contact zoeken wedstrijden

Karel Monfils: wallball meer dan dom op muur beuken

Tekst: Rynk Bosma
Foto: Henk Bootsma
Video: KNKB Media

Samen met Pieter Jan Leijenaar geldt Karel Monfils als het aanstormend jeugdig talent op het gebied van wallball. Monfils trad tijdens het Tiedema Dutch Open in sporthal De Trije op zaterdag 26 en zondag 27 januari aan in de B-klas terwijl Leijenaar het mocht proberen in de A-klasse. Monfils is zestien jaar en Leijenaar is nu zeventien jaar. Het spel is sneller en de wedstrijden zijn korter en die twee eigenschappen spreken de huidige jeugd toch erg aan. Toernooi-coördinator Hille Saakstra kan de opkomst en toenemende belangstelling voor het muurkaatsen aantonen met cijfers. Het NK in november 2017 telde nog 64 deelnemers, een laar later in november 2018 was dat aantal al 124. Bijna een verdubbeling in een jaar tijd. De aantrekkingskracht van het spel ligt voor Monfils tijdens het Dutch Open ook in het aantal spelers. Naast dat het spel sneller is dus: ,,Der dogge mear minsken mei en dan benammen út oare lannen en dêr kinne je in soad fan leare.’’

Want wie de nuances van het spel doorgrondt weet dat wallball meer is dan alleen dom op een muur beuken. Andere landen brengen een eigen stijl mee en daar kan Monfils naar eigen zeggen nog wel wat van leren. Want het Friese kaatsspel zit het muurkaatsen qua techniek wel een beetje in de weg. Friese kaatsers zijn geneigd toch veel bovenhands te slaan en juist dat is niet de weg naar winst. Het gaat om die zijwaartse slag zoals de Amerikanen die hanteren, zo zegt Monfils. ,,Fan dat slaan fansiden kinst in soad leare fan dy Amearikanen. Ast boppehâns slachst dan krijst dy bal hast net op de plint en om punten te heljen moat dy bal dochs op de plint.’’ Want een bal op de plint geeft bijna geen stuit meer in het veld en geeft derhalve de tegenstander geen kans die bal nog te pakken. En dat betekent punten. ,,Ast de bal flak boppe de plint slachst krijst in gruttere stuit. It is saak om troch de knibbels ‘zijwaarts’ te slaan rjocht op de plint, in sitbal dus en in punt.’’ Want ,,In bytsje op de muorre slaan kin iderien wol, it is net dom beuken tsjin in muorre oan. Alles hurd troch de midden, dêr pakst gjin punten mei.’’ De tactiek is dus de bal rechts op de muur te slaan als de tegenstander links in het veld staat. Of omgekeerd natuurlijk. Want na het slaan moet je als speler stil staan tot de volgende bal zich aandient. Het meest gevreesd zijn dus de spelers die uit elke stand de bal op de plint kunnen slaan. ,,Mar dan hast it oer de echt goeien.’’ Amerikanen, Engelsen, Spanjaarden of Basken.

Bij de Spanjaarden valt de naam Sacha Perello Kruithof het meest in het oog. Een speler met een Nederlandse vader, ,,De heit of de pake kaam út de buert fan Stienwyk.’’ De Engelsen, Ieren, Belgen en Spanjaarden verblijven allemaal op eigen kosten in Franeker. De drie Amerikanen Herman Mendez, Suup Ortiz en de dit weekend meest succesvolle Wally Amaro logeren bij de ouders van Hans Wassenaar op de boerderij bij Tzummarum. Zij spelen in het team Puerto Rico en voor de nu 43-jarige Mendez is het een uitje, ‘For me it is just fun to be here’ zo vat hij het samen. Zijn grote tijd is terug te voeren tot de jaren 2003 en 2012. In 2003 won hij zowel de single als de double en in 2012 won hij de double. Tegenwoordig is hij ‘private driver of limousines’ die werkt voor private personen al dan niet beroemd. Hij doet dat sinds 2016 en hij wordt ervoor betaald om niets te zien of te horen, laat staan aan anderen te vertellen wie hij zoal vervoert in New York.

Voor Hille Saakstra en mede-organisator Bauke Nicolai uit Jirnsum zijn andere zaken van belang. Met stip bovenaan staat het streven om ooit tot de Olympische Spelen te worden toegelaten. Maar dan moeten de verschillende bonden zich wel eerst verenigen onder een centrale bond. En dat streven lijkt nog ver weg, ook al is Saakstra hoopvol: ,,Der binne no gesprekken geande om aansens ta in WK te kommen wêr’t alle lannen oan meidogge. No binne der noch ferskillende WK’s.’’ En na die gesprekken de spelregels en de verschillende culturen op een lijn te krijgen, dat zou een enorme stap voorwaarts zijn, zo denkt Saakstra.

DSC_9131

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers