contact zoeken wedstrijden

Herwonnen vrijheid van invloed op NK Wallball

Tekst: Rynk Bosma
Foto's: Henk Bootsma
Video: KNKB Media

DSC_9346

,,It wie hjoed benaud yn ‘e sporthal’’, zo merkte Marrit Zeinstra tussen de talloze zweetdruppels op na de gewonnen finale tegen Harmke Siegersma. Met een buitentemperatuur van zestien graden gaf de zon een voorproefje van het naderende voorjaar en dat is moeilijk concurreren. Bedenk ook dat de pas herwonnen vrijheid de jeugd inspireerde om het vermaak elders te zoeken. Bijvoorbeeld toch nog een skivakantie boeken zoals Hans Wassenaar dat deed. Of de met rode hartjes versierde reis van Kees van der Schoot naar het verre Mexico. Al die verleidingen zorgden ervoor dat de animo van de heren muurkaatsers met drie deelnemers niet overhield.

DSC_8924

Tjisse Steenstra was zondag tijdens het NK Wallball in Sporthal De Trije de nieuwe kampioen bij de heren. Dit ging ten koste van de achttienjarige Jurrit Osinga uit Engelum die het NK combineerde met een uitstapje naar het Mega Vrije Piraten Festival in Noardburgum. Samen met 5000 andere liefhebbers werd het een latertje voor Osinga. ,,It mocht wer en mei trije dielnimmers tocht ik fan dat it wol lije koe. Ik soe allinne mysels beneidielje’’, zo vertelde Osinga. Bovendien was hij al op wintersportvakantie geweest, ,,Wy sitte thús no yn de ferbouwing’’, dus een verre reis was om die reden niet gewenst.
 
Ook Zeinstra had na de Kerst al een wintersportvakantie gehad, samen met een aantal vriendinnen. Met als bonus bij terugkomst corona. Lang geleden al weer en Zeinstra bekende dat trainen voor het muurkaatsen rondom deze tijd niet meer aan de orde is. Alles staat al weer geruime tijd in dienst van de voorbereiding op een nieuw kaatsseizoen, en dan wordt gehoopt op een volledig seizoen.

DSC_8977

Mocht er ooit een top tien lijst worden samengesteld van ‘echte keatsleafhawwers’ dan mag de naam van de voormalige voorzitter van de KNKB Theunis Piersma daarin zeker niet ontbreken. Dit jaar wordt hij 70 en de rode kleur op zijn gezicht werd vlak na afloop van zijn laatste partij in de categorie 45 Plus zeker niet veroorzaakt door de zon. Hij werd vierde met opnieuw Teake van der Walt als winnaar en Johannes Siegersma op een tweede plek.
 
Het enkelspel heeft niet de voorkeur van Piersma, liever speelt hij het dubbelspel en dat heeft alles te maken met de intensiteit van het enkelspel. ,,Ik spylje leaver twa tsjin twa as ien tsjin ien. By it inkelspul leit de bettere syn wil op oan de mindere. Rinst dy dea, of better sein se litte dy rinne.’’

DSC_8878

De dames lieten zich qua aantal deelnemers van een goede kant zien vergeleken met de heren. Bondscoach Hille Saakstra zei: ,,Ik fyn wol dat it per kategory ferskilt. Mar by de hearen falt it tsjin. Ha fan ‘e wike ferskillende belle mei fraach ‘Ferjitte jim net jim op te jaan?’ mar dy binne hjir gewoan net. Sjoch in Kees of Hans binne op fakânsje en dat kin ik my foarstelle mei it keatsseizoen aansens.’’
 
Komt bij de herwonnen vrijheid van ‘even fuort’ zoals in het geval van Osinga. Maar, zo weet ook Saakstra, ,,As je in earste priis ha fan tûzen euro, dan wienen hjir al mear west.’’ Dat gebrek aan deelnemers bij de heren heeft als extra nadeel dat de jonge talenten zich niet kunnen spiegelen aan de gevestigde orde om zo beter te worden. Bij de dames was dat wel het geval. Saakstra noemt als voorbeeld het duel tussen Corrie Kroondijk en Miranda Scheffer. Heel spannend waarbij Kroondijk zich optrok aan het niveau van Scheffer en het op basis van routine moest afleggen tegen Scheffer.
 
De berusting dus van ‘it is wat it is’ met de kanttekening dat de prestaties van behaalde titels op het NK Wallball er niet minder om zijn. Daar kan zelfs de tijdsgeest van herwonnen vrijheid geen afbreuk aan doen.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers