contact zoeken wedstrijden

Minnertsga verslaat titelverdediger Easterlittens

Tekst: Klaas Postma
Foto: Henk Bootsma
Video: KNKB Media

De Bondspartij ('Nederlands kampioenschap voor senioren') is gewonnen door Minnertsga. Marten Bergsma, Jacob Wassenaar en Hendrik Kootstra versloegen zaterdag in Tzum in de finale het partuur van Easterlittens: Simon Zijlstra, Jochum Bouma en Erwin Zijlstra. Na een wat stroef begin won Minnertsga uiteindelijk vrij gemakkelijk met 5-2 en 6-0. Makkum (Jelle Attema, Hyltje Bosma en Klaas Pier Folkertsma) werd derde. De overige prijzen waren voor Dronrijp 1, Bitgum 1 en Sexbierum-Pietersbierum.

De partij wordt normaal gesproken op pinkstermaandag in Franeker gespeeld. Door de coronaperikelen ging de partij vorig jaar niet door. Dit jaar wel, alleen later in het jaar en niet in Franeker maar in Tzum. De voetbalvelden in Franeker waren niet beschikbaar vandaar dat de organisatie uitweek naar Tzum. Een goed alternatief want de velden lagen er mooi bij en organisatorisch was alles prima in orde.

De Bondspartij heeft als kenmerk de grote verscheidenheid aan kaatsers die hun afdeling vertegenwoordigen. Van balkeerders tot hoofdklassers en van talenten tot kaatstoppers uit een meer of minder grijs verleden. Van die laatste categorie vielen Jacob Wassenaar (Minnertsga), Jochum Bouma (Easterlittens) en Simon Minnesma (Dronrijp) in de prijzen.

Minnertsga kwam in de eerste drie omlopen niet in de problemen. Wommels (5-1 en 6-2), Exmorra (5-0 en 6-6) en Franeker (5-0 en 6-2) werden simpel aan de kant gezet. In de vierde omloop wachtte Bitgum 1 met Paul Dijkstra, Hans Wassenaar en Tjisse Steenstra. Het werd een partij waarvan na afloop wordt gezegd 'dit had de finale moeten zijn'.
 
Beide parturen waren aan elkaar gewaagd wat ook bleek uit het scoreverloop. De bordjes werden om-en-om verdeeld. Een voorslag van Marten Bergsma op 3-3 en 6-6 betekende 4-3 voor Bitgum 1. In het achtste eerst bij 6-4 in het voordeel van Minnertsga sloeg Tjisse Steenstra de bal boven. Althans dat dacht Steenstra, dat dacht Bitgum en dat dacht het publiek ook. De keurmeester gaf de bal kwaad en die beslissing werd door scheidsrechter De Jong overgenomen. Bitgum was in alle staten maar dat veranderde uiteraard niets. In plaats van 4-3 en 6-6 werd het twee spellen gelijk.

Die ene slag bleef in figuurlijke zin boven de kaatsers van Bitgum hangen. Marten Bergsma zette Minnertsga op 5-4 door op 6-2 een zitbal te plaatsen. Op 5-4 en 6-6 stonden de mannen van OKK 'op de dea'. Tjisse Steenstra sloeg boven zijn verre klap begeleidend met de kreet 'dizze is wol boppe!' Vijf eersten gelijk waarna Minnertsga met een sterke serie aan de opslag de winst forceerde. Op 5-5 en 6-2 sloeg Tjisse Steenstra buiten.
 
In de halve finale was Makkum kansloos: 5-1 en 6-2. In de finale was titelverdediger Easterlittens de opponent. Simon en Erwin Zijlstra hadden de tot nu toe laatste Bondspartij (2019) gewonnen. Toen was Pier Piersma hun derde maat. Zijn plaats in het voorperk werd nu ingenomen door Jochum Bouma. Minnertsga nam een 4-1 voorsprong en toen was al duidelijk dat titelprolongatie er voor Easterlittens niet in zat.
 
Een verre klap van Erwin Zijlstra op 6-2 betekende nog 4-2 maar de laatste twee eersten gingen zonder tegenpunten naar Minnertsga. Op 5-2 en 6-0 plaatste Marten Bergsma een zitbal.

Premiewinnaar Easterlittens won van Arum (5-0 en 6-0), Stiens (5-1 en 6-4) en Goutum (5-2 en 6-4). In de vierde omloop moest men aantreden tegen Dronrijp 1. Good-old Simon Minnesma had in de tweede omloop de geblesseerd geraakte Johan Diertens afgelost. Minnesma bood met Jorn-Lars van Beem en Tsjerk Elsinga goed partij. De Rypsters verloren uiteindelijk op 5-4 en 6-2. In de halve finale bleef Easterlittens staan.

Makkum werd derde. Jelle Attema, Hyltje Bosma en Klaas Pier Folkertsma lieten Leeuwarden op drie eersten staan. In de tweede omloop had Makkum een staand nummer. Reahûs Turns bleef op de derde lijst lang bij maar verloor toch op 5-4 en 6-4. In de vierde omloop met als inzet een plek in de halve finale was Sexbierum-Pietersbierum (Johannes van der Veen, Jelte Visser en Kees van der Schoot) de tegenstander. De partij kende een grillig verloop omdat zowel Van der Veen als Attema te veel opslagen buiten het perk gooiden. Makkum kwam met 5-3 en 6-0 voor te staan maar toen raakte Jelle Attema de controle over zijn opslag kwijt. Het werd vijf eersten gelijk en uiteindelijk kwam Makkum met de schrik vrij toen Johannes van der Veen op 5-5 en 6-2 het perk miste.
 
 
Prijswinnaars: 1. Minnertsga (Marten Bergsma, Jacob Wassenaar en Hendrik Kootstra); 2. Easterlittens (Simon Zijlstra, Jochum Bouma en Erwin Zijlstra); 3. Makkum (Jelle Attema, Hyltje Bosma en Klaas Pier Folkertsma); 4. Dronryp 1 (Simon Minnesma (v.a. tweede omloop voor Johan Diertens) Jorn Lars van Beem en Tsjerk Elsinga); 5. Bitgum (Paul Dijkstra, Hans Wassenaar en Tjisse Steenstra); 6. Sexbierum-Pietersbierum (Johannes van der Veen, Jelte Visser en Kees van der Schoot).
 
Cijfers NK senioren Tzum
Eerste omloop: 1. Tzummarum – 2. Reahûs-Turns 5-5 en 6-6 (Reahûs-Turns wint); 3. Amsterdam – 4. Morra-Lioessens 2 4-5 en 6-6; 5. Tzum – 6. Berltsum 4-5 en 6-6; 7. Franeker 1 – 8. Deinum 5-5 en 6-4; 9. Leeuwarden 2 – 10. Exmorra 2-5 en 6-6; 11. Minnertsga – 12. Wommels 5-1 en 6-2; 13. Bolsward – 14. Franeker 2 5-3 en 6-4; 15. Morra-Lioessens 1 – 16. Easterein 4-5 en 4-6; 17. Winsum – 18. Jellum-Bears 5-0 en 6-0 (Jellum Bears afgemeld vanwege corona); 19. Bitgum 1 – 20. Mantgum 5-3 en 6-0; 21. Easterlittens – 22. Arum 5-0 en 6-0; 23. Stiens – 24. Ingelum 5-4 en 6-6; 25. Dronryp 3 – 26. Goutum 4-5 en 6-6; 27. Dronryp 2 – 28. Heerenveen 5-0 en 6-2; 29. Baard – 30. Dronryp 1 2-5 en 2-6; 31. Weidum – 32. Bitgum 2 2-5 en 2-6; 33. Bolsward 2 – 34. Harlingen 3-5 en 4-6; 35. Wommels 2 – 36. Jelsum-Koarnjum-Britsum 5-5 en 6-6 (Wommels wint); 37. Sexbierum-Pietersbierum – 38. Goënga 5-2 en 6-6; 39. Sint-Jacobiparochie – 40. Spannum 3-5 en 6-6; 41. Makkum – 42. Leeuwarden 1 5-3 en 6-6. Tweede omloop: 2. Reahûs-Turns - 4. Morra-Lioessens 5-5 en 6-6 (4. Morra-Lioessens wint); 6. Berltsum - 7. Franeker 1 5-5 en 6-6 (7. Franeker 1 wint); 10. Exmorra - 11. Minnertsga 0-5 en 6-6; 13. Bolsward - 16. Easterein 3-5 en 2-6; 17. Winsum - 19. Bitgum 1 2-5 en 4-6; 21. Easterlittens - 23. Stiens 5-1 en 6-4; 26. Goutum - 27. Dronryp 2 5-2 en 6-4; 30. Dronryp 1 - 32. Bitgum 2 5-1 en 6-6; 34. Harlingen - 35. Wommels 2 4-5 en 6-6; 37. Sexbierum-Pietersbierum - 40. Spannum 5-1 en 6-0; 41. Makkum staand nummer. Derde omloop: 41. Makkum - 2. Reahûs-Turns 5-4 en 6-4; 7. Franeker 1 - 11. Minnertsga 0-5 en 2-6; 16. Easterein - 19. Bitgum 1 1-5 en 0-6; 21. Easterlittens - 21. Easterlittens - 26. Goutum 5-2 en 6-4; 30. Dronryp 1 - 35. Wommels 2 5-2 en 6-0. 37. Sexbierum-Pietersbierum staand nummer. Vierde omloop: 37. Sexbierum-Pietersbierum - 41. Makkum  5-5 en 2-6; 11. Minnertsga - 19. Bitgum 1 5-5 en 6-2; 21. Easterlittens -  30. Dronryp 1 5-4 en 6-2. Halve finale: 41. Makkum  - 11. Minnertsga 1-5 en 2-6; 21. Easterlittens staand nummer. Finale: 21. Easterlittens - 11. Minnertsga 2-5 en 0-6.

Negende titel voor Minnertsga
Erwin Zijlstra

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers