contact zoeken wedstrijden

Lintjesregen!

Foto en Video: KNKB Media

Meer dan 3000 lintjes opgespeld en vijf daarvan van kaatsvrijwilligers. Wij hebben ze op een rijtje gezet.

LEEUWARDEN
Ridder
Feikje Toering-van der Weide (67), Weidum. Onderwijsteamdirecteur van twaalf Gearhingscholen in de Greidhoeke, begeleidde in 2012 de samenvoeging van vijf Gearhingscholen, betrokken bij innovatieproject Greidhoeke Goes Onderwijs, dat verschillende prijzen won, bestuurslid van Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (Erelid KNKB), voorzitter van IJsklup Weidum.
 
Lid
Jaap Kerstma (59), Feinsum. Secretaris Koninklijke IJsclub Stiens, lid van het comité voor het honderdjarig bestaan van de ijsclub, betrokken bij de wandel- en de winter fietselfstedentocht, de Kaatsclub de Boer, voorzitter van dorpsbelang Feinsum, betrokken bij sportaccommodatie It Span: het plein daarvoor heet Jaap Kerstma Plein.
 
WAADHOEKE
Ridder
Foppe de Lang (80), Dronryp. Al decennialang van grote waarde is voor de ‘mienskip’. Initiator van het herstel van de verbinding fietspont Keimpetille. Van 1989 tot en met 2013 Bouwmeester van de Permanente Commissie en uitgeroepen tot erelid van de PC.
 
Teun de Jong (61), St.-Annaparochie. Akkerbouwer en aardappelboer in hart en nieren. Landelijk voorzitter van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond, adviseur bij stichting De Bildtse Aardappelweken. Achttien jaar lang bestuurder bij KF St.-Anne / Drie Spul is Ut  (Bondsinsigne KNKB).
 
Lid
Roelof Bruursema (75), Bitgummole. Al ruim 45 jaar actief voor Bitgum, Bitgummole en Ingelum. In deze drie dorpen klinkt het soms gekscherend: ‘Roelofs bed staat nog net niet in de sportkantine.’ Zijn vrijwilligersactiviteiten zijn divers. Van de Vogelwacht en activiteitenvereniging De Maeyebeam tot sportcomplex It Bosk en het begeleiden van jeugdige kaatsers.
 
 

Video van KF St.-Anne / Drie Spul Is Út

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers