contact zoeken wedstrijden

​Patrick Scheepstra koning in Ingelum

Tekst en foto: Lijkle Spijksma

1e prijs Engelum vlnr Hyltje Bosma, Patrick Scheepstra (koning) en Auke Boomsma
1e prijs Engelum vlnr Hyltje Bosma, Patrick Scheepstra (koning) en Auke Boomsma

In een eenzijdige finale werden Auke Boomsma (Morra), Hyltje Bosma
(Makkum) en Patrick Scheepstra zondag eerste in Ingelum bij de heren 1e klasse vrije formatie wedstrijd
beperkt gelet op de einduitslag van 5-0 6-2 tegen Bauke Triemstra (Sint Jacobiparochie), Pieter Jan Plat
(Leeuwarden) en Sjoerd de Jong (Leeuwarden).

Lieuwe van der Werff (Koarnjum), Sip Jaap Bos (Dokkum) en Riemer Hoekstra (Ee) kwamen in de halve
finale uit tegen de latere winnaar partuur Auke Boomsma c.s.  Hier was de uitslag 3-5 6-6).
Patrick Scheepstra werd uitgeroepen tot koning van de partij

2e prijs Engelum vlnr Bauke Triemstra, Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong
2e prijs Engelum vlnr Bauke Triemstra, Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers