contact zoeken wedstrijden

Feikje Toering Ridder in Orde van Oranje-Nassau

Foto's: Ewoud van der Weide en Henk Bootsma

Op Koningsdag 2022 werd Feikje Toering Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en deze bijzondere eer kwam haar toe op basis van de vele verdiensten voor zowel het onderwijs als de kaatsbond KNKB. 

De in 1956 geboren Feikje Toering die volgens de burgerlijke stand als Feikje Toering-Van der Weide door het leven gaat neemt na 44 jaar afscheid als onderwijsteamdirecteur van twaalf Gearhingscholen in de Greidhoeke.  Ze begeleidde in 2012 de samenvoeging van vijf Gearhingscholen en hield daarbij het eigen karakter van de kleine dorpen scherp in de gaten. Toering voelde zich lange tijd verantwoordelijk voor de veranderingen in het onderwijs met betrekking tot het welzijn van de ‘lytse skoallen’ van de dorpen. Een gebied waarin onderwijs en maatschappij samen kwamen.  Ook maakte Toering deel uit van het innovatieproject Greidhoeke Goes Onderwijs.

Feikje 2

Een Toering in de Greidhoeke, dan weet je dat het kaatsen nooit ver weg is. De KNKB roemt Toering als bevlogen bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond. Ze schreef artikelen over de jeugd en het kaatsen en was redactielid van het bondsblad. Ook begeleidde Toering als voorzitter van de Museumcommissie van de Bond de verzelfstandiging van het Kaatsmuseum. 

Van 1996-2000 was Toering verbonden aan het bondsblad De Wis-In en van 2004 tot en met 2009 lid van het toen nog HB genoemde bestuur van de KNKB. En dus van 2010-2013 voorzitter van het Kaatsmuseum.

2020: Feikje Toering dagvoorzitter tijdens de Frouljus PC
2020: Feikje Toering dagvoorzitter tijdens de Frouljus PC

Daarnaast was Toering ook nog voorzitter van de IIsklup Weidum. Ook is zij jarenlang bestuurslid en voorzitter geweest van de Stichting Volksvermaken Weidum. Twee jaar geleden mocht Toering de dagvoorzitter zijn op de Frouljus PC. Voor haar toch wel even spannend, zo bekende zij. Toering mocht de prachtige krans om de ranke schouders van Marrit Zeinstra hangen en het publiek vertellen dat Zeinstra de koningin was. Nu krijgt Toering zelf een variant van die krans, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau die zij mag dragen als de koningin van het zo onmisbare vrijwilligerswerk dat zij heeft gedaan.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers