contact zoeken wedstrijden

Hessel Postma: debuut voor Team NL op Speedbooks jeugd EK

Tekst: Bouke Poelsma
Foto's: Anne Waterlander (x-lent)

Hessel Postma (18) kijkt reikhalzend uit naar het Speedbooks jeugd EK, dat van 22 tot en met 24 oktober wordt georganiseerd in Franeker. De kaatser uit Winsum – die in 2019 de Freule won – doet mee aan het llargues en het internationale spel.  

Hessel Postma

,,Dit wurdt myn earste ynternasjonale toernooi. Ik ha der in soad nocht oan.’’ In aanloop naar het EK Jeugdkaatsen in Franeker heeft Hessel Postma zich voorgenomen om er iets moois van te maken. ,,Safolle kânsen krijst net om oan dit soarte toernooien mei te dwaan’’, zo zegt Postma, die zijn debuut maakt voor TeamNL.

Hessel Postma staat in de basisopstelling van het llargues-team, samen met Steven Koster, Thomas Dijkstra, Jurrit Osinga en Jorn Lars van Beem. Karel Monfils en Mark Minnesma fungeren als reserves. De afgelopen weken trainde het team – dat wordt getraind en gecoacht door Johannes Boersma – in Winsum en Berltsum. ,,We ha in stik as seis kear traind’’, zo zegt Hessel Postma twee weken voor aanvang van het toernooi. ,,Wy binne allegear maten fan elkoar. De sfear yn it team is goed.’’

Karel Monfils, Steven Koster en Hessel Postma tijdens de training in Berltsumin
Karel Monfils, Steven Koster en Hessel Postma tijdens de training in Berltsumin

​Keiharde kanonskogels "Moatst net mei in kâlde hân it fjild ystappe"

Llargues is een nieuwe discipline voor Hessel Postma. Het spel lijkt wel wat op Jeu de Pelote, zo geeft hij aan. “By llargues meist gewoan beide hannen brûke by de opslach. In oar grut ferskil is it feit datst by llargues gjin mof oan ha meist.” Voor uitslagers is het de kunst om de keiharde kanonskogels goed te verwerken. Daarbij beschermen ze hun handen met een stukje tape en een plaatje. Een goede warming-up is van groot belang, om de kans op blessures (lees: een doorgeslagen hand) te voorkomen. “Moatst net mei in kâlde hân it fjild ynstappe”, aldus de derdejaars CIOS-student. 

Wy geane mei de kop keatsen

Voor de jeugdige Friese llargues-spelers is het in aanloop naar het toernooi moeilijk inschatten hoe de internationale krachtsverhoudingen liggen. Hessel Postma verwacht dat met name de Spanjaarden lastig te verslaan zullen zijn. Voor hen is het llargues immers gesneden koek. Bondscoach Johannes Boersma houdt Hessel en zijn maten voor om de tactische discipline hoog te houden en de foutenlast zoveel mogelijk te beperken. ,,Wy geane mei de kop keatsen. As keatser bist wend om de ballen heech fuort te slaan. Fan Johannes (Boersma, red.) moatte wy de ballen by it llargues fuortendaliks nei de grûn ta slaan.’’

Hessel Postma met bondscoach Johannes Boersma
Hessel Postma met bondscoach Johannes Boersma

Hessel Postma – die vorig jaar debuteerde op de hoofdklasse – doet ook mee aan het internationale spel. ,,Dat is wer in hiel oar spultsje, werby’t it mear op krêft oankomt. Ik tink dat it llargues my mear leit. Dêrby komt it mear op taktyk en technyk oan. Llargues is echt in hartstikke leuk spultsje, dat ik wol faker spylje wol. Mar it Fryske keatsen bliuwt by my op ien stean.’’

Bent u nieuwschierig geworden en wilt u dit evenement tijdens het laatste weekend van de herfstvakantie bezoeken? Er is geen QR-code nodig om het Speedbooks Jeugd EK te bezoeken, behalve bij een bezoek aan de horeca van De Trije. De wedstrijden beginnen elke dag om 9.00 uur. Entree is gratis.

_XLT1516
_XLT1511

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers