contact zoeken wedstrijden

Trio Peter van Zuiden wint verrassend de PC

Tekst: Jan Braaksma
Foto: Henk Bootsma
Video: KNKB Media


Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Thomas van Zuiden zorgden woensdagavond op een weer afgeladen Sjûkelân voor een daverende verrassing door het huizenhoge favoriete partuur van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra na een meeslepende finale van de fel begeerde overwinning af te houden. 

Op 5-5 en 6-2 kon achterinse Tjisse Steenstra de kaats bij de boven net niet passeren en was Thomas van Zuiden er als de kippen bij om de bal voor de kaats terug te slaan. Daarmee was de sensatie compleet. Elf maal was dit seizoen de winst naar trio Van der Bos gegaan en en driemaal moest men zich tevreden stellen met de premie. Trio Peter van Zuiden had dit jaar in de hoogste klasse nog niet een bloemenkrans om de nek gehad. 

Maar in hun vijftiende  finale ging de belangrijkste zege van het jaar aan hun neus voorbij. Dat mag misschien een verrassing zijn maar trio Peter van Zuiden met een uitblinkende voorinse Allard Hoekstra heeft de zege bepaald niet gestolen. Zij scoorden weliswaar minder punten dan trio Van der Bos (64 om 62 punten) maar op de zes, anders het domein van trio Van der Bos, oogden zij in de finale net iets scherper. 

Kwam nog bij dat alleskunner Tjisse Steenstra in de finale niet zijn beste partij af leverde. Gezegd dient ook te worden dat de latere PC-koning Allard Hoekstra wel zijn beste partij van de dag kaatste. Hij had voorinse Taeke Triemstra aardig onder de duim en liet drie fraaie zitballen noteren en mepte ook nog een drietal ballen vorstelijk over de bovenlijn. 

Hoewel hij grote concurrentie ondervond van opslager Peter van Zuiden was de keuze voor de Franeker Allard Hoekstra een terechte keuze. Wij moeten tot 1991 terug gaan om weer een koning uit de Academiestad te mogen begroeten. Erik Seerden was de laatste Franeker koning. Voor Thomas van Zuiden was het de tweede zege op de PC. Eerder zegevierde hij in 2012 en toen gebeurde dat ook tegen Gert-Anne van der Bos en Taeke Triemstra. Daniël Iseger was toen de derde maat. 

Voor Peter van Zuiden was het de eerste keer dat hij de PC winnend wist af te sluiten net als koning Allard Hoekstra. Tjisse Steenstra kan de PC nog niet afvinken want eerder verloor hij de finales in 2013 en 2016. Maar Steenstra is nog jong dus hij hoeft niet te wanhopen.

De finale van de 165ste PC was een spannende aangelegenheid waarin het verschil nooit meer bedroeg dan een eerst. Trio Van der Bos pakte dan wel het eerste bordje op schone zes maar een misser van Steenstra op 1-0 en 4-6 bracht het de balans weer in evenwicht. Niet passeren van de kaats door Thomas van Zuiden op 1-1 en 6-4 bracht het voordeel weer bij Van der Bos c.s. maar op 2-1 en 6-6 miste Steenstra de kans om uit te lopen door de prima opgeslagen bal van Peter van Zuiden kwaad te slaan. 
 
Weer herpakte trio Van der Bos zich door een winnende triktrak slag van Taeke Triemstra op 2-2 en 6-6. Op 3-2 en 6-2 leek de kans op 4 om 2 voor het oprapen voor Van der Bos c.s. maar na een misser van Van der Bos sloeg Allard Hoekstra boven en vervolgens miste Steenstra op 3-2 en 6-6 aan de opslag. Dat was het kantelpunt in de wedstrijd. Trio Van Zuiden kreeg steeds meer grip op de partij en de uitblinkende Hoekstra was het grootste obstakel voor Van der Bos c.s. 
 
Na twee spellen gelijk liep Peter van Zuiden c.s. uit naar een 5-4 en 2-0 voorsprong maar toen wist Steenstra de meubelen nog te redden met geweldig opslaan maar na deze inhaalrace ging hij in het laatste eerst door de knieën door tweemaal te missen al was de eerste keer discutabel omdat bij 5-5 de bal wel een handbreed zat. De keurmeester zag dat echter anders. Na de zitbal van Van der Bos op 5-5 en 0-4 miste hij waardoor trio Peter van Zuiden op 5-5 en 6-2 op matchpoint kwam. Er werd gewisseld met een dikke kaats bij de boven en die bleek toereikend voor de verrassende winst.

Door de zege op de PC bleven zowel Peter van Zuiden alsmede Allard Hoekstra in de race voor het klavertje vier.Trio Peter van Zuiden bereikte de finale via winstpartijen op onder meer Patrick van Dellen, Hendrik Jan van der Velde en Aloys Freitag (5-3 en 6-2) en Marten Bergsma c.s. (5-1 en 6-4). De ruim uitgevallen zege op Bergsma c.s. mocht er zijn.

De halve finale tegen Bauke Triemstra c.s. deed al vermoeden dat de latere winnaars snode plannen hadden. Via een pik start (tweemaal winst op 6-6) liep trio Van Zuiden uit naar een 3-0 stand. Bauke Triemstra c.s. lieten het er niet bij zitten en kwamen op 3-4 en 6-0 langszij door niet passeren van de kaats door Thomas van Zuiden. De beslissing viel op 4-4 en 6-6 met een geweldige bovenslag van Allard Hoekstra. Op 5-4 en 6-2 kon Hendrik Kootstra de kaats niet voorbij slaan.

Trio Van der Bos opende met een zege op Arnold Zijlstra c.s. Zowel Arnold Zijlstra alsmede Haije-Jan Nicolay maakten het Van der Bos gemakkelijk door veelvuldig missen aan de opslag. (5-2 en 6-2).Auke Boomsma c.s. was ook niet in staat om tegendruk te geven getuige de 5-0 en 6-4 nederlaag.

De halve finale tegen Enno Kingma c.s. was de beste partij van trio Van der Bos. Met een uitblinkende Steenstra en een scherpe Taeke Triemstra werd de partij op 5-1 en 6-6 al beslist. Vijfmaal werd het zes gelijk en viermaal was het bordje voor trio Van der Bos. Tjisse Steenstra pakte driemaal uit en Triemstra eenmaal.

Voor de formaties Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar en Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra resteerden de kleine premies altijd nog goed voor 500 euro de man.

Daarbij mag worden opgetekend dat trio Enno Kingma er heel hard voor heeft moeten werken want zowel in de eerste omloop tegen Remmelt Bouma c.s. (5-5 en 6-2 ) als tegen Menno van Zwieten c.s. met de afscheidnemende Hylke Bruinsma was het een dubbeltje op de kant (5-5 en 6-6) met een bovenslag van Renze Pieter Hiemstra.
 
PC in cijfers: 1. Remmelt Bouma, Jelte Visser en Willem Heeringa – 2. Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar 5-5 en 2-6; 3. Durk Ennema, Jacob Klaas Haitsma en Patrick Scheepstra – 4. Menno van Zwieten, Hijlke Bruinsma en Erwin Zijlstra 3-5 en 4-6; 5. Auke Boomsma, Marten Feenstra en Laas Pieter van Straten – 6. Paul Dijkstra, Gabe Jan van Popta en Stefan van der Meer 5-4 en 6-4; 7. Arnold Zijlstra, Pier Piersma en Haije Jan Nicolay – 8. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra 2-5 en 2-6; 9. Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra – 10. Jelte Pieter Dijkstra, Bauke Dijkstra en Evert Pieter Tolsma 5-2 en 6-4; 11. Jelle Attema, Kees van der Schoot en Sjoerd de Jong – 12. Elgar Boersma, Hyltje Bosma en Hendrik Bouwhuis 5-4 en 6-2; 13. Bouke Willem Tuinman, René de Haan en Wybren Postma – 14. Marten Bergsma, Pieter Jan Plat en Jan Schurer 4-5 en 2-6; 15. Patrick van Dellen, Hendrik Jan van der Velde en Aloys Freitag – 16. Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Thomas van Zuiden 3-5 en 2-6.Tweede omloop: 2. Enno Kingma c.s. – 4. Menno van Zwieten c.s. 5-5 en 6-6 (Enno Kingma c.s. wint); 5. Auke Boomsma c.s. – 8. Gert-Anne van der Bos c.s. 0-5 en 4-6; 9. Bauke Triemstra c.s. – 11. Jelle Attema c.s. 5-0 en 6-4; 14. Marten Bergsma c.s. – 16. Peter van Zuiden c.s. 1`-5 en 4-6.Halve finale: 2. Enno Kingma c.s. – 8. Gert-Anne van der Bos c.s. 1-5 en 6-6; 9. Bauke Triemstra c.s. – 16. Peter van Zuiden c.s. 4-5 en 2-6.Finale: 8. Gert-Anne van der Bos c.s. – 16. Peter van Zuiden c.s. 5-5 en 2-6.

Uitslag:
1. Peter van Zuiden, Allard Hoekstra (koning) en Thomas van Zuiden;
2. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra
3. Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra
3. Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar
 
 

Koning Allard Hoekstra
Tjisse Steenstra

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers