contact zoeken wedstrijden

Juwelier Kramer, NK Junioren, HIJUM-FINKUM wint

Foto: Henk Bootsma
Video: KNKB Media

Laas Pieter van Straten, uitblinker!


Patrick van Dellen baalt!

FINALE

Hyum-FInkum, Giancarlo Teitsma, Hielke Beiering en Laas Pieter van Straten  is voor het eerst in de historie winnaar geworden van het NK junioren. In de finale werd van Berltsum, Corné Tuinenga, Wytze Wassenaar en Patrick met 5-5 en 6-6 gewonnen. Laas Pieter plaatste op deze stand een zitbal.

De derde prijs was voor Franeker, René de Haan, Djurre Seerden en Marco de Groot. Dit partuur verloor in de halve finale kansloos tegen de latere winnaars

HALVE FINALE

4. Franeker - 15.  Hyum-Finkum 0-5 4-6
20. Berltsum staand nummer

3e omloop

4. Franeker - 8. Bolsward 5-0 6-2
11. Berltsum 2 - 15.  Hyum-Finkum  4-5 0-6
20. Berltsum - 24. Morra Lioessens 5-4 6-6

2e omloop

1. Anjum - 4. Franeker 0-5 2-6
6. Winsum - 8. Bolsward 5-5 4-6
9. Hommerts-Jutryp - 11. Berltsum 1-5 6-6
13. Dronryp - 15.  Hyum-Finkum 1-5 2-6
17. Spannum  - 20. Berltsum 0-5 0-6
22. Mantgum - 24 Morra Lioessens 1-5 2-6

1e omloop

1. Anjum - 2. Gaast-Ferwoude 5-5 6-4
3. Exmorra - 4. Franeker 2-5 2-6
5. Baard - 6. Winsum 3-5 6-6
7. Wommels - 8. Bolsward 4-5 4-6
9. Hommerts-Jutryp - 10. Easterein 5-4 6-6
11. Berltsum - 12. Makkum 5-5 6-6
13. Dronryp - 14. Bitgum 5-3 6-6
15.  Hyum-Finkum - 16. Sint Jacob 5-4 6-4
17. Spannum - 18. Sexbierum 5-5 6-4
19. Tzummarum - 20. Berltsum 0-5 6-6
21. Jelsum - 22. Mantgum 5-5 0-6
23. Arum - 24. Morra-Lioessens 2-5 2-6

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers