contact zoeken wedstrijden

Oude tijden herleven bij Gert-Anne van der Bos

Tekst Klaas Postma
Foto: Henk Bootsma
Video: KNKB Media

Gert-Anne van der Bos staat al weken geweldig op te slaan. In Huizum en Pingjum leidde dat nog niet tot een overwinning. In Marsum was het wel raak. Van der Bos was met Dylan Drent en Willem Heeringa het sterkst op de door-elkaar-loten heren hoofdklasse partij van kaatsvereniging 'Foarút'. Gert-Anne van der Bos werd terecht tot koning uitgeroepen. De premie was voor Peter van Zuiden, Hyltje Bosma en Erwin Zijlstra.

Goed-beter-BOS. Voor de neutrale kaatsliefhebber is het een plezier om de in Mantgum woonachtige opslager aan het werk te zien. Dat geldt ook voor Dylan Drent. Drent zit vol kaatspassie, is atletisch en brengt leven in de brouwerij. Voor Drent was er naast het winnen van de krans nog een bonus namelijk winst in het puntenklassement. Derde maat Willem Heeringa was zoals gebruikelijk de degelijkheid zelve. Heeringa maakt zowel in het perk als aan de opslag betrekkelijk weinig fouten en dan heb je een maat bij je waarmee je heel ver kunt komen.

Het eerste deel van de finale was boeiend. Boven van Willem Heeringa op 6-4 en een misser van Van der Bos op 6-6 betekende eersten gelijk. Het niet passeren van de kaats door Dylan Drent op 6-2 en een kwaadslag van Erwin Zijlstra op 6-6 betekende andermaal evenwicht aan de telegraaf.
 
De beide volgende bordjes werden ook eerlijk verdeeld: drie eersten gelijk. Willem Heeringa had last van een doorgeslagen hand en gaf daarom de voorminst over aan Dylan Drent. Die deed dat niet onverdienstelijk. Een vliegende zitbal van Gert-Anne van der Bos op 6-6 betekende voor zijn partuur de opmaat naar de overwinning.
 
Peter van Zuiden en Erwin Zijlstra kregen minder vat op het duo Drent-Heeringa waar Van der Bos en Drent het perk Bosma-Zijlstra beter onder de duim wisten te houden. Na een snel eerst werd het 5-3 en 6-6 waarna, wie anders,  dan Gert-Anne van der Bos een zitbal plaatste.

Het partuur van Van der Bos begon in de eerste omloop tegen Marten Bergsma, René de Haan en Menno van Zwieten. Het werd vier keer 6-6 en drie keer ging het eerst naar de latere winnaars. Op 5-1 en 6-0 miste Marten Bergsma het perk. In de tweede omloop wisten Remmelt Bouma, Jouke Bosje en Sjoerd de Jong tot drie eersten gelijk bij te blijven maar daarna miste Remmelt Bouma te vaak het perk en moesten Jouke Bosje en Sjoerd de Jong net zo vaak het antwoord schuldig blijven. Op 5-3 en 6-4 was de zesde zitbal van Gert-Anne van der Bos voldoende voor de winst.

In de halve finale tegen Johannes van der Veen, Renze-Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar was het van hetzelfde laken een pak: evenwicht tot drie eersten gelijk. Van der Veen (5 buitenslagen) en Wassenaar (7) gooiden te veel opslagen buiten de lijnen. Van der Bos miste 3 keer het perk en Heeringa deed dat 1 keer. Drent sloeg 6 keer boven, Heeringa 1 keer. Het perk Hiemstra (3) en Wassenaar (1) kwam tot vier klappen over alles heen. Die totaalcombinatie was te veel voor het trio Van der Veen. Op 5-4 en 6-0 sloeg Dylan Drent voor de laatste keer boven.

 

Van Zuiden, Bosma en Zijlstra hadden de handen vol aan Enno Kingma, Kevin-Jordi Hiemstra en Hendrik Kootstra. Die namen een 5-3 voorsprong maar dat bleek niet voldoende voor de winst. Het werd vijf eersten gelijk waarna Kevin-Jordi Hiemstra het lot van zijn partuur bezegelde door op 5-5 en 4-4 twee keer kwaad uit te slaan. André van Dellen, Jelte Visser en Gjalt-Sjirk de Groot kwamen er in de strijd om de premie of niks niet aan te pas. Zij kregen alleen het eer reddende bordje aan de telegraaf. Op 5-1 en 6-0 was het gebeurd.

Johannes van der Veen, Renze-Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar hadden aan één zege voldoende voor de derde prijs. Paul Dijkstra, Kees van der Schoot en Thomas van Zuiden waren in de eerste omloop de tegenstanders. Beide voorbest opslagers lagen constant overhoop met de juiste richting. Johannes van der Veen zou 8 keer het perk missen, Paul Dijkstra deed dat 9 keer. Reden voor Hans Wassenaar en Thomas van Zuiden om op gezette tijden de opslag over te nemen maar ook zij misten op een aantal cruciale standen het perk. De misser van Thomas van Zuiden op 4-4 en 6-6 was een dure. Op 5-4 en 6-0 plaatste Hans Wassenaar de beslissende
zitbal. Door een staand nummer zat zijn partuur in de halve finale die uiteindelijk het eindstation bleek te zijn.
 
Prijswinnaars Marsum: 1. Gert-Anne van der Bos (Mantgum) (koning), Dylan Drent (Harlingen) en Willem Heeringa (Tzummarum); 2. Peter van Zuiden (Bolsward), Hyltje Bosma (Makkum) en Erwin Zijlstra (Easterlittens); 3. Johannes van der Veen (Sexbierum), Renze Hiemstra (Deinum) en Hans Wassenaar (Bitgummole)
 
Cijfers d.e.l. Marsum
Eerste omloop: 1. Tjisse Steenstra, Bauke Dijkstra en Patrick Scheepstra – 2. Remmelt Bouma, Jouke Bosje en Sjoerd de Jong 1-5 en 6-6; 3. Marten Bergsma, René de Haan en Menno van Zwieten – 4. Gert-Anne van der Bos, Dylan Drent en Willem Heeringa 1-5 en 0-6; 5. André van Dellen, Jelte Visser en Gjalt Sjirk de Groot – 6. Lieuwe van der Werff, Taeke Triemstra en Riemer Hoekstra 5-2 en 6-0; 7. Peter van Zuiden, Hyltje Bosma en Erwin Zijlstra – 8. Enno Kingma, Kevin Jordi Hiemstra en Hendrik Kootstra 5-5 en 6-4; 9. Johannes van der Veen, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar – 10. Paul Dijkstra, Kees van der Schoot en Thomas van Zuiden 5-4 en 6-0. Tweede omloop: 2. Remmelt Bouma c.s. - 4. Gert-Anne van der Bos c.s. 3-5 en 4-6; 5. André van Dellen c.s. - 7. Peter van Zuiden c.s. 1-5 en 0-6; 9. Johannes van der Veen c.s. staand nummer.  Halve finale: 9. Johannes van der Veen c.s. - 4. Gert-Anne van der Bos c.s. 4-5 en 0-6; 7. Peter van Zuiden c.s. staand nummer. Finale: 7. Peter van Zuiden c.s. - 4. Gert-Anne van der Bos c.s. 3-5 en 6-6.
 

Koning Gert-Anne van der Bos

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers