contact zoeken wedstrijden

NK jongens voor Dronryp

Foto's en Video: KNKB Media

Dronryp met de kaatsers Jorrit Nanninga, Bjorn Idsardi en Rick Minnesma. Laatstgenoemde valt in voor geblesseerde Rutger Kumbangsila wint ook het #nkjongens. In de finale wordt gewonnen van Spannum (Fedde Hansma Niels de Boer en Stijn Vincken). 5-2 6-4.
Niawier / Metslawier wordt in Kimswerd derde en er zijn vierde prijzen voor Bitgum en Grou. 

De prijswinnaars:
1. Dronryp: Jorrit Nanninga Bjorn Idsardi Rick Minnesma
2. Spannum:: Fedde Hansma Niels de Boer  Stijn Vincken
3. Niawier/Metslawier/Eaternijtsjerk: Pieter Siebe Cuperus Jelmer Torensma  Jan Bandstra
4. Bitgum: Thom Dijkstra  Sjouke Beimers  Leon Wijning
4 .Grou: Stef van Steen  Tjerk Kamsma Jan Yntema

Finale

18. Dronryp - 33. Spannum 5-2 6-4

Halve finale

26. Niawier-Metslawier-Easternytsjerk - 33. Spannum 0-5 2-6

staand nummer voor Dronryp 1

Laatste slag Dronryp - Bitgum

4e omloop

29. Grou - 33. Spannum 2-5 2-6

4. Bitgum - 18. Dronryp 1 2-5 4-6

26. Niawier-Metslawier-Easternytsjerk

 

3e omloop

3e omloop

31. Exmorra - 33. Spannum 1-5 6-6

4. Bitgum - 7. Leeuwarden 5-5 6-2

13. Arum - 18. Dronryp 1 0-5 4-6

20. Folsgare - 26. Niawier-Metslawier-Easternytsjerk 1-5 6-6

29. Grou staand nummer
 

2e omloop

33. Spannum - Bolward 2 5-1 6-2 

4. Bitgum - 6. Sexbierum-Pietersbierum 5-2 6-6

7. Leeuwarden - St.-Annaparochie 5-1 6-0

12. Bolward 1 - 13. Arum 2-5 6-6

15. Raerd - 18. Dronryp 1 4-5 0-6

20. Folsgare - 21 Heerenven 4-5 0-6

23. Hommerts-Jutrijp - 26. Niawier-Metslawier-Easternytsjerk 0-5 0-6

28. Arum - 29 Grou 4-5 4-6

31. Exmorra

1e omloop

1. Makkum - 2. Bolsward 2 5-5 4-6 

3. Reduzum - 4. Bitgum 2-5 6-6

5. Lollum - Waaxens - 6. Sexbierum-Pietersbierum 0-5 0-6

7. Leeuwarden - 8. Winsum 5-1 6-0

9. Franeker - 10. St.-Annaparochie 3-5 2-6

11. Reahûs-Turns - Bolward 1 2-5 6-6

13. Arum - 14. Morra-Lioessens 5-3 6-6

15. Raerd - 16. Dronryp 2 5-2 6-6

17. Raerd - 18. Dronryp 1 0-5 4-6

19.Oudebildtzijl - 20 Folsgare 0-5 4-6

21. Heerenveen - 22. Wommels 5-3 6-6

23. Hommerts-Jutryp - Dronryp 3 5-4 6-2

25. Witmarsum - 26. Niawier-Metslawier-Easternytsjerk 1-5 2-6

27. Marsum - 28. Arum 5-5 4-6

29. Grou - 30. Harlingen 5-0 6-0

31. Exmorra - 32. Witmarsum 2 5-1 6-0

33. Spannum

 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers