contact zoeken wedstrijden

PC komt met PC-selskip

De PC wil meer initiatieven om het kaatsen een boost te geven. Om dat te realiseren heeft de Commissie een PC-selskip opgericht. Het aantal leden van dit gezelschap is beperkt. "It maksimale ledeoantal is dit jier 166. Elk jier kin der ien lid bykomme. It binne de jierren dat de PC bestiet", legt PC-voorzitter Ids Hellinga uit.

Volgens Hellinga is de PC meer dan alleen ‘de fiifde woansdei’. De PC wil zich meer in de brede zin inzetten voor het kaatsen. ,,Benammen it keatsen for de jongerein is tige wichtich foar de PC. Sa is de PC, mei de KNKB, inisjator fan de junioarekompetysje.

Iedereen die €250 (excl. BTW) per jaar betaalt kan lid worden van het PC-selskip. Leden krijgen daar ook iets voor terug. ,,Se krije in unyk spjeldsje mei harren persoanlike nûmer derop en twa tagongskaarten foar de PC. It moaie is dat de stiper sels in plakje utsykje mei. Ek foar de kommende jierren”, vertelt de PC-voorzitter. Ook krijgt ieder lid van het gezelschap een oorkonde als bewijs van het selskip en een ‘noflike selsskipsjûn' in de winter.

Aanmelden kan via

bron: www.pc-franeker.nl

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers