contact zoeken wedstrijden

Partuur Haye Jan Nicolay eerste in Sexbierum

Foto: Lijkle Spijksma

De eerste klas partij voor heren zondag in Sexbierum leverde een overwinning op voor het partuur Haye Jan Nicolay (Britsum), Jacob Wassenaar (vervanger van Gabe-Jan van Popta) en Pieter Jan Leijenaar (Exmorra).

Dit trio wist de finale  op 5-5 6-0 te winnen van Pieter van der Schoot (Sexbierum), Rick Minnesma (Dronryp)
en Jari Visser (Witmarsum) als vervanger van Johannes van der Veen (Pietersbierum) die in verband met een
enkelblessure de strijd  moest opgeven. 

Het als tweede eindigde partuur moest in de halve finale spelen tegen Gerard de Vries (Bitgum), Yannick Hielkema
(Bitgum) en Stefan van der Meer (Baard). De eindstand was 5-0 6-0.

Op de foto vlnr Haye Jan Nicolay, Pieter Jan Leijenaar en Jacob Wassenaar
(foto: Lijkle Spijksma)

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers