contact zoeken wedstrijden

Hendrik Kootstra koning van St.-Annaparochie!

Tekst: Klaas Postma
Foto en Video: KNKB Media

De zon scheen volop op sportcomplex 'de Waaie' in St.-Annaparochie waar de heren hoofdklassers hun derde vrije formatiepartij van het seizoen afwerkten. De zon scheen dit weekend in figuurlijke zin voor Marten Bergsma en Dylan Drent. Zaterdag de winst in Wommels met gelegenheidsachterinse Erwin Zijlstra en zondag met hun vaste maat Hendrik Kootstra. In de finale werden Haije-Jan Nicolaij, Gabe-Jan van
Popta en Pieter-Jan Leijenaar op 5-4 en 6-0 aan de zegekar gebonden. Hendrik Kootstra werd terecht tot koning uitgeroepen.
 

Finale Naar de Finale Om de prijzen 1e omloop

Hendrik Kootstra nam op gezette tijden de voorbest opslag van Marten Bergsma over omdat de opslag van Bergsma de hele dag niet geweldig liep. Dylan Drent was weer de aanjager in het partuur. Drent schroomde ook niet om eens verbaal uit te varen tegen zijn maten als die even niet bij de les waren. Op het eind van de middag stond men met de kransen om de nek voor de bestuurstent en daar gaat het in de kaatssport uiteindelijk om.

In de finale nam het partuur van Bergsma een 2-0 voorsprong. Een buitenslag van Marten Bergsma op 6-6 verkleinde de voorsprong tot een eerst. Kootstra liet op de volgende 6-6 zien hoe het wel moest, zitbal en een 3-1 voorsprong. Het voorbij slaan van de kaats door Pieter-Jan Leijenaar op 6-2 en een bovenslag van Dylan Drent op 6-0 hield twee om één spel in. Buiten door Hendrik Kootstra op 6-2 en een fraaie
retourslag van Gabe-Jan van Popta op 6-6 betekende twee spel gelijk. De laatste twee eersten gingen zonder tegenpunten naar Bergsma en zijn maten. Op 5-4 en 6-0 miste Haije-Jan Nicolaij op een kleine kaats het perk.

De latere winnaars hadden het in de eerste omloop 'dreech' tegen Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten. De winst hing aan een zijden draadje. In de hele partij waren er 19 opslagmissers waarvan het grootste deel (11) op het conto van Marten Bergsma kwam. Het werd 5 om 4 waarna Hendrik Kootstra voor belangrijke punten zorgde. Op  6-4 sloeg hij de kaats voorbij om tenslotte in het laatste eerst op 6-2 boven te slaan.
 
Een staand nummer betekende een plaats in de halve finale met Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra als tegenstanders. Van der Bos en Triemstra kunnen in St. Annaparochie goed uit de voeten want sinds 2006 stapten beide heren maar liefst 8 keer als winnaar van het veld. Vaste invaller Daniël Iseger hoefde deze keer niet op te draven want Erwin Zijlstra was hersteld van een blessure en dus kon
er met de gebruikelijke formatie gekaatst worden.
 
Marten Bergsma had net als in de eerste omloop ruzie met de bal. Hendrik Kootstra nam andermaal waar nodig de opslag over. Qua scoreverloop bleef het lang spannend. Bergsma en zijn maten kwamen met 3-1 en 4-3 voor te staan maar een
vliegende zitbal van Van der Bos op 4-3 en 4-6 betekende een gelijke stand. Bergsma en Kootstra vonden en zochten de winst daarna in het achterperk bij Erwin Zijlstra. Zijlstra sloeg prima op maar dat gold niet voor zijn uitslag. De ballen kwamen maar niet lekker uit zijn want. Op 5-4 en 6-4 lag de kaats voor hem te ver weg.

Premiewinnaars Haije-Jan Nicolaij, Gabe-Jan van Popta en Pieter-Jan
Leijenaar wonnen in de eerste omloop met 5-3 en 6-2 van Youri de Groot, Allard Hoekstra en Laas-Pieter van Straten. In de tweede omloop waren Tjisse Steenstra, Renze-Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar detegenstanders. De bordjes werden tot 3-3 om-en-om verdeeld. Een buitenslag van Nicolaij op 6-4 en een zitbal van Steenstra op 6-2 leverde zijn partuur een 5 om 3 voorsprong op. De finale leek aanstaande maar die finale kwam er niet, althans niet voor het partuur van Tjisse
Steenstra. Het werd 5 om 4 en 6-6 en toen hoefde het perk Hiemstra--Wassenaar alleen nog maar een kaats bij de middellijn voorbij te slaan. Dat deed Hiemstra echter niet. Haije-Jan Nicolaij plaatste in de hele partij maar twee zitballen maar dat deed hij wel in het laatste eerst en die punten telden tot op zekere hoogte dubbel. Pieter-Jan Leijenaar liet ook nog een treffer noteren, waarna Tjisse Steenstra de
bal op 5-5 en 6-2 buiten de lijnen sloeg. Een staand nummer deed voor het partuur van Nicolaij de rest.

Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra werden derde. In de eerste omloop boekten André van Dellen, Pieter-Jan Plat en Willem Heeringa af en toe een succesje maar de winst bleef ver buiten bereik. Op 5-2 en 6-2 plaatste Van der Bos een zitbal.
 
Voor Peter van Zuiden, Kevin-Jordi Hiemstra en Gerben de Boer gold in de tweede omloop hetzelfde. Hiemstra sloeg een aantal malen fraai boven maar ook in deze partij was het kwaliteitsverschil te groot. Op 5/2 en 6-4 bezegelde Gerben de Boer het lot van zijn partuur door kwaad uit te slaan. Vervolgens verloren Van der Bos en zijn maten in de halve finale van de latere winnaars.

Uitslag: 1. Marten Bergsma (Minnertsga), Dylan Drent (Harlingen) en Hendrik
Kootstra (Minnertsga), (koning). 2. Haije-Jan Nicolaij (Britsum), Gabe-Jan van Popta (Lollum) en Pieter-Jan Leijenaar (Exmorra). 3. Gert-Anne van der Bos (Mantgum), Taeke Triemstra (St. Jacobiparochie) en Erwin Zijlstra (Easterlittens).
 
Cijfers Sint Annaparochie
 
Eerste omloop: 1. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra – 2. André van Dellen, Pieter Jan Plat en Willem Heeringa 5-2 en 6-2; 3. Jari Visser, Jelle Cnossen en Gjalt Sjirk de Groot – 3. Peter van Zuiden, Kevin Jordi Hiemstra en Gerben de Boer 5-5 en 2-6; 5. Tjisse Steenstra, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar – 6. Paul Dijkstra, René de Haan en Hendrik Bouwhuis 5-4 en 6-4; 7.  Youri de Groot, Allard Hoekstra en Laas Pieter van Straten  - 8. Haye-Jan Nicolay, Gabe-Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar 3-5 en 2-6; 9. Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten – 10. Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra 5-5 en 2-6. Tweede omloop: 1. Gert-Anne van der Bos c.s. – 3. Peter van Zuiden c.s. 5-2 en 6-4; 5. Tjisse Steenstra c.s. -  8.  Haye-Jan Nicolay c.s. 5-5 en 2-6  10.  Marten Bergsma c.s. staand nummer. Halve finale: 1. Gert-Anne van der Bos c.s. - 10.  Marten Bergsma c.s. 4-5 en 4-6. 8.  Haye-Jan Nicolay c.s. staand nummer. Finale: 8.  Haye-Jan Nicolay c.s. – 10. Marten Bergsma c.s. 4-5 en 0-6.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers