contact zoeken wedstrijden

Marten Bergsma trotseert Aeolus in Sexbierum

Tekst: Klaas Postma
Foto: Henk Bootsma

Marten Bergsma trotseert Aeolus in Sexbierum
 
‘Foutje bedankt' was ooit de reclamekreet van een bekende verzekeringsmaatschappij. Het gold zaterdag ook voor de lijst van de heren hoofdklassepartij vrije formatie in Sexbierum. De parturen 9 en 10 waren niet op de lijst afgedrukt. Het kaatspubliek mocht ze er zelf bijschrijven. Aan het eind van de kaatsdag kon partuur 10 ook op een andere manier worden bijgeschreven. Als winnaar van deze vrije formatiepartij.
 
Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra versloegen in de finale Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten. Dat partuur bleef op precies de helft staan. Op 5-3 en 6-4 viel de laatste slag door een verre klap van Hendrik Kootstra.

De straffe wind had vrij spel op het veld in Sexbierum. Het regende dan ook buitenslagen. Met name Marten Bergsma ontworstelde zich aan de algehele opslagmalaise. Bergsma miste in drie partijen in totaal vijftien keer het perk. Daar stonden twaalf zitballen tegenover. Aan die score konden zijn collega-opslagers niet tippen. Dylan Drent sloeg goed uit en Hendrik Kootstra was de degelijkheid zelve. De winst voor hetpartuur Bergsma was dan ook verdiend.

In de finale pakte het partuur van Bergsma vlot een 2-0 voorsprong. Een opslagmisser van Marten Bergsma op 6-4 betekende een spel om een eerst.
Spannend werd het echter niet. Een misser van Enno Kingma op 6-6 en een
zitbal van Bergsma op andermaal 6-6 betekenden een 4-1 voorsprong. Via 4-2
werd het 5-3. De eerste vier punten in het negende eerst waren nog voor Kingma en zijn maten maar drie opslagmissers werden gevolgd door een bovenslag van Hendrik Kootstra die zijn partuur daarmee in de kransen sloeg.

Trio Bergsma had in de eerste omloop geen kind aan Haye-Jan Nicolay, Jelte Visser en Evert-Pieter Tolsma met een klassieke eindstand tot gevolg: 5-0 en 6-0. Na het staande nummer wachtten in de halve finale Youri de Groot, Hendrik-Jan van der Velde en Jelte-Pieter Dijkstra. Dat partuur had net als op de Rengersdag gewonnen van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra. Een tweede verrassing zat er niet in.

Met maar zes punten tegen kwam het partuur van Bergsma op een 3-0 voorsprong. De Groot en zijn maten gaven niet op, kwamen terug tot 3-2 maar gaven aan de stuit te veel cadeau. Het gevolg was een 5-2 achterstand. Marten Bergsma raakte de controle even kwijt waardoor de tegenstanders terug konden komen tot 5-4. Daarna was het snel gebeurd. Op 5-4 en 6-0 sloeg Hendrik Kootstra boven.

Het partuur van Enno Kingma had in de eerste omloop weinig te duchtenvan Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Laas Pieter van Straten. Die brachten bijna geen bal tussen de lijnen. Op 5-1 en 6-2 was Kingma vanaf de stuit wel trefzeker.
 
In de tweede omloop was er de confrontatie met Tjisse Steenstra, Renze-Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar. Steenstra worstelde met zijn opslag maar kwam niet boven. Hij miste negen keer het perk en kreeg zes bovenslagen om de oren. Hans Wassenaar miste drie keer het perk. Kingma (twee) en Van Zwieten (vier) misten het perk zes keer.

Het verschil in de totaalopslag was veel te groot en dus was de overwinning voor Kingma en zijn maten een logisch gevolg. Op 5-3 en 6-6 sloeg Tjisse Steenstra buiten. Door een staand nummer kwam het partuur van Enno Kingma in de finale.

Youri de Groot, Hendrik-Jan van der Velde en Jelte-Pieter Dijkstra bleven in de eerste omloop in een bûkelpartij tegen Jelle Attema, Gabe-Jan van Popta en Pieter-Jan Leijenaar met 5-3 en 6-4 aan de goede kant van de score. In de tweede omloop waren Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra de opponenten. Op de Rengersdag had het partuur van De Groot het partuur van Van der Bos geklopt.
 
Dat zou geen tweede keer gebeuren was de algehele opinie. Het gebeurde dus wel. Van der Bos en zijn maten hadden in de eerste omloop al met de grootst
mogelijke moeite gewonnen van André van Dellen, Daniël Iseger (als vervanger van Jouke Bosje) en Willem Heeringa. Pas op 5-5 en 6-0 was de buit binnen. Tegen De Groot en zijn maten ging het opnieuw mis. Van der Bos miste elf keer het perk. Erwin Zijlstra deed dat vijf keer. Omdat De Groot (zes) en Dijkstra (vier) ook tien opslagen buiten de lijnen gooiden bleef het lang spannend.
 
In de eerste omloop viel het voor het partuur van Van der Bos nog nét de goede kant op. Nu niet. Op 4-3 en 6-4 kon Erwin Zijlstra de kaats niet passeren. Hendrik-Jan van der Velde sloeg zijn partuur naar de halve finale door op 5-3 en 6-2 boven te
slaan. In die halve finale waren de latere winnaars te sterk.


Prijswinnaars Sexbierum: 1. Marten Bergsma (Minnertsga), Dylan Drent (Harlingen) en Hendrik Kootstra (Minnertsga); 2. Enno Kingma (Leeuwarden), Kees van der Schoot (Sexbierum) en Menno van Zwieten (Heerenveen); 3. Youri de Groot (Menaam), Hendrik-Jan van der Velde (Makkum) en Jelte-Pieter Dijkstra (Wommels).
 
 
Cijfers Sexbierum
 
Eerste omloop: 1. Youri de Groot, Hendrik Jan van der Velde en Jelte Pieter Dijkstra  -  2. Jelle Attema, Gabe-Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar  5-3 en 6-4. 3. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra  - 4. André van Dellen, Daniël Iseger (voor Jouke Bosje) en Willem Heeringa;  5-5 en 6-0 5. Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Laas Pieter van Straten - 6. Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten 1-5 en 2-6 7. Tjisse Steenstra, Renze-Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar – 8. Bauke Triemstra, Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong 5-2 en 6-4 9. Haye-Jan Nicolay, Jelte Visser en Evert Pieter Tolsma –– 10.  Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra 0-5 en 0-6. Tweede omloop: 1. Youri de Groot c.s. – 3. Gert-Anne van der Bos c.s.  5-3 en 6-2; 6. Enno Kingma c.s. – 7. Tjisse Steenstra c.s. 5-3 en 6-6; 10. Marten Bergsma c.s. staand nummer. Halve finale: 10. Marten Bergsma c.s. - 1. Youri de Groot c.s. 5-4 en 6-0; 6. Enno Kingma c.s. staand nummer.  Finale: 6. Enno Kingma c.s. - 10. Marten Bergsma c.s. 3-5 en 4-6.
 
 
 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers