contact zoeken wedstrijden

NK pupillenjongens, Bolsward wint!

Foto's: KNKB Media

12. Dronryp - 22. Bolsward 4-5 6-6

1) Bolsward, Edwin Arjan Yska, Silvan Elzinga, Tymen Bijlsma
2) Dronryp, Dennis Bida, Jort de Kroon, Brent Jesse van Beem
3) Scharnegoutum, Frans Oosterbaan, Ruurd Oosterbaan, Thijs Lanting
3) Blija, Kars Hoekstra, Pieter Hoogland

halve finale

2. Blija - 12. Dronryp 0-5 6-6
19. Scharnegoutum - 22. Bolsward 4-5 6-6 

3e omloop

30. Witmarusm - 2 Blija 2-5 2-6
5. Menaam - 12. Dronryp 2-5 6-6
15. Lollu-waaxens - 19. Scharnegoutum 3-5 4-6
22. Bolsward - 27. Raerd  5-2 6-2

2e omloop

2. Blija - 4 Oude Bildtzijl 5-5 6-4 
5. Menaam - 8. Folsgare 5-2 6-4
10. St.-Annaparochie - 12. Dronryp 1 3-5 4-6
14. Exmorra - 15. Lollum-Waaxens 2-5 0-6
18, Tzum - 19. Scharnegoutum 2-5 2-6
22. Bolward -  24 Arum 1 5-0 6-0
26. Makkum - 27. Raerd 1-5 2-6
30 Witmarsum

1e omloop

1.Grou - 2.Blija 4-5 4-6

3.Witmarsum 2 - 4.Oude Bildtzijl 4-5 0-6
     
5.Menaam - 6.Stiens 2 5-1 6-2
     
7.Arum 2 - 8.Folsgare 5-5 2-6
     
9.Stiens 1 - 10.St.-Annaparochie 2-5 0-6
     
11.Wommels - 12.Dronryp 1 0-5 0-6 
     
13.Berltsum - 14.Exmorra 1-5 6-6
     
15.Lollum-Waaxens - 16.Bitgum 2 5-1 6-2
     
17.Reduzum - 18.Tzum 2-5 2-6
     
19.Scharnegoutum - 20.Bitgum 1 5-3 6-6
     
21.Dronryp 2 - 22.Bolsward 1-5 2-6
     
23.Achlum - 24.Arum 1
     
25.Arum 3 - 26.Makkum
     
27.Raerd - 28.Hijum/Finkum 5-0 6-2
   
29.Bitgum 3 - 30.Witmarsum 1

IMG_0589
IMG_0590
IMG_0591

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers