contact zoeken wedstrijden

Dronryp wint verdiend Jong-Nederland

Tekst: Klaas Postma
Foto's: Henk Bootsma
Video: KNKB Media

In Franeker werd op zaterdag 4 juni weer een klassieker gespeeld: 'het juwelier Kramer Nederlands kampioenschap junioren' zoals de officiële naam luidt. Kaatsliefhebbers gebruiken de naam 'Jong Nederland Partij' die al sinds 1910 op de agenda staat. De kransen waren voor het afdelingspartuur van VvV Sjirk de Wal uit Dronryp. Mark Minnesma, Jorn-Lars van Beem en Rick Minnesma versloegen in de finale het partuur van titelverdediger Exmorra dat bestond uit Christiaan Stremler, Gerben de Boer en Pieter-Jan Leijenaar. Op 5-4 en 6-0 was de overwinning voor Dronryp. De derde prijs was voor Bitgum (Gerard de Vries, Leon Wijning en Paul Dijkstra).

In de eerste drie omlopen kreeg Dronryp maar drie eersten tegen terwijl er in de halve finale het voordeel van een staand nummer was. In de finale was Exmorra, de opponent. Een kaatswedstrijd begint nog altijd met een opslag en die opslag deed Exmorra tot op zekere hoogte de das om. In de finale sloeg Gerben de Boer voorminst op waar dat in de voorgaande partijen door Christiaan Stremler werd gedaan.
 
Die wisseling aan de opslag was bepaald geen succes. De Boer miste zes keer het perk en daar stond geen enkele zitbal tegenover. Pieter-Jan Leijenaar zou het perk vijf keer missen. Daarnaast sloegen Van Beem (3) en Rick Minnesma (5) acht keer boven. Dat kostte Exmorra al 38 punten. Daar kwam nog bij dat balkeerder Christiaan Stremler op een aantal momenten niet dat deed waarvoor hij in het veld stond, namelijk de bal keren.
 

Finale en reacties

Dronryp kaatste de hele dag zowel 'op' als 'uit' goed en ook het veldspel was prima verzorgd. Op de zege van Dronryp viel dan ook helemaal niets af te dingen. Het werd spellen gelijk waarna Dronryp met maar vier punten tegen op een 4 om 2 voorsprong kwam. Het zo belangrijke zevende eerst was voor Exmorra toen Pieter-Jan Leijenaar op 6-4 boven sloeg. Het gat werd weer twee eersten toen Rick Minnesma op 6-0 een puike zitbal afleverde.
 
Op 5-3 en 6-6 mocht Dronryp een dikke kaats verdedigen. Pieter-Jan Leijenaar sloeg ver uit waarna Mark Minnesma de kans had om de bal tot voor de kaats terug te slaan. Tot ontzetting van alles wat Dronryp was deed Mark Minnesma dat niet: 5 om 4. Exmorra had weer hoop op titelprolongatie maar die hoop werd snel de bodem ingeslagen. Van Beem plaatste een zitbal, sloeg daarna de kaats voorbij waarna Pieter-Jan Leijenaar twee keer buiten sloeg.
 
Dolle vreugde bij alles wat Dronryp was want de laatste zege op de Jong Nederland dateerde al weer van 36 jaar geleden. In 1986 wonnen Coos Veltman, Anne van der Wal en Willem Tuinman namens de Rypsters de eerste prijs.

Dronryp kwam tot de finale geen seconde in de problemen. Menaam moest tevreden zijn met een eerst. Morra-Lioessens kreeg geen enkel bordje aan de telegraaf. In de derde omloop wachtte Witmarsum. Jari Visser, Redmer Zaagemans en Colin Baarda waren vorig jaar nog verliezend finalist maar kwamen er op een incidenteel succesje na niet aan te pas. Op 5-2 en 6-2 was het gebeurd met de mannen van Pim Mulier. In de halve finale had Dronryp een staand nummer.

Exmorra rolde in de eerste omloop Franeker soepeltjes op: 5-0 en 6-0. Op de tweede lijst bleef Exmorra staan. In de derde omloop wilde Baard wel maar kon het niet. Op 5-2 en 6-6 moest Baard capituleren. In de halve finale had Exmorra Bitgum als tegenstander. Paul Dijkstra, de laatste weken succesvol in de hoofdklasse als opslager stond nu ook nog in het perk. Dijkstra kreeg ondersteuning van een prima opslaande Gerard de Vries en Leon WIjning die met enige regelmaat de bovenlijn wist te vinden.
 
Het werd de eerste spannende partij van de dag. Na eersten gelijk kwam Exmorra steeds een bordje voor te staan door elke keer op 6-0 de laatste twee punten te pakken. Bitgum kwam iedere keer langszij. Tot vier eersten gelijk was er over de uiteindelijke afloop geen zinnig woord te zeggen. Exmorra kwam op vijf eersten en deze keer had Bitgum geen antwoord meer. Op 5-4 en 6-2 retourneerde Christiaan Stremler de bal tot in het perk.

Derde prijswinnaar Bitgum ging in sneltreinvaart richting de prijzen. Tzum (5-1), Arum (5-2) en Winsum (5-1) kregen geen schijn van kans. Bitgum zat daarmee in de halve finale om te verliezen van Exmorra.

Op afdelingswedstrijden zal voor veel parturen het credo 'meedoen is belangrijker dan winnen' zijn. Ook kaatswedstrijden bestaan bij de gratie van de verliezers en er zijn per definitie veel meer verliezers dan winnaars. Er werden op deze kaatsklassieker 21 partijen gekaatst. Van die 21 partijen eindigden 3 in een 5 om 4 eindstand. Geen enkele partij eindigde in 5 om 5 en dat hield 'dus' in dat in maar liefst 18 partijen de winnaars ten hoogste 3 eersten aan de telegraaf kregen. Uitslagen van 5 om 0 en 5 om 1 kwamen het vaakst voor. De spanning was dus ver te zoeken. Dat zal de heren Minnesma, Van Beem en Minnesma een zorg zijn want zij gingen verdiend met de prijs naar huis.

 
Uitslag Jong Nederland: 1. Dronryp (Mark Minnesma, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma); 2. Exmorra (Christiaan Stremler, Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar); 3. Bitgum (Gerard de Vries, Leon Wijning en Paul Dijkstra).
 
Cijfers Jong Nederland
 
Eerste omloop: 1. Makkum – 2. Baard 1-5 en 4-6; 3. Wommels – 4. Ingelum 3-5 en 2-6; 5. Winsum – 6. Spannum 5-0 en 6-0; 7. Mantgum – 8. Harlingen 5-1 en 6-4; 9. Goutum – 10. Arum 4-5 en 0-6; 11. Tzum – 12. Bitgum 1-5 en 6-6; 13. Raerd – 14. Bolsward 2-5 en 0-6; 15. Witmarsum – 16. Sint Annaparochie 5-0 en 6-2; 17. Morra Lioessens – 18. Hommerts-Jutrijp 5-1 en 6-6; 19. Dronryp – 20. Menaam 5-1 en 6-6; 21. Franeker – 22. Exmorra 0-5 en 0-6. Tweede omloop: 2. Baard - 4. Ingelum 1-5 en 6-6; 5. Winsum - 7. Mantgum 5-3 en 6-4; 10. Arum - 12. Bitgum 2-5 en 4-6; 14. Bolsward - 15. Witmarsum 0-5 en 2-6; 17. Morra Lioessens - 19. Dronryp 0-5 en 6-6; 22. Exmorra staand nummer. Derde omloop: 22. Exmorra - 4. Ingelum 5-2 en 6-6; 5. Winsum - 12. Bitgum 1-5 en 0-6; 15. Witmarsum - 19. Dronryp 2-5 en 2-6. Halve finale: 22. Exmorra - 12. Bitgum 5-4 en 6-2. 12. Dronryp staand nummer. Finale: 22. Exmorra - 12. Dronryp 4-5 en 0-6.

Naar de finale
DSC_1587
DSC_1160
DSC_1774

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers