contact zoeken wedstrijden

​Duo Steenstra-Wassenaar wint met Kevin Jordi Hiemstra

Tekst: Klaas Postma
Foto: Henk Bootsma

Door-elkaar-loten voor zowel de dames als heren hoofdklasse stond zaterdag in Balk op het programma op de dag dat ‘heel Fryslân kaatst’ ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum van de KNKB. Dat gebeurde bij de kaatsvereniging met de prachtige naam 'KV Cannegieter'. Kevin Jordi Hiemstra moet na het zien van de loting hebben gedacht dat een prijs winnen tot de mogelijkheid behoorde.

Tjisse Steenstra en Hans Wassenaar waren zijn maten voor één dag. Aan het eind van de kaatsdag stond Hiemstra daadwerkelijk met zijn maten Steenstra en Wassenaar in de kransen. In de finale werd afgerekend met Gert-Anne van der Bos, Bauke Dijkstra en Pieter-Jan Leijenaar. De derde prijs was voor Paul Dijkstra, Taeke Triemstra (bijgeloot voor Kees van der Schoot) en Hendrik Bouwhuis.

'Bring de keatsers by it keatsen' was het motto in Balk. Of dat nodig was en of dat gelukt is blijft  een vraag die je niet eens moet wíllen beantwoorden. In Balk was alles prima voor elkaar, het weer was goed maar de publieke belangstelling hield, zeker tijdens de finale, niet over. Dat kan ook aan het tijdstip gelegen hebben want het kaatsen begon pas om 14.00 uur. De finale was even voor 20.00 uur afgelopen en dat is te laat. Het publiek dat er wel was heeft niet echt kunnen genieten van goed kaatsen. Het regende buitenslagen. In negen partijen werd het perk 144 keer gemist. Daar stonden 85 bovenslagen tegenover.

Gelet op de kwaliteiten van Tjisse Steenstra en Gert-Anne van der Bos en de samenstelling van beide perken mocht je er op voorhand van uitgaan dat de opslag in de finale voor een groot deel bepalend zou zijn voor winst of verlies. Dat kwam ook uit. Steenstra en Wassenaar begonnen met een sterke serie aan de opslag met een vlotte 2 om 0 voorsprong tot gevolg. Het passeren van de kaats door Pieter-Jan Leijenaar op 6-4 betekende 2 om 1.
 
Daarna liet Tjisse Steenstra tot twee keer toe op 6-6 zijn opslagkwaliteiten zien. Eerst was er een prachtige zitbal en op de volgende 6-6 kreeg Pieter-Jan Leijenaar geen kans de kaats voorbij te slaan. Dat gat kon door Van der Bos c.s. niet meer gedicht worden. Van der Bos sloeg sterk op (6 zitballen net als zijn tegenstander Steenstra)
maar zijn perk had te veel moeite met ballen 'mei gong'. Op 5 om 2 en 6-6 stond het partuur van Steenstra op 2 punten van de winst. De kaats was niet groot, maar groot genoeg voor Van der Bos die een onverwerkbaar projectiel naar de krite joeg: 5 om 3.
 
Het was het laatste wapenfeit voor Van der Bos en zijn maten want Steenstra en Wassenaar zorgden vanaf de stuit voor de beslissende punten. Op 5-3 en 6-4 was de opslagbal van Steenstra het perk Dijkstra-Leijenaar te machtig.

De latere winnaars kwamen in de eerste omloop tegen Marten Bergsma, Taeke Triemstra en Menno van Zwieten op de rand van uitschakeling te staan. Marten Bergsma liet bij vlagen weer goed opslagwerk zien. Bergsma zocht en vond de winst bij Kevin Jordi Hiemstra die bij tijd en wijle werd omgeslagen. Het gevolg was een 5 om 3 voorsprong voor Bergsma c.s.

Op dat moment had het duo Steenstra-Wassenaar al ingegrepen. Hiemstra moest verder als balkeerder, Wassenaar verhuisde naar het voorperk en Steenstra werd achterinse. Men stond op 2 punten van een nederlaag maar toen Marten Bergsma op 5-3 en 6-6 buiten sloeg kwam de kentering alsnog. Het werd 5 eersten gelijk waarna Marten Bergsma op 6-2 weer met de juiste richting overhoop lag.

In de tweede omloop moest er tegen André van Dellen, Renze-Pieter Hiemstra en Laas-Pieter van Straten stevig worden gebuffeld. Kevin Jordi Hiemstra kreeg weer het vertrouwen van zijn maten en kwam steeds beter in zijn rol. Het ging een tijd gelijk op maar de buitenslag van André van Dellen op 3-3 en 6-6 was een dure. Daarna liet Tjisse Steenstra twee keer op 6-6 zien hoe het wel moest.
 
In de halve finale trof men andermaal Taeke Triemstra als tegenstander. Triemstra was bijgeloot voor Kees van der Schoot en had nu Paul Dijkstra en Hendrik Bouwhuis als maten. Die verspeelden drie keer op 6-6 het bordje en dat was te veel
van het goede. Na 5 om 0 pakten ze nog wel twee eersten maar dat was het dan ook. Op 5-2 en 6-2 sloeg Hendrik Bouwhuis kwaad uit.

Van der Bos, Dijkstra en Leijenaar lieten in de eerste omloop Peter van Zuiden, Gabe-Jan van Popta en Hendrik Kootstra op precies de helft staan. Op 5-3 en 6-4 sloeg Bauke Dijkstra boven. In de tweede omloop was er de strijd om het staande nummer en dus om een finaleplaats. Remmelt Bouma (bijgeloot voor Bauke Triemstra), René de Haan en Gerben de Boer maakten op-en-uit te veel fouten om ook maar in de buurt van een overwinning te komen. Meer dan een spel zat er voor hen niet in. Op 5-2 en 6-4 sloeg Remmelt Bouma buiten.

Paul Dijkstra en Hendrik Bouwhuis hadden Kees van der Schoot als derde maat maar die had zich afgemeld. Het was dus wachten wie het lot hen nu als voorinse zou toebedelen en dat werd Taeke Triemstra. Tegen Youri de Groot, Sjoerd de Jong en Erwin Zijlstra mocht direct om een plek in de halve finale worden gekaatst. Het werd een 'bûkelpartij' van jewelste want de opslagers hadden moeite om het perk te vinden.
 
Spannend was het wel. De bordjes werden tot drie eersten gelijk om-en-om verdeeld. Kwaad uit door Sjoerd de Jong op 6-2 en het passeren van de kaats door Hendrik
Bouwhuis op 6-6 betekende voor het eerst in de partij een verschil van meer dan één eerst. De Groot en zijn maten kwamen langszij en de partij was zodanig dat het wel met alles hout aan de telegraaf móest eindigen. Dat gebeurde dan ook. Taeke Triemstra sloeg zijn partuur in de prijzen door de niet al te grote kaats te passeren. Een omloop verder verloor men van de latere winnaars.


Uitslag Balk: 1. Tjisse Steenstra (Bitgummole), Kevin Jordi Hiemstra (Leeuwarden) en Hans Wassenaar (Bitgummole); 2. Gert-Anne van der Bos (Mantgum), Bauke Dijkstra (Easterein) en Pieter Jan Leijenaar (Exmorra); 3. Paul Dijkstra, Taeke Triemstra (Sint Jacobiparochie) en Hendrik Bouwhuis (Bolsward)
 
Cijfers Balk. Eerste omloop: 1. Remmelt Bouma, Evert Pieter Tolsma en Patrick Scheepstra – 2. André van Dellen, Renze Pieter Hiemstra en Laas Pieter van Straten 4-5 en 6-6; 3. Marten Bergsma, Taeke Triemstra en Menno van Zwieten – 4. Tjisse Steenstra, Kevin Jordi Hiemstra en Hans Wassenaar 5-5 2-6; 5. Peter van Zuiden, Gabe-Jan van Popta en Hendrik Kootstra – 6. Gert-Anne van der Bos, Bauke Dijkstra en Pieter Jan Leijenaar 3-5 en 4-6; 7. Remmelt Bouma (voor Bauke Triemstra), René de Haan en Gerben de Boer – 8. Enno Kingma, Dylan Drent en Willem Heeringa 5-2 en 6-2; 9. Youri de Groot, Sjoerd de Jong en Erwin Zijlstra  - 10. Paul Dijkstra, Taeke Triemstra (voor Kees van der Schoot) en Hendrik Bouwhuis 5-5 en 6-6 (partuur Dijkstra wint). Tweede omloop: 1. André van Dellen c.s. – 4. Tjisse Steenstra c.s. 3-5 en 6-6; 6. Gert-Anne van der Bos c.s. – 7. Remmelt Bouma c.s. 5-2 en 6-4; 10. Paul Dijkstra c.s. staand nummer. Halve finale: 10. Paul Dijkstra c.s. - 4. Tjisse Steenstra c.s. 2-5 en 2-6; 6. Gert-Anne van der Bos c.s. staand nummer. Finale: 6. Gert-Anne van der Bos c.s. - 4. Tjisse Steenstra c.s. 3-5 en 4-6.
 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers