contact zoeken wedstrijden

Cijfers, reportages en interviews Juwelier Kramer NK Junioren

Video: KNKB Media
Foto: Henk Bootsma

Finale

19. Dronryp - 22. Exmorra 5-4 6-0

Uitslag Jong Nederland: 
1. Dronryp (Mark Minnesma, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma);
2. Exmorra (Christiaan Stremler, Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar);
3. Bitgum (Gerard de Vries, Leon Wijning en Paul Dijkstra).

Finale en reacties

halve finale

22. Exmorra - 12. Bitgum 5-4 6-2

19. Dronryp staand nummer

3e omloop

22. Exmorra - 4. Ingelum 5-2 6-6

5. Winsum - 12. Bitgum 1-5 0-6

15. Witmarsum 19. Dronryp 2-5 2-6

2e omloop

2. Baard - 4. Ingelum 1-5 6-6

5. Winsum - 7 Mantgum 5-3 6-4

10. Arum - 12. Bitgum 2-5 4-6

14. Bolward - 15 Witmarsum 0-5 2-6

17) Morra Lioessens - 19 Dronryp 0-5 6-6

22. Exmorra staand nummer

1e omloop

  
1. Makkum - 2.Baard 1-5 4-6
      
3. Wommels - 4.Ingelum 3-5 2-6
      
5. Winsum - 6.Spannum 5-0 6-0
      
7. Mantgum - 8.Harlingen 5-1 6-4
      
9. Goutum - 10.Arum 4-5 0-6
      
11. Tzum - 12.Bitgum 1-5 6-6
      
13. Raerd - 14.Bolsward 2-5 0-6
      
15. Witmarsum - 16. St.-Annaparochie 5-0 6-2
      
17. Morra Lioessens - 18.Hommerts Jutryp
      
19. Dronryp - 20.Menaam 5-1 6-2
      
21. Franeker - 22.Exmorra 0-5 0-6
      

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers