contact zoeken wedstrijden

KV Minnertsga wint Van Aisma afdelingswedstrijd

Tekst: Jan Braaksma
Fotos: Henk Bootsma

Minnertsga met de kaatsers Marten Bergsma, Hylke Bruinsma en Hendrik Kootstra bleek uiteindelijk de sterkste formatie op een afdelingswedstrijd waarin het echte vuur nooit wilde ontbranden. Het was een gezapig treffen waarin Minnertsga uiteindelijk aan het langste eind trok. In de finale leek De Twa Doarpen-Dios uit Sexbierum-Pietersbierum met de gebroeders Kees en Pieter van der Schoot er met de winst vandoor te gaan toen zij op een 3-1 en 6-2 voorsprong de twee spel voor het grijpen hadden maar op dat cruciale moment hervond Minnertsga weer zijn ritme.
 
Tot die stand was Minnertsga geen schim van het partuur dat drie omlopen lang met speels gemak de finale had bereikt. Opslager Bergsma maakte meer fouten en ook het perk Bruinsma en Kootstra had moeite met de opslag van de Sexbierumers. Een kleine verrassing leek aanstaande maar voorbij slaan van de kaats door Hylke Bruinsma gevolgd door een treffer van Marten Bergsma maakte 3-1 en 6-6 en vervolgens kon Hendrik Kootstra nipt tot in het perk retourneren.
 
In plaats van 4 om 1 werd het nu 3 om 2 en was het weer partij en was de elan bij Minnertsga terug en zakte Sexbierum-Pietersbierum steeds verder weg. Via tweemaal 6-4 en eenmaal 6-2 werden de bordjes snel verhangen. Na de misser van Kees van der Schoot op 4-3 en 6-2 kwam Sexbierum-Pietersbierum niet meer bij de opslag vandaan. Viermaal mochten zij nog aanleggen maar alle vier pogingen strandden in het zicht van de haven.
 
Minnertsga begon overtuigend tegen een andere kanshebber, KV Het Noorden uit Sint Jacobiparochie. De gebroeders Triemstra met Hiemstra, vorig jaar nog winnaar van deze partij, konden ondanks een goed begin daar geen vervolg aan geven. Minnertsga kwam sneller in een goed ritme en pakte zonder groots te kaatsen het ene bordje na het andere en liep uit naar een 4-1 en later 5-2 voorsprong. Op 5-2 en 6-2 was Renze Pieter Hiemstra niet bij machte de kaats te passeren.
 
Een ronde verder wachtte Bolsward maar daar had Minnertsga ook niet de minste moeite mee. Via 2-0 liep Minnertsga in grote passen over Bolsward heen. (5-1 en 6-0).
 
Op de derde lijst was OKK uit Bitgum de tegenstander. Johan van der Meulen had plaatsgemaakt voor het jeugdige talent Paul Dijkstra maar ook hij kon met steun van Steven Koster en Tjisse Steenstra niet genoeg gewicht in de schaal leggen om het Minnertsga echt moeilijk te maken. Bij 3 om 2 voor Minnertsga was er nog een mogelijkheid maar toen prikte opslager Marten Bergsma er vier ballen in en was de partij gelopen. Op 4-2 en 6-2 sloeg Steven Koster kwaad uit en op 5-2 en 6-2 lag de kaats voor Tjisse Steenstra te ver. Een staand nummer gaf het laatste zetje voor een plek in de finale.
 
Sexbierum-Pietersbierum mocht warm draaien tegen Workum (5-2 en 6-6) om vervolgens in een vreselijke boekelpartij het op papier zo sterke LKC Leeuwarden een pootje te lichten. Dat mochten Enno Kingma c.s. zichzelf aanrekenen want het aantal missers aan de stuit was niet te tellen en deed hen uiteindelijk de das om. Op 5-5 en 6-0 was het Sexbierum-Pietersbierum die er onverwacht met de winst vandoor ging. Via een staand nummer was Easterlittens in de halve finale de laatste horde die genomen moest worden op weg naar de finale. Ondanks de elf bovenslagen van Piersma (6) en Zijlstra (5) had De Twa Doarpen-Dios steeds het initiatief en na eersten gelijk kwam men niet meer in gevaar. De bovenslag van Piersma op 3-1 en 6-6 deed vermoeden dat er nog wel wat te halen viel, maar dat was slechts schijn. Op 4-3 en 6-6 deed Erwin Zijlstra de deur dicht door de bal over het perk te jagen. Op 5-3 en 6-0 kon Piersma de dikke kaats niet passeren.
 
Cijfers Bitgum. Eerste omloop: 1. Easterlittens – 2. Ingelum 5-1 en 6-4; 3. Sint Jacobiparochie – 4. Minnertsga 2-5 en 2-6; 5. Bolsward – 6. Berltsum 5-3 en 6-4; 7. Stiens – 8. Bitgum 3-5 en 6-6; 9. Franeker – 10. Makkum 5-4 en 6-0; 11. Jelsum-Koarnjum-Britsum – 12. Leeuwarden 2-5 en 4-6; 13. Workum – 14. Sexbierum-Pietersbierum 2-5 en 6-6; 15. Dronryp – 16. Tzummarum 3-5 en 2-6; 17. Hijum-Feinsum staand nummer. Tweede omloop: 17. Hijum-Feinsum – 1. Easterlittens 2-5 en 2-6; 4. Minnertsga – 5. Bolsward 5-1 en 6-0; 8. Bitgum – 9. Franeker 5-5 en 6-0; 12. Leeuwarden – 14. Sexbierum-Pietersbierum 5-5 en 0-6; 16. Tzummarum staand nummer. Derde omloop: 16. Tzummarum – 1. Easterlittens 3-5 en 4-6; 4. Minnertsga – 8. Bitgum 5-3 en 6-2; 14. Sexbierum-Pietersbierum staand nummer. Halve finale: 14. Sexbierum-Pietersbierum – 1. Easterlittens 5-3 en 6-0; 4. Minnertsga staand nummer. Finale: 4. Minnertsga – 14. Sexbierum-Pietersbierum 5-3 en 6-0.
 

DSC_6509
DSC_6590

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers