contact zoeken wedstrijden

Kabouterkeatsen in De Trije!

Foto's: Lieuwe Bosch
Video: KNKB Media

Na een geslaagde Sinterklaaspartij organiseerde de Kaatacademie zondag opnieuw een leuke activiteit voor de kabouters.
De jongste jeugd, verdeeld in twee groepen, speelde wederom het beginnersspel in tweetallen.
Het werd een zeer geslaagde middag met veel enthousiasme en plezier onder zowel de deelnemers als de begeleiding.
De middag werd mede mogelijk gemaakt door de nieuwe jeugdsponsor van de FBO Kaatsacademie Frythermo vloerverwarming.

Uitslagen
Jongste kabouters
1e prijs: Jurrit Reitsma& Ties Kingma
2e prijs: Mirthe Goodijk& Hielke Hoornstra
3e prijs: Yara van Oostrum& Dycke Roersma
4e prijs; Johannes Miedema en Mebius Hettinga
Oudste kabouters
1e prijs Hendrik Alkema& Herre Zijlstra
2e prijs Dycke Wijnsma& Geert Johan Kuipers
3e prijs Ids Koopal& Maud vd Wei
4e prijs Remco Waltman& Edwer
Gefeliciteerd allemaal.
Onze dank gaat uit naar de vele vrijwilligers en sponsor Frythermo BV
Vanaf de maand mei gaan we verder met kabouterwedstrijden op de vrijdagmiddag.
We hopen jullie dan allemaal weer te zien.

LBT_KABOUTERS-1043
LBT_KABOUTERS-2024

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers