contact zoeken wedstrijden

Keats!-online (12) Verenigingsondersteuner Henk Haar

Henk Haar: ‘Voor minst op in perk, voor best op voor Bond’ 

Tekst: Uultsje Talsma
Foto's: Uultsje Talsma

 

Cornelis Terpstra noemde hem ooit de Kaatspolitie. Niet zo verwonderlijk, want als het Hoofdklassepeloton in de jaren negentig in Dronryp, Menaam of op ’t Bildt kaatste, zorgde de Rypster agent Henk Haar er altijd wel voor dat hij die dag dienst had en de openbare orde op en rondom het kaatsveld in de gaten moest houden.
En het kaatsen natuurlijk…

TTB_0504

De geboren Amsterdammer (70) krijgt het kaatsvirus te pakken als zijn kinderen het kaatsen ontdekken bij Sjirk de Wal in Dronryp. Zelf wordt hij lid in 1992 en sindsdien lijkt het virus zich bij hem alleen maar heftiger te manifesteren. Inmiddels is de nu in Leeuwarden wonende Haar vijf dagen per week vrijwillig betrokken bij het kaatsen.
 
Henk Haar gaat in 2014 met vervroegd pensioen. Hij is dan al geruime tijd actief als trainer, maar zoekt iets ‘structurelers’. Toenmalig KNKB-directeur en oud-collega Geert Faber weet wel wat: de wantenkeuring of het ondersteunen van verenigingen. ,,Die keuring trok me niet, maar het ondersteunen van verenigingen, dat paste veel beter bij mij.’’
 
Hij volgt in Zeist de opleiding verenigingsondersteuner bij NOC/NSF. ,,Ik heb me daar wel eens afgevraagd of ik er op m’n plek was, want ik zat tussen allemaal verenigingsconsultants van grote sportbonden. Profs. Er werd heel diep ingegaan op zaken als het financiële beleid en zo. Ik ben meer pragmatisch: wat is het probleem, en hoe komen we tot een oplossing.’’

Cartoon Henk Haar gemaakt door Aart Cornelissen
Cartoon Henk Haar gemaakt door Aart Cornelissen

‘Zoek de samenwerking’ is het advies van Henk Haar

Sindsdien maakt Henk Haar deel uit van het team Verenigingsondersteuners (VO) van de KNKB. De andere VO’ers zijn Alida Breeuwsma, Janny Yntema, Siemke Andela, Renze Stiemsma. Lolke Jan Dijkstra vertegenwoordigde het bondsbestuur en nu is dat Bouwe Stiemsma. Afke Hijlkema zit namens de Kaatsacademie in het team waar verenigingsondersteuning nu onder valt. ,,We hebben als individu veel vrijheid, maar overleggen regelmatig om de aanpak af te stemmen.’’
 
VO’ers krijgen te maken met verzoeken om hulp op onder meer organisatorisch, praktisch of bestuurlijk gebied. In Zeist leerde Henk Haar juist om die vragen in een breder perspectief te plaatsen. ,,Als een bestuur maar geen penningmeester kan vinden, begin ik te inventariseren. Wat zoek je eigenlijk? Wil je een penningmeester die goed kan kaatsen of iemand die goed met geld om kan gaan. Zo creëer je een breder zoekveld.’’
 
,,Zoek de samenwerking’’, is ook zijn advies. Hij heeft al vaak het positieve effect ervan gezien. In Dokkum staat de kaatsclub op omvallen totdat drie moeders zonder kaatservaring de jeugdcommissie nieuw leven inblazen. In Berltsum en Wier werken de kaatsclubs samen, in Joure krijgt de omnivereniging gestalte en in Súdwest-Fryslân en Waadhoeke wordt veel samengewerkt met buurtsportcoaches. LKC en ‘buurman’ de Thomasschool in Leeuwarden delen het plein, muur en sportveld. Kaatsen is onderdeel van de gymles. Van het een komt het ander.

Diezelfde Geert Faber wist hem in 2015 te strikken voor het schoolkaatsproject, nu onderdeel van de Kaatsacademie. ,,Vorig jaar bereikten we samen met de andere kaatsscholen ongeveer 2500 kinderen. En daarbij is wallball van grote waarde. Kinderen die even uitgekeken zijn op het veldspel, willen vaak wel graag doorgaan met wallball. Dan blijft de deur open om later toch weer terug te keren naar het veld. Het is daarnaast goed voor de techniek en het voetenwerk.’’
 
Dat alle begin niet altijd meevalt weet Henk Haar als geen ander. In een van zijn eerste partijen bij het politiekaatsen zei z’n maat Jacob Kamstra: ,,Die bal is voor jou, wat er ook gebeurt!’’ Dat de eerste de beste bal die hij net voor de boven knap keerde, afkomstig was van een ander partuur, dat mocht de pret niet drukken. Integendeel: in Dronryp sluit hij zich daarna aan bij een recreantengroepje onder leiding van Durk van der Leest om de techniek beter onder de knie te krijgen.
 
Balkeerder en voor minst op. Dat is zijn plek bij het politiekaatsen en op ledenpartijen van Sjirk de Wal en sinds 1994 van LKC Sonnenborgh. Voor het kaatsen en voor de Bond wil hij ‘voor best opslaan’. ,,Ik hoop dat de KNKB uitgroeit tot een bond waar alle kaatsers en ook alle ‘wilde partijen’ bij zijn aangesloten. En het kaatsen blijft, daarvan ben ik van overtuigd. Omdat het zo’n prachtig spelletje is, waar je voor je leven koning of koningin kunt worden, in één grote familie.’’ 

Het verenigingsondersteuningsteam (VO-team)

Het verenigingsondersteuningsteam (VO-team) kan u ondersteuning bieden op het gebied van bestuurlijke-, organisatorische-, praktische- en sporttechnische vragen.
 
Een aantal voorbeelden hiervan zijn:
· Draaiboeken voor een vereniging
· Functieomschrijvingen voor een bestuur/commissie
· Werken met commissies
· Vrijwilligersbeleid
· Jeugdbeleid
· Ledenwerving
 
Meer informatie of vrijblijvend eens contact? kaatsacademie.nl/contact/

Mede mogelijk gemaakt door:

Klik op de afbeelding voor meer informatie over Grond Net
Klik op de afbeelding voor meer informatie over Grond Net
Klik op de foto voor meer informatie over onze sponsor Schenk BHV
Klik op de foto voor meer informatie over onze sponsor Schenk BHV
Klik op de advertentie voor meer informatie over onze sponsor Van Loon Bedrijfsadvies
Klik op de advertentie voor meer informatie over onze sponsor Van Loon Bedrijfsadvies

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers