contact zoeken wedstrijden

NK Schoolmeisjes, BOLSWARD wint eerste prijs

Foto KNKB Media

3e schm
2e schm

1e omloop

In Stiens wordt het NK schoolmeisjes gekaatst. 

1-2 Dronrijp2/Makkum 5-3 6-2
3-4 Dronrijp1/Easterein 5-1 6-2
5-6 Folsgare/Reduzum 5-1 6-0
7-8 Goenga/Bolsward 2-5 0-6
9-10 Hijum-finkum/Arum 5-2 6-4
11-12 St.Annaparochie/Tzum 4-5 2-6 
13-14 Ee/Exmorra 1-5 2-6
15-16 Stiens/Menaam 5-1 6-0
17-18 Niawier-Metslawier-Oosternijkerk/Witmarsum 5-2 6-2 
19-20 Winsum/Raerd 1-5 2-6
 

2e omloop

1-3 Dronrijp2/Dronrijp1 3-5 6-6
5-8 Folsgare/Bolsward 5-5 0-6
9-12Hijum-Finkum/Tzum 1-5 6-6
14-15 Exmorra/Stiens 3-5 4-6 
17-20 Niawier-Metslawier-Oosternijkerk/Raerd 5-2 6-4

3e omloop

3-8 Dronrijp1/Bolsward 3-5 4-6 
12-15 Tzum/Stiens 2-5 6-6
17- Niawier-metslawier-Oosternijkerk

Halve finale

17- Niawier-metslawier-Oosternijkerk - 8.Bolsward 0-5 2-6
15. Stiens staand nummer

FINALE

15. Stiens - 8. Bolsward 2-5 2-6

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers