contact zoeken wedstrijden

Lollum-Waaxens wint NK meisjes pupillen

Foto: KNKB Media

Finale

12. Witmarsum - 6. Lollum-Waaxens 3-5 4-6

1) Lollum-Waaxens, 
2) Witmarsum
3) St.-Annaparochie

halve finale

17. St.-Annaparochie - 6. Lollum-Waaxens 3-5 0-6

12. Witmarsum

3e omloop

2. Reahus Turns - 6. Lollum 2-5 6-6

9. Dronryp1 - 12. Witmarsum 5-5 6-6 (Witmarsum wint)

17. St.-Annaparochie 

2e omloop

19 - Morra-Lioessens - 2. Reahus Turns 1-5 4-6

3. Wommels - 6. Lollum 1-5 4-6

7. Bolsward - 9. Dronryp1 2-5 2-6

12. Witmarsum - 13. Sexbierum/Pietersbierum 5-5 6-4

15 Ee - 17. St.-Annaparochie 2-5 6-6
 

1e omloop

1. Raerd - 2. Reahus Turns 0-5 0-6 

3. Wommels - 4. St.-Jacobiparchie 5-2 6-6

5. Balk1 - 6. Lollum - Waaxens 1-5 2-6

7. Bolsward - 8. Makkum 5-2 6-6

9. Dronryp  1 - 10. Dronryp 5-2 6-4

11. Stiens -  12 Witmarsum 2-5 2-6

13. Sexbierum / Pietersbierum - 14. Balk 2 5-0 6-4

15. Ee - 16. Makkum 1-5 0-6

17. St.-Annaparochie - 18. Niawier-Metslawier-Oosternijkerk

19. Morra Lioessens

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers