contact zoeken wedstrijden

Bondsinsigne voor Coby van Wieren

Coby van Wieren uit Marsum mocht op de ALV van de KV Foarút het bondsinsigne van de KNKB ontvangen voor de vele bestuurlijke verdiensten die zij heeft gehad voor de kaatssport. 

Tekst: Rynk Bosma
 

Maar liefst achttien jaar zat zij in het bestuur van de dit jaar jubilerende KV Foarút. Ooit begonnen in de jeugdcommissie en in 2004 trad zij toe tot het hoofdbestuur van de kaatsvereniging. Daarnaast werd zij ook nog benoemd tot erelid van KV Foarút.

Wat functies betreft zou je bijna kunnen spreken van filevorming. Secretaris en wedstrijdsecretaris bij KV Foarút. Daarnaast zat Coby in het bestuur van de federatie, de laatste jaren als voorzitter. Bij de kaatsclub in Marsum had zij al de bijnaam van ‘de koningin van KV Foarút’ en dat lijkt passend en terecht. Want al decennialang deelt zij lief en leed met een echte kaatskoning die luistert naar de naam Wiep van Wieren. Dus nu een koningin en koning onder één dak.

Het bondsinsigne is een mooie erkenning voor de vele verdiensten van Coby.  Een aantal jaren geleden echter kreeg zij haar mooiste onderscheiding zonder eretekens. Dat was bij een bijeenkomst met de top vijf van het eeuwige puntenklassement achter de tafel. Toen Wiep van Wieren werd gevraagd naar zijn mooiste prijs, antwoordde hij: ‘Coby’. Daar past het bondsinsigne mooi bij die haar maandag werd opgespeld door HB-lid Lolke Jan Dijkstra.

Ontwerp zonder titel (38)

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers