contact zoeken wedstrijden

Tjisse Steenstra leidt Bitgum naar winst

Tekst: Klaas Postma
Foto's: Henk Bootsma
Video: KNKB Media

DSC_8498

Slechts vier eersten tegen in vijf partijen,  dat waren de duidelijke cijfers waarmee kaatsverenigingOKK uit Bitgum in Weidum de Bangma Partij won. Paul Dijkstra, Hans Wassenaar en Tjisse Steenstra gunden in de finale het partuur van KV Jan Bogtstra uit Franeker dat kaatste met Jan Hof, Allard Hoekstra en Patrick Scheepstra geen enkel bordje. Op 5-0 en 6-6 retourneerde Tjisse Steenstra de bal tot voor de kaats waarmee  de overwinning een feit was.

In 2019 werd de Bangma partij voor het laatst verkaatst. Daarna gooide het coronavirus roet in het eten. Tot genoegen van kaatsers en kaatsliefhebbers kon de partij op de eerste zondag van mei weer gehouden worden. Bitgum mocht direct los tegen Winsum dat geen schijn van kans had met een klassieke 5-0 6-0 eindstand als gevolg.
 
Op de tweede lijst wachtte Exmorra. Christiaan Stremler, Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar boden goed tegenstand, maar een zege zat er geen moment in. De totaalopslag van Bitgum was in deze partij, net als de rest van de dag, prima verzorgd. Het perk Wassenaar-Steenstra liet weinig steken vallen met een 5-3 en 6-6 zege tot gevolg. Easterein kreeg één bordje aan de telegraaf waarmee de halve finale was bereikt.

DSC_8570

De volgende tegenstander was Huizum dat met René de Haan en Jelle Scharringa op de lijst stond maar dit duo kreeg gezelschap van de PC-koning uit 2003 Johannes Dijkstra. Die beperkte zich tot balkeren. Goed balkeren is een kunst op zich.

In de voorgaande partijen had Johannes Dijkstra laten zien die kunst uitstekend te beheersen door regelmatig op de goede plaats te staan om vervolgens voor belangrijke punten te zorgen.
 
Tegen Bitgum waren de mannen van Onderling Genoegen kansloos. Binnen een half uur was de ongelijke strijd voorbij. Op 5-0 en 6-4 was de finale voor Bitgum bereikt. De tegenstander was Franeker. Jan Hof, Allard Hoekstra en Patrick Scheepstra hadden in de eerste omloop het nodige te stellen met Deinum. Pieter van Althuis, Niels van der Wal en Renze Pieter Hiemstra namen in die partij een 5-3 voorsprong en kwamen zelfs op 2 punten van de winst te staan.
 
Franeker knokte zich terug in de partij om op 5-5 en 6-4 alsnog te winnen. In de tweede omloop tegen Bolsward (Jelle Cnossen, Peter en Thomas van Zuiden) was het lang onduidelijk wie aan het langste eind zou trekken. Bij een stand van twee spellen gelijk blesseerde Thomas van Zuiden zich bij een actie in het tussenspel. Hij werd enige tijd op het veld behandeld, verdween daarna van het veld om niet meer
terug keren.
 
Erik Westra werd zijn vervanger. De rollen bij Bolsward werden anders verdeeld met opslager Peter van Zuiden in het voorperk. Die had een aantal malen geen antwoord op de opslag van Franeker dat de buit op 5-4 en 6-4 binnen had.
 
De mannen van Jan Bogtstra kregen de zege in de derde omloop ook niet cadeau. Leeuwarden (Enno Kingma, Kevin Jordi Hiemstra en Sjoerd de Jong) gooide te veel opslagen buiten het perk maarkon lang bijblijven. Franeker kwam met uiteindelijk 5-3 voor te staan, het werd nog wel 5-4 waarna Allard Hoekstra op 6-6 boven sloeg. Door een staand nummer was de finale bereikt.

De finale was binnen een half uur afgelopen. Bitgum pakte het eerste bordje. Toen Hans Wassenaar daarna op 6-6 vliegend boven sloeg ging het snel. De opslag van Franeker kon geen moment druk zetten op het perk van Bitgum waar dat andersom wel het geval was. Tjisse Steenstra was messcherp in het tussenspel en liet vrijwel niets lopen. Met maar 12 punten tegen kwam Bitgum op een voorsprong van vijf eersten om niks te staan. Het werd nog wel 6-6 waarna Tjisse Steenstra de bal afdoende retourneerde. De wisselprijs kwam daarmee voor de derde keer in de
historie in Bitgum terecht. Bitgum zegevierde ook in 2003 en 2016 in Weidum.

Cijfers Weidum
 
Eerste omloop: 1. Dronryp 2- 2. Easterein 2-5 en 4-6; 3. Makkum – 4. Mantgum 2-5 en 6-6; 5. Bitgum- 6. Winsum 5-0 en 6-0; 7. Exmorra – 8. Easterlittens 5-3 en 6-4; 9. Goutum – 10. Sexbierum-Pietersbierum 5-4 en 6-6; 11. Dronryp 1 – 12. Baard 5-3 en 6-2; 13. Sint Jacobiparochie – 14. Bolsward 2 5-2 en 6-6; 15. Arum – 16. Huizum 0-5 en 2-6; 17. Minnertsga – 18. Sint Annaparochie 5-1 en 6-4; 19. Leeuwarden – 20. Berltsum 5-3 en 6-4; 21. Ee – 22. Bolsward 1 3-5 en 4-6; 23. Franeker – 24. Deinum 5-5 en 6-4. Tweede omloop: 2. Easterein - 4. Mantgum 5-1 en 6-4; 5. Bitgum – 7. Exmorra 5-3 en 6-6; 9. Goutum - 11. Dronryp 1  4-5 en 4-6; 13. Sint Jacobiparochie - 16. Huizum 1-5 en 2-6; 17. Minnertsga  - 19. Leeuwarden 4-5 en 0-6; 22. Bolsward 1 - 23. Franeker 4-5 en 4-6. Derde omloop:  2. Easterein - 5. Bitgum 1-5 en 0-6; 11. Dronryp 1 -16. Huizum 0-5 en 4-6; 19. Leeuwarden - 23. Franeker
4-5 en 6-6. Halve finale:  5. Bitgum - 16. Huizum 5-0 en 6-4. Finale:   23. Franeker – 5. Bitgum 0-5 en 6-6.
 
Uitslag: 1. OKK Bitgum (Paul Dijkstra, Hans Wassenaar en Tjisse Steenstra); 2. Jan Bogtstra Franeker (Jan Hof, Allard Hoekstra en Patrick Scheepstra); 3. OG Huizum (Johannes Dijkstra, Jelle Scharringa en René de Haan)
 
 

Hans Wassenaar na het winnen van 69ste Bangmapartij Allard Hoekstra

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers