contact zoeken wedstrijden

Nooit voor de prijzen naar huis? Word scheidsrechter

Jenco PC

Lijkt het je leuk om een kaatswedstrijd in goede banen te leiden? Dus samen met de kaatsers en vrijwilligers van de organiserende vereniging er een sportieve en gezellige dag van te maken?

Wij zoeken liefhebbers die beslissingen durven te nemen en de wedstrijd aanvoelen.
Het grootste gedeelte hiervan leer je in de praktijk, maar je moet dit van nature wel een beetje in je hebben.

Hoe oud moet je minimaal zijn.
De minimale leeftijd is 18 jaar.

Is er begeleiding?
Jazeker. We koppelen je aan een coach.

Waar en wanneer zijn de opleidingen?
Deze stellen we in overleg met geinteresseerde kandidaten vast.

Hoe vaak ga ik per seizoen op pad?
Je bepaalt zelf de data waarop je ingezet kan worden. Alles gaat in goed overleg. Het aantal wedstrijden en ook het type wedstrijden.

Niveau 3, wat betekent dat?
De niveau 3 scheidsrechter mag ingezet worden tot en met de senioren categorieën. Uitzondering hierop zijn de klassiekers, hiervoor vragen we een niveau 4 opleiding. Voor de volledigheid; de niveau 2 scheidsrechters zijn de jeugdscheidsrechters.

Hoe ziet de opleiding er uit?
De opleiding is een combinatie van theorie en praktijk. In totaal komen we 4 keer bij elkaar. Daarnaast ga je op pad voor observatieopdrachten en assistentie taken. In de praktijk ervaar je de theorie. Dit bespreek je later tijdens een lesmoment.

Krijg ik kleding?
Jazeker, bij je functie hoort een kledingpakket. Deze ontvang je van de KNKB en heb je in bruikleen.

Wat is de vergoeding?
Op dit moment; Inclusief reiskosten € 67,50 per wedstrijddag. (Binnenkort verwachten we nieuwe tarieven)

Wat wordt er naast het begeleiden van wedstrijden van me verwacht?
Voor en na het seizoen komen de scheidsrechters bij elkaar. Dan stemmen we de zaken af en evalueren het seizoen. 

Waar kan ik terecht voor vragen over deze opleiding?
Op het bondsbureau van de KNKB of via telefoonnummer: 0517-745104.
Afke Hijlkema is de contactpersoon namens de KNKB.

Aanmelden?
Dat kan via een mail aan Afke Hijlkema..

 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers