contact zoeken wedstrijden

Exmorra verrast Bitgum in eindstrijd in Tzummarum

Tekst: Klaas Postma
Foto: Henk Bootsma
Video: KNKB MEDIA

De afdelingswedstrijd die traditioneel op Hemelvaartsdag in Tzummarum wordt gehouden is gewonnen door het partuur van Exmorra. Marten Leijenaar, Gerben de Boer en Pieter-Jan Leijenaar wonnen in een spannende en boeiende finale nipt van OKK Bitgum dat kaatste met Paul Dijkstra, Tjisse Steenstra en Hans Wassenaar. Op 5-5 en 6-2 was de winst voor Exmorra een feit. Dronrijp 1 (Wierd Baarda, Jorn-Lars van Beem en Rick Minnesma) werd derde. De vierde prijzen waren voor St. Jacobiparochie (Bauke Triemstra, Taeke Triemstra en Verry van der Meer) en Sexbierum/Pietersbierum  (Johannes van der Veen, Jelte Visser en Kees van der Schoot).
 

Je zou er een associatie met de PC van 1985 in kunnen zien. Volgens een verslag van die PC slopen Ruurd Rutten, Tjerk de Groot en Johannes van Dijk 'anoniem en op kousenvoeten' naar de finale om vervolgens de gedoodverfde favorieten Sake Saakstra, Piet Jetze Faber en Reinder Triemstra te verslaan. Exmorra deed vandaag in wezen hetzelfde.

Tzummarum, Franeker 2, Berltsum en Sexbierum/Pietersbierum werden zonder grote problemen verslagen. In de halve finale werden de degens gekruist met Dronrijp 1 dat tot halverwege de partij nog aan de finale mocht denken maar daarna kaatste Exmorra zich vlot naar de eindstrijd. Op 5-3 en 6-0 was het gebeurd met het eerste partuur van Sjirk de Wal.

In de finale wachtte Bitgum. Paul Dijkstra, Tjisse Steenstra en Hans Wassenaar hadden de Bangma partij in Weidum gewonnen en waren favoriet voor de eindzege. De absolute topvorm was er echter niet bij de mannen van OKK. Dat was in de omloop er voor al te zien toen Bitgum met veel pijn en moeite van St. Jacobiparochie had gewonnen. Het zou overigens niet terecht zijn om de zege van Exmorra op te hangen aan het ontbreken van de absolute topvorm van Bitgum.
 
Gerben de Boer en Pieter-Jan Leijenaar zijn uit het goede kaatshout gesneden en lieten dat zien ook. Balkeerder Marten Leijenaar deed wat hij moest doen in het tussenspel. Het eerste bordje was op 6-0 voor Bitgum. Een buitenslag van Tjisse Steenstra op 6-6 hield eersten gelijk in. Met 6 punten tegen pakte Exmorra een 3-1 voorsprong. Het gat werd verkleind tot een eerst waarna Bitgum op 6-0 kwam. Exmorra kwam terug tot 6-6 waarna Tjisse Steenstra het perk miste. Het werd 4-3 en 6-6 en op die stand kon Pieter-Jan Leijenaar de kaats niet passeren: vier eersten gelijk.
 
Exmorra pakte als eerste de vijf bordjes toen Hans Wassenaar op 6-6 kwaad uit sloeg. Op 4-5 en 6-2 kon Gerben de Boer de kaats niet voorbij slaan en de stand was weer gelijk. Op 2-2 plaatste Pieter-Jan Leijenaar een zitbal waarna Gerben de Boer de bal tot in het perk retourneerde. Bitgum 'op de dea'.  Op 5-5 en 6-2 retourneerde Hans Wassenaar de bal vanaf de boven tot voor de dikke kaats maar hij had bij die actie met zijn voeten de bovenlijn geraakt. De bal werd alsnog 'boppe' gegeven en Exmorra kon een feestje vieren.

Premiewinnaar Bitgum rekende in de eerste omloop af met Deinum, won daarna van Bolsward 1 om vervolgens te moeten kaatsen tegen Minnertsga met Marten Bergsma, Jacob Wassenaar en Hendrik Kootstra. Twee afdelingen die van te voren werden getipt als mogelijke winnaar. Bitgum was klaarblijkelijk beducht voor de tegenstander want Steenstra en Wassenaar namen vanaf de eerste slag de opslag voor hun rekening. De opslag was in deze partij het zorgenkindje voor Minnertsga. Met name Marten Bergsma zocht naar de juiste vorm vanaf de stuit maar vond die niet. Bergsma plaatste op 2-1 en 6-6 nog wel een fraaie zitbal maar daarna werd Minnertsga in een sneltreinvaart naar een nederlaag gespeeld. De opslag bij Bitgum liep beter dan die van Minnertsga en het perk Wassenaar-Steenstra was ook beter op slag dan het perk Wassenaar-Kootstra. Minnertsga kreeg nog maar 14 punten aan de telegraaf en kon Bitgum op 5-2 en 6-4 feliciteren toen Marten Bergsma voor de achtste keer het perk miste.
 
Op de vierde lijst was St. Jacobiparochie de opponent van Bitgum. Inzet was een finaleplaats want op de vijfde lijst was er het staande nummer. St. Jacob pakte een 3 om 1 voorsprong maar met maar 2 punten tegen kwam Bitgum op gelijke hoogte. Een zitbal van Paul Dijkstra op 6-6 gaf Bitgum weer een voorsprong waarna St. Jacob de stand gelijk trok toen Taeke Triemstra op 6-6 de kaats voorbij sloeg.

Tjisse Steenstra miste in totaal 6 keer het perk maar deed dat vooral in het begin van de partij. Bauke (7) en Taeke Triemstra (5) hadden met zijn beiden 12 opslagfouten maar zij deden dat vooral in de eindfase en dat was net het zetje dat Bitgum nodig had om in de finale te komen. Op 5-4 en 6-2 plaatste Paul Dijkstra een zitbal.

Derde prijswinnaar Dronrijp 1 won achtereenvolgens van Tzum, Makkum 1 en Leeuwarden. Op de vierde lijst bleef Dronrijp 1 staan om in de halve finale te verliezen van de latere winnaars uit Exmorra. Sint Jacobiparochie werd vierde door te winnen van Reahûs Turns, Minnertsga 2 en Winsum waarna Bitgum te sterk was. De andere vierde prijs was voor Sexbierum/Pietersbierum dat van Easterein en Easterlittens won. Daarna was er een staand nummer waarna Sexbierum/Pietersbierum niet meer dan twee eersten kreeg tegen Exmorra.

Uitslag en cijfers Tzummarum

Uitslag:

1. Exmorra (Marten Leijenaar, Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar) 2. Bitgum (Paul Dijkstra, Hans Wassenaar en Tjisse Steenstra); 3. Dronrijp 1 (Wierd Baarda, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma); 4. Sint Jacobiparochie (Bauke Triemstra, Taeke Triemstra en Verry van der Meer) 5. Sexbierum 1 (Johannes van der Veen, Jelte Visser en Kees van der Schoot).

Exmorra (Marten Leijenaar, Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar)
Exmorra (Marten Leijenaar, Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar)

Cijfers: 
 
Eerste omloop: 1. Huizum - 2. Franeker 2 1-5 en 6-6; 3. Exmorra – 4. Tzummarum 5-1 en 6-2; 5. Bolsward 1 – 6. Sexbierum 2 5-0 en 6-2; 7. Deinum – 8. Bitgum 2-5 en 4-6; 9. Minnertsga 1 – 10. Ingelum 5-0 en 5-0 en 6-0; 11. Dronryp 3 (afgemeld) – 12. Franeker 1 0-5 en 0-6; 13. Morra Lioessens – 14. Jelsum-Koarnjum-Britsum 5-2 en 6-6; 15. Baard – 16. Winsum 0-5 en 0-6; 17. Dronryp 2 – 18. Minnertsga 2 4-5 en 6-6; 19. Reahûs-Turns – 20 Sint Jacobiparochie 3-5 en 6-6; 21. Dronryp 1 – 22. Tzum 5-3 en 6-6; 23. Bitgum 2 – 24. Makkum 1 5-5 en 2-6; 25. Goutum – 26. Leeuwarden 3-5 en 0-6; 27. Bolsward 2 – 28. Mantgum 4-5 en 6-6; 29. Ee – 30. Easterlittens 1-5 en 2-6; 31. Sexbierum 1 – 32. Easterein 5-1 en 6-6; 33. Berltsum – 34. Makkum 2 5-1 en 6-4. Tweede omloop: 2. Franeker 2 - 3. Exmorra 3-5 en 4-6; 5. Bolsward 1 - 8. Bitgum 0-5 en 2-6; 9. Minnertsga 1 - 12. Franeker 1 5-3 en 6-0;  13. Morra Lioessens - 16. Winsum 4-5 en 6-6; 18. Minnertsga 2 - 20 Sint Jacobiparochie 5-5 en 4-6;  21. Dronryp 1 - 24. Makkum 1 5-3 en 6-4; 26. Leeuwarden -  28. Mantgum  5-3 en 6-4; 30. Easterlittens - 31. Sexbierum 1 4-5 en 6-6; 33. Berltsum staand nummer. Derde omloop: 33. Berltsum -3. Exmorra 1-5 en 6-6; 8. Bitgum - 9. Minnertsga 1 5-2 en 6-4; 16. Winsum -  20. Sint Jacobiparochie 2-5 en 0-6 21. Dronryp 1 - 26. Leeuwarden 5-2 en 6-4; 31. Sexbierum 1 staand nummer. Vierde omloop: 31. Sexbierum 1 - 3. Exmorra 2-5 en 4-6; 8. Bitgum -  20. Sint Jacobiparochie 5-4 en 6-2; 21. Dronryp 1 staand nummer. Halve finale: 21. Dronryp 1 - 3. Exmorra 3-5 en 0-6; 8. Bitgum staand nummer. Finale: 8. Bitgum - 3. Exmorra 5-5 en 2-6.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers