contact zoeken wedstrijden

Tjisse Steenstra ongekroonde koning in Dronryp

Tekst: Klaas Postma
Foto: Henk Bootsma
Video: KNKB Media

Op de Eise Eisingapartij in Dronryp balanceerden balanceerden Tjisse Steenstra, Renze-Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar op het randje van de spreekwoordelijke afgrond maar aan het eind van de Eise Eisinga partij in Dronrijp kreeg dit partuur toch de kransen omgehangen. In de finale kregen Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten drie eersten aan de telegraaf. De wegen van koningscommissies waren weer eens ondoorgrondelijk. Waar een ieder die ook maar enigszins verstand heeft van kaatsen uitging van Tjisse Steenstra als koning koos de Rypster commissie voor Hans Wassenaar.

DSC_8467

'Voetbalwedstrijden win je in het strafschopgebied van de tegenstander'. Het is een uitspraak van César Luis Menotti, oud bondscoach van Argentinië. Een kaatswedstrijd win je met een goede opslag zou je als variant daarop kunnen gebruiken. Dat klopte in Dronrijp niet helemaal want de beste opslager van de dag, Gert-Anne van der Bos, ging met lege handen naar huis. Enno Kingma haalde het niveau van Van der Bos bij lange na niet maar won met zijn maten wel de tweede prijs.

De eerste omloop had bij wijze van spreken net zo goed schriftelijk afgedaan kunnen worden. Het kwaliteitsverschil tussen de betere hoofdklasseparturen en de rest is veel te groot met als gevolg dat het in nagenoeg alle partijen in de eerste omloop er op-en-er-over was. De latere winnaars gunden Gerrit-Jan Duiven, Hendrik-Jan van der Velde en Riemer Hoekstra één bordje.
 
In de tweede omloop sprong de partij tussen Steenstra, Hiemstra en Wassenaar tegen Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger (de vervanger van Erwin Zijlstra) er uit. Gert-Anne van der Bos excelleerde aan de stuit met als gevolg dat zelfs kleine(re) kaatsen voor het perkduo Hiemstra-Wassenaar een te groot obstakel vormden. Het partuur van Van der Bos kwam met 3-1 en 6-2 voor te staan en een gat van drie eersten leek aanstaande.
 
Tjisse Steenstra miste in de hele partij 7 keer het perk maar stond er wel toen het moest. Steenstra zorgde voor 6 punten op rij en de achterstand was teruggebracht tot één eerst. Het werd 4-2 en 4-3 waarna Hans Wassenaar op 6-0 de kaats niet kon passeren met een 5-3 achterstand tot gevolg. Boven door Wassenaar op 6-4 en het niet voorbij slaan van de kaats door Taeke Triemstra op 6-0 betekenden vijf eersten gelijk. Uiteindelijk kwam alle hout aan de telegraaf waarna Daniël Iseger de opslagbal van Tjisse Steenstra niet afdoende kon verwerken. Door een staand nummer stond het partuur van Steenstra in de finale.
 

Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten moesten één partij meer kaatsen om de finale te halen. Youri de Groot, Allard Hoekstra en Laas-Pieter van Straten maakten op-en-uit te veel fouten om maar enige aanspraak op de overwinning te kunnen maken. Op 5-2 en 6-2 sloeg Menno van Zwieten de kaats voorbij.
 
Daarna wachtte het partuur van Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra. Marten Bergsma had de 'schwung' in de opslag vandaag niet. Dat resulteerde in de eerste omloop al tot een moeizame 5-4 en 6-4 zege op André van Dellen, Pieter-Jan Plat en Willem Heeringa. Enno Kingma sloeg de hele dag en dus ook in de tweede omloop niet geweldig op. Dat deed partuurgenoot Menno van Zwieten wel. Het perkduo Drent-Kootstra kwam maar niet op slag en dat in combinatie met een opslag die niet liep zoals het moest betekende een 5-2 en 6-4 nederlaag nadat Kees van der Schoot de bal in tweede instantie over de bovenlijn sloeg.

Foto: Paul Dijkstra, René de Haan en Hendrik Bouhuis in actie' (archieffoto)

In de halve finale moesten de degens worden gekruist met Paul Dijkstra, René de Haan en Hendrik Bouwhuis. René de Haan liet zien een 'tûke' kaatser te zijn. Paul Dijksta veegde zijn paadje meer dan schoon en dat gold ook voor Hendrik Bouwhuis. De kale cijfers zeggen niet altijd alles want Kingma (11) en Van Zwieten (3) misten 14 keer het perk waar Dijkstra (3) en De Haan (0) dat slechts 3 keer deden. Toch ging de overwinning naar Kingma en zijn maten die in het slot net wat meer in de gunst van Vrouwe Fortuna  stonden. Op 5-4 en 6-6 sloeg Menno van Zwieten boven waarmee de finale was bereikt.

Dijkstra, De Haan en Bouwhuis moesten dus tevreden zijn met de derde prijs. Daarvoor was een overwinning op Peter van Zuiden, Kevin-Jordi Hiemstra en Gerben de Boer genoeg. Van Zuiden en De Boer misten het perk veel te vaak waar hun tegenstanders uitermate degelijk waren. Op 5-3 en 6-0 plaatste Paul Dijkstra een zitbal. Een staand nummer op de tweede lijst deed de rest.

De finale ging in het begin gelijk op. Het passeren van de kaats door Hiemstra op 6-4, een buitenslag van Steenstra op 6-2, een zitbal van Kingma op 6-4 en een zitbal van Steenstra op 6-6 betekende spellen gelijk. Het werd 3-2 en 6-6 en op die stand sloeg Hans Wassenaar de bal fraai terug tot in het perk: 4-2. Kingma en zijn maten kwamen nog terug tot 4-3 maar daarna ging het snel. Op 5-3 en 6-6 sloeg Hans Wassenaar de partij definitief de boeken in door royaal boven te slaan.

Uitslag Dronryp
1. Tjisse Steenstra (Bitgummole), Renze-Pieter Hiemstra (Deinum)
en Hans Wassenaar (Bitgummole) (koning). 2. Enno Kingma (Leeuwarden), Kees van der Schoot (Sexbierum), Menno van Zwieten (Heerenveen) 3. Paul Dijkstra (Bitgum), René de Haan (Leeuwarden), Hendrik Bouwhuis
(Bolsward).
 
Cijfers Dronryp
Eerste omloop: 1. Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten – 2. Youri de Groot, Allard Hoekstra en Laas Pieter van Straten  5-2 en 6-2; 3. Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra - 4. André van Dellen, Pieter Jan Plat en Willem Heeringa 5-4 en 6-2; 5. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger (voor Erwin Zijlstra) – 6. Remmelt Bouma, Bauke Dijkstra en Thomas van Zuiden 5-1 en 6-4;  7. Tjisse Steenstra, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar  - 8. Gerrit Jan Duiven, Hendrik Jan van der Velde en Riemer Hoekstra 5-1 en 6-0; 9. Peter van Zuiden, Kevin Jordi Hiemstra en Gerben de Boer – 10. Paul Dijkstra, René de Haan en Hendrik Bouwhuis 3-5 en 0-6. Tweede omloop: 1. Enno Kingma c.s. - 3. Marten Bergsma c.s. 5-2 en 6-4; 5. Gert-Anne van der Bos c.s. - 7. Tjisse Steenstra c.s. 5-5 en 6-6 (partuur Steenstra wint) 10. Paul Dijkstra c.s. staand nummer. Halve finale: 10. Paul Dijkstra c.s. - 1. Enno Kingma c.s. 4-5 en 6-6; 7. Tjisse Steenstra c.s. staand nummer. Finale: 7. Tjisse Steenstra c.s. - 1. Enno Kingma c.s. 5-3 en 6-6.

Finale Halve finale Finale of niets

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers