden, Kevin Jordi Hiemstra en Gerben de Boer 5-4 en 6-2; 5. Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten – 6. André van Dellen, Pieter Jan Plat en Willem Heeringa 5-0 en 6-; 7. Paul Dijkstra, René de Haan en Hendrik Bouwhuis – 8. Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra 1-5 en 2-6; 9. Tjisse Steenstra, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar – 10. Youri de Groot, Allard Hoekstra en Laas Pieter van Straten 5-1 en 6-2. Tweede omloop: 1. Haye-Jan Nicolay c.s. - 3. Gert-Anne van der Bos c.s. 4-5 en 4-6; 5. Enno Kingma c.s. - 8. Marten Bergsma c.s. 5-1 en 6-2; 9. Tjisse Steenstra c.s. staand nummer. Halve finale: 9. Tjisse Steenstra c.s. - 3. Gert-Anne van der Bos c.s. 5-5 en 6-0; 8. Marten Bergsma c.s. staand nummer. Finale: 8. Marten Bergsma c.s. – 9. Tjisse Steenstra c.s. 5-4 en 6-0.


 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers