contact zoeken wedstrijden

Easterlittens wint voor het eerst Bond

Tekst: Jan Braaksma
Foto's: Anne Waterlander (x-lent.nl)
Video's en interviews: KNKB Media

Kaatsvereniging Onder Ons uit Easterlittens met de kaatsers Simon Zijlstra, Pier Piersma en Erwin Zijlstra is maandag op een prima bezet Sjûkelân winnaar geworden van de 114de Bond voor senioren. In de finale bleef KV De Pompebledden ( Sybren Visser, Jelte-Pieter Dijkstra en Menno van Zwieten) uit Heerenveen op twee spel staan. Op 5-4 en 6-0 wist Erwin Zijlstra de kaats te behouden met een prima zitbal. Het was voor Onder Ons de eerste winst op de bondspartij die al sedert 1897 op het programma staat.
 
Warber Bliuwe uit Morra-Lioessens (Auke Boomsma, Gerben Hein Wijtsma en Jelle Jaap Stiemsma) pakte heel verrassend de kleine premie door op de vierde lijst het veel hoger aangeslagen kv Het Noorden uit Sint Jacobiparochie op 5-4 en 6-0 naar huis te sturen. Dat was trouwens helemaal geen prestatie want Bauke Triemstra en broer Taeke Triemstra sloegen zich bij de stand 3-2 en 6-4 in haar voordeel zelf hardhandig van de lijst door nooit meer een bal binnen de lijnen te brengen. 19 maal viel de bal buiten lijnen. Morra-Lioessens behaalde 58 punten maar kreeg daarvan 38 aangereikt! Zelf hoefden zij maar tien winnende slagen te produceren.
 

DSC_5450


Heerenveen met Menno van Zwieten als sterke man had een pikstart en liep vlot uit naar een 2-0 voorsprong door voorbij slaan van de kaats door Jelte-Pieter Dijkstra op 1-0 en 6-6. Maar Easterlittens liet zich niet van de wijs brengen en met heel degelijk kaatsen werd de achtervolging ingezet. Punt voor punt en eerst voor eerst werd de marge verkleind en de achterstand van een spel veranderde in een 4 om 2 voorsprong. Via driemaal 6-4 en eenmaal 6-0. 
 
Maar Heerenveen kwam knap terug in de partij en Menno van Zwieten deed een ferme haal door op 4-2 en 6-6 een zitbal te plaatsen. Vervolgens was de misser van Simon Zijlstra op 4-3 en 4-6 voldoende voor de aansluiting. Maar daarna ging het mis voor Heerenveen. Simon Zijlstra deed in het negende eerst goede zaken door tweemaal een zitbal te plaatsen en Jelte-Pieter tot een kwaadslag te dwingen. De misser van Menno op 4-4 en 6-0 bracht Easterlittens weer op voorsprong. Vervolgens drukte Easterlittens door met bovenslagen van Pier Piersma en Erwin Zijlstra. Op 5-4 en 6-0 viel het doek voor Heerenveen met de zitbal van Erwin Zijlstra.
 
Easterlittens bereikte de finale via zeges op onder meer Grou (5-3 en 6-6), Arum (5-0 en 6-4), Easterein 1 (5-2 en 6-2), Franeker (5-5 en 6-2) en Dronryp 1 (5-2 en 6-6). Een staand nummer maakte de weg naar de finale vrij.
 
Heerenveen liep via zeges op onder meer Leeuwarden 2 (5-3 en 6-6), Minnertsga (5-1 en 6-0), Tzummarum (5-5 en 6-2), staand nummer, Franeker 2 (5-2 en 6-0) en Morra-Lioessens 1 (5-0 en 6-6) naar de finale. Vooral de grote winst op favoriet Minnertsga mocht er zijn!
 
Morra-Lioessens schakelde eerst het tweede team van Morra uit (5-3 en 6-6). Reahûs-Turns kwam tot (5-4 en 6-0). Een omloop verder kon Huizum het ook niet bolwerken en verloor op 5-4 en 6-4. Maar de grootste zege werd een omloop verder behaald en dat gebeurde ook nog tegen de favoriet voor de zege KV Het Noorden met de gebroeders Bauke en Taeke Triemstra en Rick Poortstra. Op 5-4 en 6-0 kon Taeke Triemstra de dikke kaats niet passeren. 
 
Het was bijltjesdag op de 114de bond. Leeuwarden sneuvelde al in de eerste omloop tegen Franeker. Minnertsga winnaar van beide afdelingswedstrijden ging over de knie bij Heerenveen en Bitgum verloor schlemielig door een ongelukkige actie van Paul Dijkstra die bij het keren en of terugslaan de bal in de nek kreeg op 5-4 en 6-6 tegen Het Noorden. 
 

 
 

DSC_4827

Cijfers bond. Eerste omloop: 1. Reduzum – 2. Ingelum 5-5 en 6-6 (Ingelum wint); 3. Driezum – 4. Makkum 2 0-5 en 4-6; 5. Mijdrecht – 6. Franeker 2 2-5 en 0-6; 7. Baard – 8. Sint Jacobiparochie 2 4-5 en 4-6; 9. Hijum-Feinsum – 10. Amsterdam 5-2 en 6-6; 11. Dronryp – 12. Berltsum 1 5-4 en 6-4; 13. Witmarsum – 14. Exmorra 2-5 en 0-6; 15. Menaam – 16. Weidum 1-5 en 0-6; 17. Lollum-Waaksens – 18. Anjum 2 5-5 en 6-6 (Lollum-Waaksens wint); 19. Groningen – 20. Deinum 1 1-5 en 6-6; 21. Wommels – 22. Harlingen 3-5 en 4-6; 23. Easterein 2 – 24. Damwâld 5-2 en 6-2; Dronryp 2 – 26. Ried 5-2 en 6-2; 27. Franeker 3 – 28. Arum 2-6 en 0-6; 29. Grou – 30. Witmarsum 3-5 en 0-6; 31. Tzum – 32. Mantgum 5-5 en 2-6; 33. Easterein 1 – 34. Berltsum 2 5-2 en 6-0; 35. Itens – 36. Spannum 3-5 en 2-6; 37. Franeker 4 – 38. Hilversum 5-4 en 6-0; 39. Balk – 40. Hartwerd 5-0 en 6-6; 41. Leeuwarden 1 – 42. Franeker 1 3-5 en 0-6; 43. Morra-Lioessens 1 – 44. Morra-Lioessens 2 5-3 en 6-6; 45. Easterwierrum – 46. Reahûs-Turns 2-5 en 6-6; 47. Huizum – 48. Gytsjerk 5-1 en 6-2; 49. Goënga – 50. Stiens 5-3 en 6-6; 51. Anjum 1 – 52. Sexbierum-Pietersbierum 1-5 en 6-6; 53. Makkum 1 – 54. Bitgum 2-5 en 6-6; 55. Gaast-Ferwoude – 56. Berltsum 3 5-3 en 6-4; 57. Sint Jacobiparochie – 58. Dronryp 3 5-0 en 6-2; 59. Jelsum-Koarnjum-Britsum – 60. Winsum 5-2 en 6-4; 61. Tzummarum – 62. Wjelsryp 5-1 en 6-2; 63. Heerenveen – 64. Leeuwarden 2 5-3 en 6-6; 65. Minnertsga – 66. Workum 5-0 en 6-4; 67. Bolsward – 68. Wommels 2 5-1 en 6-6; 69. Deinum 2 staand nummer.Tweede omloop: 69. Deinum 2 – 2. Ingelum 4-5 en 2-6; 4. Makkum 2 – 6. Franeker 2 5-5 en 4-6; 8. Sint Jacobiparochie 2 – 9. Hijum-Feinsum 2-5 en 2-6; 11. Dronryp 1 – 14. Exmorra 5-4 en 6-4; 16. Weidum – 17. Lollum-Waaksens 5-3 en 6-2; 20. Deinum 1 – 22. Harlingen 3-5 en 4-6; 23. Easterein 2 – 25. Dronryp 2 4-5 en 4-6; 28. Arum – 30. Easterlittens 0-5 en 4-6; 32. Mantgum – 33. Easterein 1 0-5 en 6-6; 36. Spannum – 37. Franeker 4 4-5 en 2-6; 39. Balk – 42. Franeker  2-5 en 2-6; 43. Morra-Lioessens 1 – 46. Reahûs-Turns 5-4 en 6-0; 47. Huizum – 49. Goënga 5-4 en 6-2; 52. Sexbierum-Pietersbierum – 54. Bitgum 0-5 en 4-6; 55. Gaast-Ferwoude – 57. Sint Jacobiparochie 0-5 en 4-6; 59. . Jelsum-Koarnjum-Britsum – 61. Tzummarum 4-5 en 6-6; 63. Heerenveen – 65. Minnertsga 5-1 en 6-0; 67. Bolsward staand nummer. Derde omloop: 67. Bolsward – 2. Ingelum 5-4 en 6-6; 6. Franeker 2 – 9. Hijum-Feinsum 5-5 en 6-6 (Franeker 2 wint); 11. Dronryp 1 – 16. Weidum 5-5 en 6-6 (Dronryp 1 wint); 22. Harlingen – 25. Dronryp 2 3-5 en 6-6; 30. Easterlittens – 33. Easterein 1 5-2 en 6-2; 37. Franeker 4 – 42. Franeker 1 1-5 en 6-6; 43. Morra-Lioessens 1 – 47. Huizum 5-4 en 6-4; 54. Bitgum – 57. Sint Jacobiparochie 1 4-5 en 6-6; 61. Tzummarum – 63. Heerenveen 5-5 en 2-6.Vierde omloop: 67. Bolsward- 6. Franeker 2 4-5 en 4-6; 11. Dronryp 1 – 25. Dronryp 2 5-5 en 6-2; 30. Easterlittesn – 42. Franeker 5-5 en 6-2; 43. Morra-Lioessens 1 -57. Sint Jacobiparochie 1 5-4 en 6-0; 63. Heerenveen staand nummer.Vijfde omloop: 63. Heerenveen – 6. Franeker 2 5-2 en 6-0; 11. Dronryp 1 – 30. Easterlittens 2-5 en 6-6; 43. Morra-Lioessens 1 staand nummer.Halve finale: 43. Morra-Lioessens 1 – 63. Heerenveen 0-5 en 6-6; 30. Easterlittens staand nummer.Finale: 30. Easterlittens – 63. Heerenveen  5-4 en 6-0.Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers