contact zoeken wedstrijden

Hendrik Kootstra in Holwerd passend rolmodel jeugd

Tekst: Rynk Bosma
Foto's: Henk Bootsma
 

HendrikKHolwerd

Metske van der Ploeg heeft het de afgelopen weken van de daken verkondigd dat de opening van het kaatsseizoen 2022 plaatsvond in Holwerd. Op koningsdag, kaatsen voor alle categorieën en dat leverde toch een verrassende lijst op. Met Corné Tuinenga, Hessel Postma en Hendrik Kootstra als winnaars.
 
Holwerd aan zee zonder wind is als een dominee zonder toga, maar woensdag was dat betrekkelijk stille weer toch een welkome metgezel op It Keechje in Holwerd. Met toch wel verrassende namen op de lijst als je dat vergelijkt met de eerste lijst van de ouverture van voor de corona. Met name aanstormende jeugd in combinatie met wat namen van de gevestigde orde zorgden voor een voor de spieren losse ouverture.
 
Met een scenario dat goed uitpakte voor de plaatselijke kaatsers. Sip Jaap Bos wachtte als eenling met nummer 12 op de lijst af wie hem zou helpen bij die eerste omloop. Het lot duwde Auke Boomsma naar voren samen met Evert Pieter Tolsma. Een herkansing die zowaar naar een finaleplek leidde. Op basis van namen had je toch een andere eindstrijd verwacht. Maar wat zijn namen waard na een lange winter, zo moet Sip Jaap Bos hebben gedacht toen het toch op papier geduchte trio Marten Bergsma, Mark Minnesma en Menno van Zwieten op een spel bleven steken.
 
Een andere naam was natuurlijk Tjisse Steenstra maar voor hem rolde de dobbelsteen op 5-5 en 6-6 net de verkeerde kant uit. Wat dat betreft was Kootstra toch wel een vrolijke vroege voorjaarszwaluw met zijn beide maten Postma en Tuinenga. Bij een koningstitel had de oranje kroon Kootstra niet misstaan.
 
Voetbal is dan misschien als sport gebaat bij de wet om het simpel te houden, ook de omschrijving van het begrip degelijk is niet zo moeilijk. Althans volgens de man die meer dan wie ook het symbool is van degelijkheid, Kootstra dus. Vorig jaar haperde de motor Kootstra wat vaker dan wat we van hem gewend zijn. In Holwerd had hij een ‘moaie dei’. ,,De konsintraasje wat hâlde en de mannen der wat by hâlde en dat slagge goed. Hessel wie net in bal fertroud en Corné hie oer de hiele dei mar in pear bûten. Ja dan is it moai keatsen mei sokke jonge mannen. Hessel wurket ek by De wulf yn Winsum en tiisdei sei hy al mei in big smile dat ik by him wie.’’
 
‘Net ferwachte’ is het bordje dat de 19-jarige Postma omhooghoudt bij de vraag naar zijn verwachtingen. Volgens hem zelf met reden, ,,Ik fuotbalje by Littens yn it earste en bin dus wat letter mei it trenen foar it keatsen begûn.’’ Postma zit op het CIOS en werkt twee keer per week op het magazijn van Timmerbedrijf Dewulf. ,,It gie wol aardich, allinne yn ‘e finale heakke it even mei myn opslach’’, zo zegt de tweedejaars rechtenstudent Tuinenga min of meer tevreden.
 
Een luchtige ouverture van bijpraten en elkaar weer zien na de winter. Zoals het past bij een eerste partij. Geen druk, een matig briesje en vrijwilligers die het allemaal mogelijk maakten bij de Vereniging Voor Volksvermaken Concordia. Met Kootstra als rolmodel voor de jeugd en die rol paste hem goed.
 
Cijfers Holwert
 
Eerste omloop: 1. Youri de Groot, René de Haan en Rick Minnesma – 2. Wessel van der Woud, Michel van der Veen en Evert Pieter Tolsma 5-2 en 6-2; 3. Jan Hof, Jorn Lars van Beem en Steven Koster – 4. Remmelt Bouma, Renze Pieter Hiemstra en Jurrit Osinga 4-5 en 4-6; 5. Auke Boomsma, Jordy Mossel en Laas Pieter van Straten – 6. Corné Tuinenga, Hessel Postma en Hendrik Kootstra 1-5 en 2-6; 7. Wierd Baarda, Kees van der Schoot en Riemer Hoekstra – 8. Paul Dijkstra, Pieter Jan Plat en Gjalt Sjirk de Groot 5-3 en 6-6; 9. Tjisse Steenstra, Hendrik Jan van der Velde en Thomas Dijkstra – 10. Redmer Zaagemans, Allard Hoekstra en Tsjerk Elsinga 5-5 en 6-6 (partuur Zaagemans wint); 11. Marten Bergsma, Mark Minnesma en Menno van Zwieten – 12. Auke Boomsma (bijgeloot), Sip Jaap Bos Evert Pieter Tolsma (bijgeloot) 2-5 en 2-6. Tweede omloop: 1. Youri de Groot c.s. - 4. Remmelt Bouma c.s. 5-4 en 6-2; 6. Corné Tuinenga c.s. - 7. Wierd Baarda c.s. 5-1 en 6-6; 10. Redmer Zaagemans c.s. - 12. Auke Boomsma c.s. 4-5 en 4-6. Halve finale: 1. Youri de Groot c.s. - 6. Corné Tuinenga c.s. 1-5 en 4-6; 12. Auke Boomsma c.s. staand nummer. Finale: 12. Auke Boomsma c.s. - 6. Corné Tuinenga c.s. 3-5 en 6-6.
 
Uitslag: 1. Corné Tuinenga (Berlikum), Hessel Postma (Winsum) en Hendrik Kootstra (Minnertsga); 2. Auke Boomsma (Morra), Sip Jaap Bos (Dokkum) en Evert Pieter Tolsma (Winsum); 3. Youri de Groot (Menaam), René de Haan (Leeuwarden) en Rick Minnesma (Dronryp).

279453227_1625622664483028_366546628962643450_n
279348974_1625624487816179_6991572319634751416_n
279361508_1625624447816183_165031064337527311_n

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers