contact zoeken wedstrijden

NK Schooljongens, LKC SONNENBORGH wint

Foto KNKB Media

1e omloop

In Tzummarum wordt het NK schooljongens gekaatst. 

1. Hommerts - 2. Dronryp 1 3-5 6-6
3. Bitgum - 4.  Easterein 5-5 6-6
5. Reahus - 6. Lollum 5-1 6-4
7. Blije - 8. Exmorra 3-5 0-6
9.  Leeuwarden - 10.  Dronryp 3 5-3 6-6
11.  Arum 1 - 12. St. -Annparochie 5-5 6-6
13.  Winsum - 14.  Arum 2  5-4 6-2
15.  Harlingen -  16.  Bolsward 4-5 6-6
17.  Witmarsum -  18.  Spannum 3 -5 6-4
19.  Makkum-  20.  Morra 5-5 4-6
21.  Dronryp 2 -  22. Sexbierum/Pietersbierum 2-5 6-6
23.  Raerd -  24.  Kimswerd 5-1 2-6
25.  Grou

2e omloop

25. Grou - 2. Dronryp 1 4-5 2-6
3. Bitgum -5. Reahus 5-5 4-6
8. Exmorra - 9.  Leeuwarden 1-5 2-6 
11.  Arum 1 13.  Winsum 5 - 4 6-4
16.  Bolsward - 18.  Spannum 2 - 5 4-6
20.  Morra -  22. Sexbierum/Pietersbierum 5 - 5 4-6
23.  Raerd staand nummer

3e omloop

23. Raerd - 2. Dronryp 5-3 6-6  
5. Reahus  9.  Leeuwarden 1-5 0-6
11.  Arum 1 - 18.  Spannum  4-5 2-6
 22. Sexbierum/Pietersbierum staand nummer

Halve finale

22. Sexbierum/Pietersbierum - 23. Raerd 2-5 6-6
9. Leeuwarden - 18. Spannum 5-3 6-0

FINALE

23.Raerd - 9. Leeuwarden 5-5 2-6

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers