contact zoeken wedstrijden

Provinciaal schoolkaatskampioenschap; een waar feestje!

Foto's Lieuwe Bosch
Video: KNKB Media

Het schoolkaatskampioenschap is ieder jaar weer een waar feestje. Ook dit jaar werden in de Keatswike de finales gespeeld op het Sjûkelân. Bij de meisjes stonden tien partuur in de B-klasse en vier partuur in de A-klasse op de wedstrijdlijst. Bij de jongens waren dit twaalf partuur in de B-klasse en acht partuur in de A-klasse. 

Prijswinnaars:
B-klasse meisjes
; 1. De Utskoat Witmarsum (Esmee de Jong, Roos Menage, Laura Wagenaar) 2. De Jint Stiens (Carlijn Terpstra, Albertien Hettinga) 3. De Skeakel Sexbierum (Greta de Vries, Sabine van der Walt, Marrit Visser)
A-klasse meisjes; 1. De Jint Stiens (Anna Miedema, Idwer Vis, Ilse van der Galiën) 2. Wrâldwizer Easternijtsjerk (Anna Lynn Keegstra, Fenna Koster, Rianne Kooistra)

B-klasse jongen; 1. It Funnemint Wommels (Zenn Hoitinga, Yarick Visser, Rudmer Jesse Joustra) 2. De Sprankel Stiens (Andries Hettinga, Jesse Hiemstra, Daniël van der Meulen) 3. De Bonkelder Witmarsum (Jitse Jan Kroondijk, Pier van der Schaaf, Collin Terpstra)
A-klasse jongens: 1. Sint Radbodus Dronryp (Thomas Zeinstra, Rinse Dijkstra, Allart van der Meer) 2. De Jint Stiens (Auke Pieter Kalsbeek, Ivar van Oosterum, Mart Roersma) 

 1. De Jint Stiens ( Anna Miedema, Idwer Vis,Ilse van der Galiën)
1. De Jint Stiens ( Anna Miedema, Idwer Vis,Ilse van der Galiën)
 1. De Utskoat Witmarsum (Esmee de Jong, Roos Manega, Laura Wagenaar)
1. De Utskoat Witmarsum (Esmee de Jong, Roos Manega, Laura Wagenaar)
It Funnemint Wommels (Zenn Hoitinga, Yarick Visser, Rudmer Jesse Joustra)
It Funnemint Wommels (Zenn Hoitinga, Yarick Visser, Rudmer Jesse Joustra)
 1. Sint Radbodus Dronryp (Thomas Zeinstra, Rinse Dijkstra, Allart van der Meer)
1. Sint Radbodus Dronryp (Thomas Zeinstra, Rinse Dijkstra, Allart van der Meer)
Prijswinnaars: B-klasse meisjes; 1. De Utskoat Witmarsum (Esmee de Jong, Roos Manega, Laura Wagenaar) 2. De Jint Stiens ( Carlijn Terpstra, Albertien Hettinga) 3. De Skeakel Sexbierum (Greta de Vries, Sabine van der Walt, Marrit Visser) A-klasse meisjes; 1. De Jint Stiens ( Anna Miedema, Idwer Vis,Ilse van der Galiën) 2. Wrâldwizer Easternijtsjerk (Anna Lynn Keegstra, Fenna Koster, Rianne Kooistra)  B-klasse jongen; 1. It Funnemint Wommels (Zenn Hoitinga, Yarick Visser, Rudmer Jesse Joustra) 2. De Sprekel Stiens (Andries Hettinga, Jesse Hiemstra, Daniël van der Meulen) 3. De Bonkelder Witmarsum (Jitse Jan Kroondijk, Pier van der Schaaf, Collin Terpstra) A-klasse jongens: 1. Sint Radbodus Dronryp (Thomas Zeinstra, Rinse Dijkstra, Allart van der Meer) 2. De Jint Stiens (Auke Pieter Kalsbeek, Ivar van Oosterum, Mart Roersma)
Prijswinnaars: B-klasse meisjes; 1. De Utskoat Witmarsum (Esmee de Jong, Roos Manega, Laura Wagenaar) 2. De Jint Stiens ( Carlijn Terpstra, Albertien Hettinga) 3. De Skeakel Sexbierum (Greta de Vries, Sabine van der Walt, Marrit Visser) A-klasse meisjes; 1. De Jint Stiens ( Anna Miedema, Idwer Vis,Ilse van der Galiën) 2. Wrâldwizer Easternijtsjerk (Anna Lynn Keegstra, Fenna Koster, Rianne Kooistra) B-klasse jongen; 1. It Funnemint Wommels (Zenn Hoitinga, Yarick Visser, Rudmer Jesse Joustra) 2. De Sprekel Stiens (Andries Hettinga, Jesse Hiemstra, Daniël van der Meulen) 3. De Bonkelder Witmarsum (Jitse Jan Kroondijk, Pier van der Schaaf, Collin Terpstra) A-klasse jongens: 1. Sint Radbodus Dronryp (Thomas Zeinstra, Rinse Dijkstra, Allart van der Meer) 2. De Jint Stiens (Auke Pieter Kalsbeek, Ivar van Oosterum, Mart Roersma)

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers