contact zoeken wedstrijden

NK Jongens, Dronryp wint na spannende finale

Foto: KNKB Media

Finale

28. Dronryp - 7. Winsum 5-5 6-2

1e prijs: Dronryp, Rick Minnesma, Mark Minnesma, Jorn-Lars van Beem
2e prijs: Winsum Jelmer Kuiken, Hessel Postma en Gosse de Haan
3e prijs: Kimswerd: Karel Monfils, Klaas Westra, Jurjen Fokkema
4e prijs: Berltsum, Tzum en Baard. 

halve finale

1. Kimswerd - 7. Winsum 3-5 4-6
28. Dronryp staand nummer

4e omloop

35. Berltsum - 1. Kimswerd 1 4-5 6-6
7. Winsum - 15. Tzum 5-5 6-6
22. Baard - 28. Dronryp 3-5 2-6 
 

3e omloop

39. Kimswerd 2. - 1. Kimswerd 1 0-5 6-6
5. Exmorra - 7. Winsum 5-5 6-6 (Winsum wint) 
13. St.-Jabik - 15. Tzum 5-5 6-6 (Tzum wint)
22. Baard - 25. Witmarsum 5-2 6-4
28. Dronryp 1 - 34. Stiens 5-0 6-6
35. Berltsum staand nummer

2e omloop

41. Spannum - 1. Kimswerd 5-5 4-6
3. Grou  - 5. Exmorra 0-5 4-6
7. Winsum - 10. Dronryp 2 5-4 6-0
12. Ingelum - 13. St.-Jabik 4-5 4-6
15. Tzum - 17. Minnertsga 5-3 6-0
20. Wommels 22. Baard 0-5 4-6
23. Leeuwarden - 25. Witmarsum 
28. Dronryp 1 - 30. Menaam 5-0 6-4
31. Jellum - 34. Stiens 5-5 0-6
35. Berltsum - 37. Niawier 5-1 6-4
39. Kimswerd 2. staand nummer


 

1e omloop

In Morra wordt vandaag het NK Jongens gekaatst.  Vorig jaar won Hommerts-Jutryp in de finale van Arum.  Er staan 41 parturen op de lijst.  


1. Kimswerd 1 - 2. Bitgum 2 5-1 6-6
3. Grou - 4. Reduzum 5-4 6-6
5. Exmorra - 6. Bolsward 5-3 6-6
7. Winsum 1 - 8. Dokkum 5-2 6-2
9. Morra-Lioessens - 10. Dronryp 2 5-3 6-4
11. Ingelum - 12. Arum 2 5-1 6-6
13. St.-Jabik - 14. Bitgum 1 5-2 6-6
15. Tzum - 16. Hommerts 2 5-4 6-6
17. Minnertsga - 18. Balk 5-2 6-2
19. Arum 1 - 20. Wommels 1-5 4-6
21. Morra 2 - 22. Baard 0-5 0-6
23. Leeuwarden - 24. Winsum 2 5-1 6-6
25. Witmarsum - 26. Reahûs 5-4 6-4
27. Sexbierum - 28. Dronryp 1 2-5 0-6
29. Gaast - 30. Menaam 2-5 6-6
31. Jellum - 32. Makkum 5-4 6-4
33. Akkrum - 34. Stiens 0-5 2-6
35. Berltsum - 36. Hommerts 1 5-1 6-0
37. Niawier - 38. Anjum 5-0 6-0
39. Kimswerd 2 - 40. Goënga 5-1 6-4
41. Spannum

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers