contact zoeken wedstrijden

Nieuwe datum Speedbooks NK senioren

Vandaag is bekend gemaakt dat het Speedbooks NK senioren (Bond) op woensdag 13 juli wordt uitgespeeld. Aanvang van de wedstrijd is 16:00 uur. Locatie is 't Sjûkelân Franeker. 

Afgelopen maandag was het slechte weer en het gevaar op blessures voor kaatsers de oorzaak dat de wedstrijd moest worden gestaakt. 

De wedstrijd wordt op 13 juli hervat met nog één partij in de tweede omloop en vervolgens de derde omloop.

3. Minnertsga - 7. Easterlittens

winnaar 9. Makkum/11. Dronryp 2 - 16. Bitgum

17 Franeker - 21. Harlingen

27. Easterein 1 - 32. Mantgum

33. Grou - 39. Heerenveen

42. Stiens 1 - 47. St.-Jacobiparochie 1

52. Franeker 2 - 55. Niawier/Metslawier/Oosternijkerk

Nieuwe datum Speedbooks NK Senioren
logo_beeldmerk-speedbooks-Kleur+Zwart_NEW

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers