contact zoeken wedstrijden

Bondsinsigne voor Geert Braaksma

Tekst: Rynk Bosma
Foto: eigen foto

Op de eerste dag van de laatste maand van 2021 kreeg Geert Braaksma uit Lollum het Bondsinsigne opgespeld door HB-lid Lolke-Jan Dijkstra. Hij was dertig jaar lang lid van de Schoolkaatscommissie die zich inzet om de kaatssport al vroeg onder de schooljeugd te verkondigen. ‘Hy wie sa grutsk’, zo zei Joutsen Okkema uit Easterein na de plechtigheid in miniformaat.
 

Spelt

Een verhaal op de site? 'Dat moat mar net, dêr bin ik de man net foar.'

Een poosje geleden wist Braaksma nog enthousiast herinneringen op te halen aan de onlangs overleden, voormalig voorzitter van de Schoolkaatscommissie Date Nieuwland. Minder enthousiast was Braaksma toen over het voorstel om naar aanleiding van die onderscheiding zelf onderwerp van een verhaal te worden. ‘Dat moat mar net, dêr bin ik de man net foar.’
 
En dus houden we het hier kort om toch gehoor te geven aan het verzoek van derden. De in Nijewier opgegroeide Braaksma kwam als onderwijzer in het onderwijs terecht. Uiteindelijk werd Lollum, ook het dorp van Rommert en Klaas Politiek, als directeur van de christelijke basisschool De Gielguorde ook zijn eindstation. Inmiddels is Braaksma met pensioen.
 
Toen hij in 1991 toetrad tot de Schoolkaatscommissie was het nog helemaal een ‘mannenklup’ zoals hij het zelf zegt. Als secretaris werkte hij nauw samen met Date Nieuwland die alles met de hand schreef. Veel typewerk dus voor Braaksma die de autoloze Nieuwland ook geregeld bij ‘min waar’ ophaalde voor vergaderingen.

Ook het schoolkaatsen veranderde in de loop van de jaren negentig van karakter. ‘It fanselssprekkende gie fuort, wy krigen ek yn ‘e gaten dat alles feroare yn it keatsen. Skoalkeatsen op lokaasje wylst dat earder altiten troch de keatsferiening dien waard.’’ Een ommekeer dus zo rond 1996, als Braaksma een schatting moet maken.
 
In de beginjaren werden er hele schoolkaatsverslagen gemaakt en dat kreeg later toch wel emotionele waarde voor de deelnemers. Later de eigen verrichtingen als schoolgaand kind terug konden lezen. Inmiddels is die typische ‘mannenclub’ van weleer veranderd in een gemengde samenstelling.
 
Op verzoek van derden dus toch nog even aandacht voor de dienstbare Braaksma, ondanks dat hij ‘dêr de man net foar is’.   

Geert Braaksma

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers