contact zoeken wedstrijden

Achlum wint NK jongens pupillen

Foto en Video: KNKB Media

1. Achlum - 10. Scharnegoutum 5-4 6-4

1) Achlum
2) Scharnegoutum
3) Witmarsum
 

Halve finale

27. Wimarsum - 1. Achlum

10. Scharnegoutum - 24. Folsgare 5-3 6-6

3e omloop

1. Achlum - 6. Dronryp1 5-4 6-2 

10. Scharnegoutum - 16. Dronryp2 5-4 6-2

24. Arum  - 24 Folsgare  0-5 0-6

27. Witmarsum 

2e omloop

1. Achlum - 3. Raerd 5-4 6-4

6. Dronryp1 - 8. Stiens 5-4 6-2

10. Scharnegoutum 12. Exmorra 5-2 6-2

14. Blije - 16. Dronryp2 4-5 0-6 

18. Arum1 - 19. Arum2 5-4 6-4 

22. Bitgum1 - 24 Folsgare 0-5 6-6

26. Balk 27. Witmarsumb 0-5 0-6

1e omloop

1. Achlum - 2. Sexbierum/Pietersbierum 5-1 6-6

3. Raerd - 4. Anjum 5-1 6-6

5. Mantgum - 6. Dronryp 1 0-5 6-6

7. Minnertsga - 8. Stiens 1-5 2-6

9. Leeuwarden - 10. Scharnegoutum 0-5 2-6

11. Mantgum1 - 12 Exmorra 0-5 2-6

13. Mantgum2 - 14. Blije 2-5 2-6

15. Franeker -16. Dronryp2 0-5 6-6

17. Reduzum - 18. Arum1 3-5 2-6

19. Arum2 - 20. Conrwerd 5-5 6-4

21. Witmarsum - 22. Bitgum1 2-5 6-6

23. Bitgum2 - 24. Folsgare 2-5 6-6

25. Makkum - 26. Balk 4-5 0-6

27. Witmarsum1 - 28. St.-Annaparoche 5-0 6-6

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers