contact zoeken wedstrijden

NK Dames, Wommels wint

Foto's: Henk Bootsma
Video: KNKB TV 
Sjanet Wijnia pakt vierde wimpel!

Finale

Mantgum - Wommels 4-5 2-6

1) Wommels, Hester Bruinsma, Sjanet Wijnia en Martzen Deinum (Sjanet Wijnia wint vierde wimpel)
2) Mantgum, Rixt Keuning, Ammerins de Groot en Jenny Terpstra
3) Leeuwarden en Huizum 

Later meer....

Halve finale (4e omloop)

23. Mantgum - 3. Leeuwarden 5-1 6-6
9. Wommels - /17. Huizuim 5-5 6-6 Wommels wint

3e omloop

25. Bitgum - 3. Leeuwarden 3-5 6-6
6. Dronryp - 9. Wommels 0-5 4-6
13. Grou - 17. Huizum 1-5 0-6
23. Mantgum 

2e omloop

2. Goënga - Leeuwarden 1-5 2-6
6. Dronryp - 8. Franeker 1 5-1 6-6
9. Wommels - Reduzum 5-3 6-2
13. Grou -  15. Groningen 5-2 6-4
17. Huizum - 19. Easterein 1 5- 3 6-6
21. Easterein 2 - 23. Mantgum1-5 6-6
25. Bitgum 

1e omloop

In Easterein wordt zaterdag het NK dames gekaatst. 

1. Makkum - 2.  Goënga 4-5 4-6
3.  Leeuwarden - 4.  Dronryp 2 5-2 6-2
5.  Berltsum -  6.  Dronryp 1 3-5 6-6
7.  Minnertsga -  8.  Franeker 1-5 6-6
9.  Wommels -  10.  Marsum 5-0 6-2
11.  Vrouwenparochie-  12.Reduzum 3-5 2-6
13.  Grou - 14.  Frankeer 2 5-0 6-2
15.  Groningen - 16. Folsgare 5-5 6-2
17.  Huizum -  18. Wjelsryp 5-1 6-6
19.  Easterein 1 - 20. Sexbierum/Pietersbierum 5-1 6-0
21.  Easterein 2 -  22. Ried 5-2 6-0
23.  Mantgum -  24. Menaam 5-0 6-6
25. Bitgum - 26.  Stiens 5-4 6-4
 

DSC_0975

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers