contact zoeken wedstrijden

Verdubbeling toeschouwers aantallen Van Aismadagen!

Foto: Henk Bootsma

Vooraf had het jonge bestuur hier alleen maar van gedroomd. Natuurlijk zat het weer mee, maar een verdubbeling van de bezoekersaantallen komt niet uit de lucht vallen. ‘Minsken kamen ek spesjaal by ús om te sizzen hoe goed dizze nije opset harren foldien hie. It publyk wie tige entûsjast’, aldus voorzitter Jacob Wietse Dijkstra. Hij beleefde zijn eerste Van Aismadagen als nieuwe voorzitter van OKK Beetgum. De nieuwe opzet was een succes.
 
Vrijdag stond nu met ‘Jong Van Aisma’ voor het eerst in het teken van de jeugd die met 138 aanmeldingen een grote opkomst kende. Ook op zaterdag, waar nu ook de dames hoofdklasse kaatsten, kwam het publiek in groten getale opdraven. Hier waren de bezoekersaantallen verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Dit gebeurde ook op de zondag, waarbij er bovendien een groot bedrag voor het goede doel bij elkaar werd geslagen. Naast de festiviteiten op vrijdag, zaterdag en zondag werden de Van Aismadagen afgesloten met het Matinee. Hierbij komen mensen verkleed om vanaf 11.00 uur ’s morgens feest te vieren.
 
Tjisse Steenstra grote winnaar in eigen dorp
De grote winnaar bij de heren was Tjisse Steenstra. Hij werd gekozen tot koning op beide dagen. Zaterdag won hij de d.e.l.-partij met Gert-Anne van der Bos en Allard Hoekstra. Bij de dames partij op zaterdag (d.e.l.) waren het Manon Scheepstra (die dankzij de zege het klassement veiligstelde), Serena Hovenga en Lotte Delgrosse die de overwinning vierden.
 
Tientjesactie voor goede doel
De ‘tientjesactie’ (elke zit- of bovenbal was € 10,00 waard) op de zondag leverde een bedrag op van maar liefst € 1.440,00 voor sporters met een beperking in de gemeente Waadhoeke. Sport Fryslân, met wie OKK deze actie samen organiseerde, nam de cheque dan ook met blijdschap in ontvangst.
 
Dorpsfestival
Het doel om er meer een dorpsfestival van te maken is geslaagd volgens Dijkstra: ‘Wy wolle in feest biede foar eltsenien. Oan ús frijwilligers murken wy ek dat sy hjir sin oan hienen. De ideeën kamen fan alle kanten. Fan de Van Aisma kommisje, út ús bestjoer en de Jeugdkommisje wie ree om in geweldich programma foar ‘e jeugd te meitsjen mei Jong Van Aisma.’
 
Jong Van Aisma op de vrijdag
De hele dag feest voor alle leeftijdscategorieën jeugd. Dat was Jong Van Aisma. Een van de categorieën werd bovendien opgehaald met een echte Amerikaanse schoolbus. Alle kinderen konden zich opgeven. Er was een poppentheater, goochelshow, estafette run en kinderen konden kennismaken met het kaatsen (of hun spel verbeteren) dankzij een kaatsclinic van de PC-winnaars Marten Bergsma, Renze Hiemstra en PC-koning Hans Wassenaar. Voor de oudere jeugd was een barbecue georganiseerd en spellen zoals een pubquiz.
 
Van Aisma Café
Ondanks het mooie weer (of juist vanwege de hitte) puilde het Van Aisma Café het hele weekend ook uit. ‘Minsken fielden harren lyk thús. Oan ‘e wanden wiene foto’s te sjen fan it keatsen út it ferline. Ek takom jier by it jubileum sille wy it Van Aisma Café iepenje’, zo blikte Dijkstra al vooruit.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers