contact zoeken wedstrijden

Geen generieke regeling voor het kaatsen

De KNKB heeft herhaaldelijk en bij meerdere organisaties aangedrongen om enerzijds duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden om te kunnen kaatsen (praktijk en theorie liggen mijlenver uit elkaar) en anderzijds verruiming voor de jeugd toe te staan. Beide verzoeken zijn afgewezen en/of heeft niets opgeleverd.

De aanvragen voor kaatsactiviteiten van kaatsverenigingen worden getoetst door de gemeenten. Uit de hieruit voortvloeiende besluiten blijkt dat er enorme interpretatieverschillen zijn tussen de verschillende gemeenten. Bij de ene gemeente is veel mogelijk (trainen, competitiekaatsen en ledenwedstrijden jeugd en senioren), bij de andere nagenoeg niets. 

Na diverse contacten met verschillende gemeenten heeft dit niet de gewenste duidelijkheid c.q. verruiming voor het kaatsen opgeleverd. Zowel ambtelijk als bestuurlijk blijft de deur gesloten. Opschaling naar de Veiligheidsregio Fryslân heeft ook niet het gewenste effect gehad. Wederom geen gehoor, zelfs geen bereidwilligheid om de problematiek van het kaatsen serieus onder de loep te nemen. Maar weer terug naar NOC*NSF. Er is tenslotte een sportprotocol gemaakt waarbij RIVM en het ministerie van VWS nauw betrokken zijn. Conclusie; het protocol heeft geen juridische status. Gemeenten baseren zich uitsluitend op de noodverordening en dit wordt zeer letterlijk genomen door ambtelijk Fryslân is onze ervaring. Tot slot nog een poging om gehoor te krijgen bij de vereniging Sport en Gemeenten, u raadt het al…….we kunnen niets voor jullie doen.

Kort samengevat wordt de problematiek door alle organisaties erkend, maar niemand wil of kan duidelijkheid verschaffen. Naar mening van de Kaatsbond zou het heel eenvoudig kunnen zijn. Sta alle ‘interne’ kaatsactiviteiten bij een vereniging toe. Uiteraard met in acht name van alle regelgeving. Hierbij willen wij alle verenigingen adviseren en oproepen om correct maar vooral creatief met de aanvragen om te gaan om op deze manier toch nog iets van het kaatsseizoen te kunnen maken. Dit zou kunnen door geen competitiekaatsen of ledenwedstrijden meer aan te vragen en te organiseren, maar trainingen en onderlinge oefenpotjes…..  

Momenteel doet de KNKB onderzoek naar de mogelijkheden voor een verkorte wedstrijdagenda in september. Hierover worden de verenigingen binnenkort geïnformeerd. Mochten er tussentijds  verruimingen zijn in de huidige regelgeving, dan zullen we hierop anticiperen door een mogelijke opstart van het wedstrijdseizoen te vervroegen.  

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers